Vistin AS - ordinær generalforsamling 24.5.2017

På ordinær generalforsamling i Vistin (VISTIN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 771.182 aksjer i Vistin på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 4,52 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.