Standard Drilling ASA - ordinær generalforsamling 3.5.2017

På ordinær generalforsamling i Standard Drilling (SDSD) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 50.000.000 aksjer i Standard Drilling på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 4,67 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.