Våra fonder

Fonder Valuta Datum Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Kredit SEK (A) Holberg Kredit SEK (A) sek 19/4 108,62 1,28% 3,51% 2,38% - -
Holberg Triton A Holberg Triton A nok 19/4 137,24 4,19% 7,99% 11,88% - -
Holberg Global A Holberg Global A nok 19/4 251,99 -4,81% 9,04% 9,53% 17,18% 9,51%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A nok 19/4 219,89 -3,13% 16,12% 9,70% 12,02% -
Holberg Norden Holberg Norden nok 19/4 396,70 -6,18% -0,03% 9,18% 15,98% 6,30%
Holberg Norge Holberg Norge nok 19/4 521,36 5,08% 16,43% 12,71% 14,16% 5,03%
Kursdata över 12 månader visar genomsnittliga årliga avkastningen. Marknadsdata från Oslo Børs

Kurs
108,62

I år
1,28%

Holberg
Kredit SEK (A)

1 år
3 år
5 år
10 år

3,51%
2,38%
-
-

Pr. 19. april 2018

Kurs
137,24

I år
4,19%

Holberg
Triton A

1 år
3 år
5 år
10 år

7,99%
11,88%
-
-

Pr. 19. april 2018 Månadsrapport

Kurs
251,99

I år
-4,81%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

9,04%
9,53%
17,18%
9,51%

Pr. 19. april 2018 Månadsrapport

Kurs
219,89

I år
-3,13%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

16,12%
9,70%
12,02%
-

Pr. 19. april 2018 Månadsrapport

Kurs
396,70

I år
-6,18%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

-0,03%
9,18%
15,98%
6,30%

Pr. 19. april 2018 Månadsrapport

Kurs
521,36

I år
5,08%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

16,43%
12,71%
14,16%
5,03%

Pr. 19. april 2018 Månadsrapport
Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap.