Holberg Norden

Kurs
406,36

I år
13,21%

Pr. 14. december 2017

Holberg
Norden

Holberg Norden är en aktivt förvaltad aktiefond som gör huvuddelen av sina investeringar i börsnoterade nordiska aktier. Fonden har en långsiktig horisont på investeringar baserat på övertygelsen att värdeskapande i bolag sker under lång tid. Fondens portfölj förvaltas oberoende av jämförelseindex sammansättning. Holberg Norden har en koncentrerad portfölj där varje bolags vikt är betydelsefullt. Förvaltningen är bolagsfokuserad genom egna analysmodeller och företagsbesök. Vi letar efter bolag med hög egenkapitalavkastning, starka tillväxtutsikter i attraktiva branscher, skicklig ledning, dokumenterat aktieägarvänliga, aktiv riskkontroll och attraktiv värdering. Risken i fonden genomlyses, kontrolleras och minskas genom analyser av portföljbolagens förutsättningar, affärsmodeller, finansiella position samt aktiernas värdering och likviditet.

Läs detaljer om fonden

Avkastning

Period:

-

Beräkna avkastning:

-
Pr. 14. december 2017

Avkastning pr. 14. december

Avkastning pr. 14. december Fonder Referensindex Diff.avkastn.
Sedan start 8,62% 8,34% 0,28%
I år 13,21% 18,25% -5,04%
Sista 12 månader 15,50% 21,06% -5,56%
Sista 3 år 15,47% 12,36% 3,11%
Sista 5 år 18,31% 18,35% -0,04%
Sista 10 år 6,20% 8,07% -1,87%
Avkastning över 12 månader är annualiserade

Fondförvaltare

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Robert
Tony Fimreite

Tony
Fimreite

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Tony

Fakta

Fakta

Årlig förvaltningsavgift

1.50%

Teckningskostnad

0%

Teckningsbelopp

nok Min. 1.000

Förvaltningskapital

NOK 2 000 mill

Inlösenavgift

0%

Fondens referensindex

VINX Benchmark Cap Index

Fondens startdatum

28. november 2000


Senast ändrad 8. september 2017

10 största innehav

International Petroleum Corp 7,987%
Subsea 7 7,941%
Hoist Finance AB 7,897%
Valmet Corporation 7,382%
Vestas Wind System 7,353%
Carlsberg B 4,721%
Sampo Oyj 4,646%
Novo Nordisk, B 4,644%
Inwido AB 4,629%
Hexpol 4,506%
Lundin Mining Corp 4,166%
Europris ASA 3,993%
Bankkonto NOK 3,837%
Ekornes 3,674%
Kungsleden AB 3,445%
AFB AB 3,416%
Duni 3,004%
Selvaag Bolig 2,801%
Alfa Laval 2,606%
Spectrum ASA 2,555%
AddTech AB 2,469%
AcadeMedia AB 2,041%
Övriga 0,288%
Pr. 30. november 2017
Se hela portföljen
Pr. 30. november 2017

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning påverkas av bland annat marknadsutveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå, samt fondens förvaltningsavgift och andra avgifter som belastar fonden. Avkastningen kan komma att bli negativ som en konsekvens av kursfall. Fondens avkastning kan komma att variera betydligt under ett år. Alla avkastningstal är i fondens basvaluta efter avdrag för alla kostnader som belastar fonden.