Weifa ASA - ordinær generalforsamling 31.5.2016

På ordinær generalforsamling i Weifa (WEIFA) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene, med unntak av punkt 9 hvor vi avstod fra å stemme. Alle forslagene, med unntak av punkt 9, ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 21.314.773 aksjer i Weifa på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 2,34 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.