S.D STANDARD DRILLING PLC - Ekstraordinær generalforsamling 10.1.2018

På ekstraordinær generalforsamling i S.D Standard Drilling (SDSD) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 33,556,365 aksjer i S.D Standard Drilling på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 6,59 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.