Teekay Offshore Partners - obligasjonseiermøte 2.6.2016

På obligasjonseiermøtet i Teekay Offshore Partners (TOP02 og TOP04) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for forslagene til endringer i obligasjonslånsavtalene. Forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide obligasjoner pålydende 178 000 000 i Teekay Offshore Partners på tidspunktet for obligasjonseiermøtet. Dette tilsvarte 7,83 % av utestående obligasjonsgjeld.