Selvaag Bolig ASA - ordinær generalforsamling 29.4.2016

På ordinær generalforsamling i Selvaag Bolig (SBO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1.351.476 aksjer i Selvaag Bolig på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,44 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.