Weifa ASA - ordinær generalforsamling 30.5.2017

På ordinær generalforsamling i Weifa (WEIFA) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1.500.000 aksjer i Weifa på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 4,11 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.