Våra fonder

Fonder Valuta Datum Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Triton A Holberg Triton A nok 19/10 149,76 13,69% 14,33% 14,36% - -
Holberg Global A Holberg Global A nok 19/10 247,55 -6,49% -0,70% 7,81% 13,35% 12,07%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A nok 19/10 175,04 -22,89% -16,28% 4,80% 4,01% -
Holberg Norden Holberg Norden nok 19/10 377,02 -10,84% -10,79% 6,87% 9,70% 11,77%
Holberg Norge Holberg Norge nok 19/10 530,27 6,87% 9,59% 16,64% 10,51% 11,38%
Kursdata över 12 månader visar genomsnittliga årliga avkastningen. Marknadsdata från Oslo Børs

Kurs
149,76

I år
13,69%

Holberg
Triton A

1 år
3 år
5 år
10 år

14,33%
14,36%
-
-

Pr. 19. oktober 2018

Kurs
247,55

I år
-6,49%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

-0,70%
7,81%
13,35%
12,07%

Pr. 19. oktober 2018

Kurs
175,04

I år
-22,89%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

-16,28%
4,80%
4,01%
-

Pr. 19. oktober 2018

Kurs
377,02

I år
-10,84%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

-10,79%
6,87%
9,70%
11,77%

Pr. 19. oktober 2018

Kurs
530,27

I år
6,87%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

9,59%
16,64%
10,51%
11,38%

Pr. 19. oktober 2018
Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap.