TTS Group ASA - ekstraordinær generalforsamling 5.1.2016

På ekstraordinær generalforsamling i TTS Group ASA (TTS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 3.761.575 aksjer i TTS Group på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 4,34 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.