Q-Free ASA - ekstraordinær generalforsamling 11.2.2016

På ekstraordinær generalforsamling i Q-Free ASA (QFR) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 650.000 aksjer i Q-Free på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,93 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.