Våra fonder

Fonder Valuta Datum Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Kredit SEK (A) Holberg Kredit SEK (A) sek 26/5 105,83 4,16% 10,23% - - -
Holberg Triton Holberg Triton nok 26/5 130,42 -1,92% 8,43% - - -
Holberg Global A Holberg Global A nok 26/5 242,38 12,78% 19,43% 18,83% 19,72% 7,26%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A nok 26/5 200,21 17,68% 23,96% 13,02% 14,72% -
Holberg Norden Holberg Norden nok 24/5 414,88 15,58% 23,52% 16,41% 19,25% 5,60%
Holberg Norge Holberg Norge nok 26/5 457,68 7,51% 28,40% 9,76% 11,86% 2,37%
Kursdata över 12 månader visar genomsnittliga årliga avkastningen. Marknadsdata från Oslo Børs

Kurs
105,83

I år
4,16%

Holberg
Kredit SEK (A)

1 år
3 år
5 år
10 år

10,23%
-
-
-

Pr. 26. maj 2017 Månadsrapport

Kurs
130,42

I år
-1,92%

Holberg
Triton

1 år
3 år
5 år
10 år

8,43%
-
-
-

Pr. 26. maj 2017 Månadsrapport

Kurs
242,38

I år
12,78%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

19,43%
18,83%
19,72%
7,26%

Pr. 26. maj 2017 Månadsrapport

Kurs
200,21

I år
17,68%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

23,96%
13,02%
14,72%
-

Pr. 26. maj 2017 Månadsrapport

Kurs
414,88

I år
15,58%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

23,52%
16,41%
19,25%
5,60%

Pr. 24. maj 2017 Månadsrapport

Kurs
457,68

I år
7,51%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

28,40%
9,76%
11,86%
2,37%

Pr. 26. maj 2017 Månadsrapport