Våra fonder

Fonder Valuta Datum Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Kredit SEK (A) Holberg Kredit SEK (A) sek 22/1 107,90 0,60% 5,31% 3,14% - -
Holberg Triton Holberg Triton nok 22/1 126,98 -3,60% -2,37% - - -
Holberg Global A Holberg Global A nok 22/1 266,46 0,66% 23,52% 14,04% 20,28% 10,78%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A nok 22/1 232,22 2,30% 36,86% 14,08% 14,11% -
Holberg Norden Holberg Norden nok 22/1 434,58 2,78% 19,88% 17,26% 18,48% 8,55%
Holberg Norge Holberg Norge nok 22/1 512,97 3,39% 15,87% 16,16% 13,44% 5,77%
Kursdata över 12 månader visar genomsnittliga årliga avkastningen. Marknadsdata från Oslo Børs

Kurs
107,90

I år
0,60%

Holberg
Kredit SEK (A)

1 år
3 år
5 år
10 år

5,31%
3,14%
-
-

Pr. 22. januari 2018

Kurs
126,98

I år
-3,60%

Holberg
Triton

1 år
3 år
5 år
10 år

-2,37%
-
-
-

Pr. 22. januari 2018 Månadsrapport

Kurs
266,46

I år
0,66%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

23,52%
14,04%
20,28%
10,78%

Pr. 22. januari 2018 Månadsrapport

Kurs
232,22

I år
2,30%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

36,86%
14,08%
14,11%
-

Pr. 22. januari 2018 Månadsrapport

Kurs
434,58

I år
2,78%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

19,88%
17,26%
18,48%
8,55%

Pr. 22. januari 2018 Månadsrapport

Kurs
512,97

I år
3,39%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

15,87%
16,16%
13,44%
5,77%

Pr. 22. januari 2018 Månadsrapport
Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap.