Våra fonder

Fonder Valuta Datum Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Kredit SEK (A) Holberg Kredit SEK (A) sek 21/6 109,26 1,87% 3,50% 2,18% - -
Holberg Triton A Holberg Triton A nok 21/6 137,33 4,26% 2,91% 12,91% - -
Holberg Global A Holberg Global A nok 21/6 251,62 -4,95% 1,14% 8,96% 16,49% 9,59%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A nok 21/6 206,54 -9,01% 0,43% 9,55% 10,37% -
Holberg Norden Holberg Norden nok 21/6 407,25 -3,69% -2,59% 9,48% 15,84% 6,60%
Holberg Norge Holberg Norge nok 21/6 538,85 8,60% 20,24% 15,26% 14,23% 5,09%
Kursdata över 12 månader visar genomsnittliga årliga avkastningen. Marknadsdata från Oslo Børs

Kurs
109,26

I år
1,87%

Holberg
Kredit SEK (A)

1 år
3 år
5 år
10 år

3,50%
2,18%
-
-

Pr. 21. juni 2018

Kurs
137,33

I år
4,26%

Holberg
Triton A

1 år
3 år
5 år
10 år

2,91%
12,91%
-
-

Pr. 21. juni 2018 Månadsrapport

Kurs
251,62

I år
-4,95%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

1,14%
8,96%
16,49%
9,59%

Pr. 21. juni 2018 Månadsrapport

Kurs
206,54

I år
-9,01%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

0,43%
9,55%
10,37%
-

Pr. 21. juni 2018 Månadsrapport

Kurs
407,25

I år
-3,69%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

-2,59%
9,48%
15,84%
6,60%

Pr. 21. juni 2018 Månadsrapport

Kurs
538,85

I år
8,60%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

20,24%
15,26%
14,23%
5,09%

Pr. 21. juni 2018 Månadsrapport
Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap.