Prosafe SE - obligasjonseiermøte 26.02.2016

På obligasjonseiermøtet i Prosafe SE (PRS08, PRS09, PRS10 og PRS11) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme mot forslagene til endringer i obligasjonslånsavtalene. Forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide obligasjoner pålydende 211 000 000 i Prosafe på tidspunktet for obligasjonseiermøtet. Dette tilsvarte 8,79 % av utestående obligasjonsgjeld.