Holberg Norden

Kurs
434,32

I år
2,72%

Pr. 22. maj 2018

Holberg
Norden

Holberg Norden är en aktivt förvaltad aktiefond som gör huvuddelen av sina investeringar i börsnoterade nordiska aktier. Fonden har en långsiktig horisont på investeringar baserat på övertygelsen att värdeskapande i bolag sker under lång tid. Fondens portfölj förvaltas oberoende av jämförelseindex sammansättning. Holberg Norden har en koncentrerad portfölj där varje bolags vikt är betydelsefullt. Förvaltningen är bolagsfokuserad genom egna analysmodeller och företagsbesök. Vi letar efter bolag med hög egenkapitalavkastning, starka tillväxtutsikter i attraktiva branscher, skicklig ledning, dokumenterat aktieägarvänliga, aktiv riskkontroll och attraktiv värdering. Risken i fonden genomlyses, kontrolleras och minskas genom analyser av portföljbolagens förutsättningar, affärsmodeller, finansiella position samt aktiernas värdering och likviditet.

Läs detaljer om fonden

Avkastning

Period:

-

Beräkna avkastning:

-
Pr. 22. maj 2018

Avkastning pr. 22. maj

Avkastning pr. 22. maj Fonder Referensindex Diff.avkastn.
Sedan start 8,81% 8,28% 0,53%
I år 2,72% 1,79% 0,93%
Sista 12 månader 5,62% 6,87% -1,25%
Sista 3 år 11,23% 8,21% 3,02%
Sista 5 år 16,44% 15,06% 1,38%
Sista 10 år 6,67% 8,90% -2,23%
Avkastning över 12 månader är annualiserade

Fondförvaltare

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Robert
Tony Fimreite

Tony
Fimreite

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Tony

Fakta

Fakta

Årlig förvaltningsavgift

1.50%

Teckningskostnad

0%

Teckningsbelopp

nok Min. 1.000

Förvaltningskapital

NOK 1 850 mill

Inlösenavgift

0%

Fondens referensindex

VINX Benchmark Cap Index

Fondens startdatum

28. november 2000


Senast ändrad 7. maj 2018

10 största innehav

International Petroleum Corp 8,875%
Subsea 7 S.A. 8,405%
Hoist Finance AB 6,926%
Vestas Wind System A/S 6,604%
Valmet Corporation 6,431%
Bankkonto NOK 4,746%
Hexpol AB, B 4,596%
Carlsberg A/S, B 4,491%
Lundin Mining Corp 4,449%
Inwido AB 4,351%
Novo Nordisk A/S, B 4,098%
Arjo AB, B 3,968%
Sampo Oyj 3,863%
Sandvik AB 3,714%
Kungsleden AB 3,702%
NCC AB B 3,004%
AF AB 2,814%
Duni 2,794%
Electrolux AB, B 2,749%
AddTech AB 2,378%
AcadeMedia AB 2,369%
Ekornes ASA 2,257%
Europris ASA 1,513%
Övriga 0,905%
Pr. 30. april 2018
Se hela portföljen
Pr. 30. april 2018

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning påverkas av bland annat marknadsutveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå, samt fondens förvaltningsavgift och andra avgifter som belastar fonden. Avkastningen kan komma att bli negativ som en konsekvens av kursfall. Fondens avkastning kan komma att variera betydligt under ett år. Alla avkastningstal är i fondens basvaluta efter avdrag för alla kostnader som belastar fonden.