Våra fonder

Fonder Valuta Datum Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Triton A Holberg Triton A nok 15/8 144,64 9,81% 15,40% 12,78% - -
Holberg Global A Holberg Global A nok 15/8 262,08 -1,00% 9,27% 9,48% 16,38% 10,44%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A nok 15/8 198,14 -12,71% -1,67% 8,78% 8,31% -
Holberg Norden Holberg Norden nok 15/8 402,73 -4,76% -0,99% 7,58% 13,24% 8,10%
Holberg Norge Holberg Norge nok 15/8 533,11 7,44% 15,35% 15,91% 12,58% 6,41%
Kursdata över 12 månader visar genomsnittliga årliga avkastningen. Marknadsdata från Oslo Børs

Kurs
144,64

I år
9,81%

Holberg
Triton A

1 år
3 år
5 år
10 år

15,40%
12,78%
-
-

Pr. 15. augusti 2018 Månadsrapport

Kurs
262,08

I år
-1,00%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

9,27%
9,48%
16,38%
10,44%

Pr. 15. augusti 2018 Månadsrapport

Kurs
198,14

I år
-12,71%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

-1,67%
8,78%
8,31%
-

Pr. 15. augusti 2018 Månadsrapport

Kurs
402,73

I år
-4,76%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

-0,99%
7,58%
13,24%
8,10%

Pr. 15. augusti 2018 Månadsrapport

Kurs
533,11

I år
7,44%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

15,35%
15,91%
12,58%
6,41%

Pr. 15. augusti 2018 Månadsrapport
Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap.