Om cookies

Cookies

Når du besøker Holberg Fondene på nett, registrerer vi ulike typer informasjon om deg som bruker. Vi bruker informasjonskapsler (Cookies) for å forbedre din brukeropplevelse, vurdere bruken av innholdet, og for å støtte markedsføringen av våre tjenester. En informasjonskapsel er en liten fil som kan lagres på din maskin. Informasjonskapsler kan være nyttig både for eieren og brukeren av en nettside. Eieren av nettsiden kan tilpasse tjenesten ut fra informasjonen som lagres. For brukeren kan besøk på nettsiden oppleves mer brukervennlig og tilpasset. 

Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics. Informasjon som innhentes ved hjelp av analyseverktøyet anonymiseres og inneholder ikke identifiserbare personlige opplysninger. Informasjonen benyttes kun internt av Holberg Fondene til analyseformål. Bruk av Google Analytics til dette formålet er godkjent av Datatilsynet.

Gjennom innstillinger i nettleseren din kan du kontrollere hvorvidt du vil akseptere informasjonskapsler. Dersom du ønsker at nettleseren din ikke skal utlevere informasjon om dine besøk på nettsteder, kan du endre innstillingene i din nettleser. Vi gjør deg oppmerksom på at dette kan gjøre det problematisk for deg å bruke en del nettsteder, inkludert vårt nettsted.

Avkastning

Historisk avkastning i våre fond er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i våre fond kan bli negative som følge av kurstap. 

Holberggrafene

De fleste Holberggrafene er utarbeidet i Macrobond, og baserer seg ellers på kilder som vurderes som pålitelige. Holberg Fondene garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i analysen reflekterer Holberg Fondenes oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet. Vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Holberggrafene skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Holberg Fondene påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av analysen. Mangfoldiggjørelse av innhold i analysen skal skje med tydelig kildehenvisning til Holberg Fondene.