Våra fonder

Fonder Valuta Datum Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Triton A Holberg Triton A nok 19/2 151,78 2,93% 19,89% 12,70% - -
Holberg Global A Holberg Global A nok 19/2 271,60 10,00% 7,59% 12,59% 14,33% 14,93%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A nok 19/2 192,06 6,54% -14,72% 9,20% 6,67% -
Holberg Norden Holberg Norden nok 19/2 406,51 11,20% 0,95% 9,05% 10,04% 13,63%
Holberg Norge Holberg Norge nok 19/2 535,34 9,83% 8,59% 19,34% 9,65% 11,40%
Kursdata över 12 månader visar genomsnittliga årliga avkastningen. Marknadsdata från Oslo Børs

Kurs
151,78

I år
2,93%

Holberg
Triton A

1 år
3 år
5 år
10 år

19,89%
12,70%
-
-

Pr. 19. februari 2019

Kurs
271,60

I år
10,00%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

7,59%
12,59%
14,33%
14,93%

Pr. 19. februari 2019

Kurs
192,06

I år
6,54%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

-14,72%
9,20%
6,67%
-

Pr. 19. februari 2019

Kurs
406,51

I år
11,20%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

0,95%
9,05%
10,04%
13,63%

Pr. 19. februari 2019

Kurs
535,34

I år
9,83%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

8,59%
19,34%
9,65%
11,40%

Pr. 19. februari 2019
Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap.