Selvaag Bolig ASA - ordinær generalforsamling 21.4.2017

På ordinær generalforsamling i Selvaag Bolig (SBO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1.398.504 aksjer i Selvaag Bolig på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,49 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.