Sea-Hawk - ordinær generalforsamling 14.7.2017

På ordinær generalforsamling i Sea-Hawk valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 39.442 aksjer i Sea-Hawk på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 7,20 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.