Våra fonder

Fonder Valuta Datum Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Kredit SEK (A) Holberg Kredit SEK (A) sek 16/11 107,23 5,54% 7,25% 2,51% - -
Holberg Triton Holberg Triton nok 16/11 128,03 -3,72% -0,49% - - -
Holberg Global A Holberg Global A nok 16/11 257,44 19,78% 23,13% 15,70% 20,40% 8,16%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A nok 16/11 222,53 30,80% 31,94% 15,82% 14,83% -
Holberg Norden Holberg Norden nok 16/11 407,41 13,50% 20,69% 16,36% 19,88% 6,20%
Holberg Norge Holberg Norge nok 16/11 480,09 12,77% 18,74% 12,50% 14,65% 3,50%
Kursdata över 12 månader visar genomsnittliga årliga avkastningen. Marknadsdata från Oslo Børs

Kurs
107,23

I år
5,54%

Holberg
Kredit SEK (A)

1 år
3 år
5 år
10 år

7,25%
2,51%
-
-

Pr. 16. november 2017

Kurs
128,03

I år
-3,72%

Holberg
Triton

1 år
3 år
5 år
10 år

-0,49%
-
-
-

Pr. 16. november 2017 Månadsrapport

Kurs
257,44

I år
19,78%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

23,13%
15,70%
20,40%
8,16%

Pr. 16. november 2017 Månadsrapport

Kurs
222,53

I år
30,80%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

31,94%
15,82%
14,83%
-

Pr. 16. november 2017 Månadsrapport

Kurs
407,41

I år
13,50%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

20,69%
16,36%
19,88%
6,20%

Pr. 16. november 2017 Månadsrapport

Kurs
480,09

I år
12,77%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

18,74%
12,50%
14,65%
3,50%

Pr. 16. november 2017 Månadsrapport
Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap.