Holberg Norden

Kurs
414,96

I år
15,60%

Pr. 22. juni 2017

Holberg
Norden

Holberg Norden är en aktivt förvaltad aktiefond som gör huvuddelen av sina investeringar i börsnoterade nordiska aktier. Fonden har en långsiktig horisont på investeringar baserat på övertygelsen att värdeskapande i bolag sker under lång tid. Fondens portfölj förvaltas oberoende av jämförelseindex sammansättning. Holberg Norden har en koncentrerad portfölj där varje bolags vikt är betydelsefullt. Förvaltningen är bolagsfokuserad genom egna analysmodeller och företagsbesök. Vi letar efter bolag med hög egenkapitalavkastning, starka tillväxtutsikter i attraktiva branscher, skicklig ledning, dokumenterat aktieägarvänliga, aktiv riskkontroll och attraktiv värdering. Risken i fonden genomlyses, kontrolleras och minskas genom analyser av portföljbolagens förutsättningar, affärsmodeller, finansiella position samt aktiernas värdering och likviditet.

Läs detaljer om fonden

Avkastning

Period:

-

Beräkna avkastning:

-
Pr. 22. juni 2017

Avkastning pr. 22. juni

Avkastning pr. 22. juni Fonder Referensindex Diff.avkastn.
Sedan start 9,02% 8,51% 0,51%
I år 15,60% 16,92% -1,32%
Sista 12 månader 24,92% 20,28% 4,64%
Sista 3 år 15,47% 14,43% 1,04%
Sista 5 år 19,14% 20,74% -1,60%
Sista 10 år 5,55% 6,77% -1,22%
Avkastning över 12 månader är annualiserade

Fondförvaltare

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Robert
Tony Fimreite

Tony
Fimreite

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Tony

Fakta

Fakta

Årlig förvaltningsavgift

1.50%

Teckningskostnad

0%

Teckningsbelopp

nok Min. 1.000

Förvaltningskapital

NOK 2 000 mill

Inlösenavgift

0%

Fondens referensindex

VINX Benchmark Cap Index

Fondens startdatum

28. november 2000


Senast ändrad 8. maj 2017

10 största innehav

Hoist Finance AB 9,343%
Vestas Wind System 9,300%
Valmet Corporation 9,291%
Subsea 7 9,082%
Carlsberg B 4,657%
Kone B 4,629%
Electrolux, B 4,598%
Novo Nordisk, B 4,588%
Sampo Oyj 4,536%
Hexpol 4,494%
Ekornes 4,468%
Bankkonto NOK 4,147%
Europris ASA 4,003%
Spectrum ASA 3,844%
Alfa Laval 3,761%
Clas Ohlson, B 3,059%
Kungsleden AB 2,982%
Selvaag Bolig 2,545%
AddTech AB 2,097%
AFB AB 1,900%
DSV 1,896%
Bankkonto SEK 0,578%
eZ Systems 0,053%
Bankkonto EUR 0,042%
Epsis 0,026%
Fram Exploration 0,025%
Bankkonto DKK 0,025%
APC AS 0,013%
Novel Diagnostics 0,009%
IC Targets AS 0,005%
Pr. 31. maj 2017
Se hela portföljen
Pr. 31. maj 2017

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning påverkas av bland annat marknadsutveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå, samt fondens förvaltningsavgift och andra avgifter som belastar fonden. Avkastningen kan komma att bli negativ som en konsekvens av kursfall. Fondens avkastning kan komma att variera betydligt under ett år. Alla avkastningstal är i fondens basvaluta efter avdrag för alla kostnader som belastar fonden.