Våra fonder

Fonder Valuta Datum Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Kredit SEK (A) Holberg Kredit SEK (A) sek 20/7 105,73 4,06% 9,76% - - -
Holberg Triton Holberg Triton nok 20/7 126,29 -5,02% -2,42% - - -
Holberg Global A Holberg Global A nok 20/7 242,83 12,99% 13,12% 15,86% 18,62% 7,18%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A nok 20/7 201,22 18,27% 14,24% 11,20% 13,10% -
Holberg Norden Holberg Norden nok 20/7 420,19 17,06% 21,11% 16,59% 18,83% 5,73%
Holberg Norge Holberg Norge nok 20/7 463,81 8,95% 26,39% 9,48% 11,72% 2,17%
Kursdata över 12 månader visar genomsnittliga årliga avkastningen. Marknadsdata från Oslo Børs

Kurs
105,73

I år
4,06%

Holberg
Kredit SEK (A)

1 år
3 år
5 år
10 år

9,76%
-
-
-

Pr. 20. juli 2017

Kurs
126,29

I år
-5,02%

Holberg
Triton

1 år
3 år
5 år
10 år

-2,42%
-
-
-

Pr. 20. juli 2017 Månadsrapport

Kurs
242,83

I år
12,99%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

13,12%
15,86%
18,62%
7,18%

Pr. 20. juli 2017 Månadsrapport

Kurs
201,22

I år
18,27%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

14,24%
11,20%
13,10%
-

Pr. 20. juli 2017 Månadsrapport

Kurs
420,19

I år
17,06%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

21,11%
16,59%
18,83%
5,73%

Pr. 20. juli 2017 Månadsrapport

Kurs
463,81

I år
8,95%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

26,39%
9,48%
11,72%
2,17%

Pr. 20. juli 2017 Månadsrapport