Våra fonder

Fonder Valuta Datum Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Kredit SEK (A) Holberg Kredit SEK (A) sek 20/9 106,85 5,16% 8,29% - - -
Holberg Triton Holberg Triton nok 20/9 127,99 -3,75% -1,46% - - -
Holberg Global A Holberg Global A nok 20/9 245,30 14,14% 14,22% 15,92% 18,18% 7,69%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A nok 20/9 206,54 21,40% 16,85% 13,65% 12,39% -
Holberg Norden Holberg Norden nok 20/9 412,52 14,92% 19,59% 16,68% 17,33% 6,28%
Holberg Norge Holberg Norge nok 20/9 477,47 12,16% 27,34% 11,38% 12,20% 3,40%
Kursdata över 12 månader visar genomsnittliga årliga avkastningen. Marknadsdata från Oslo Børs

Kurs
106,85

I år
5,16%

Holberg
Kredit SEK (A)

1 år
3 år
5 år
10 år

8,29%
-
-
-

Pr. 20. september 2017

Kurs
127,99

I år
-3,75%

Holberg
Triton

1 år
3 år
5 år
10 år

-1,46%
-
-
-

Pr. 20. september 2017 Månadsrapport

Kurs
245,30

I år
14,14%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

14,22%
15,92%
18,18%
7,69%

Pr. 20. september 2017 Månadsrapport

Kurs
206,54

I år
21,40%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

16,85%
13,65%
12,39%
-

Pr. 20. september 2017 Månadsrapport

Kurs
412,52

I år
14,92%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

19,59%
16,68%
17,33%
6,28%

Pr. 20. september 2017 Månadsrapport

Kurs
477,47

I år
12,16%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

27,34%
11,38%
12,20%
3,40%

Pr. 20. september 2017 Månadsrapport