Musit-Music Interactive Technology - ordinær generalforsamling 1.6.2017

På ordinær generalforsamling i Musit valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 85.222 aksjer i Musit på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 8,89 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.