Subsea 7 S.A. - Ekstraordinær generalforsamling 17.4.2018

På ekstraordinær generalforsamling i Subsea 7 (SUBC) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2 970 000 aksjer i Subsea 7 på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,91 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.