Holberg Norge

Kurs
546,72

I år
10,19%

Pr. 17. september 2018

Holberg
Norge

Holberg Norge är en aktivt förvaltad aktiefond som gör huvuddelen av sina investeringar i börsnoterade norska aktier. Fonden har en långsiktig horisont på investeringar baserat på övertygelsen att värdeskapande i bolag sker under lång tid. Fondens portfölj förvaltas oberoende av jämförelseindex sammansättning. Holberg Norge har en koncentrerad portfölj där varje bolags vikt är betydelsefullt. Risken i fonden genomlyses, kontrolleras och minskas genom analyser av portföljbolagens förutsättningar, affärsmodeller, finansiella position samt aktiernas värdering och likviditet.

Läs detaljer om fonden

Avkastning

Period:

-

Beräkna avkastning:

-
Pr. 17. september 2018

Avkastning pr. 17. september

Avkastning pr. 17. september Fonder Referensindex Diff.avkastn.
Sedan start 10,05% 8,66% 1,39%
I år 10,19% 10,94% -0,75%
Sista 12 månader 14,89% 18,58% -3,69%
Sista 3 år 17,69% 14,69% 3,00%
Sista 5 år 12,26% 12,05% 0,21%
Sista 10 år 9,12% 10,60% -1,48%
Avkastning över 12 månader är annualiserade

Fondförvaltare

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Robert
Tony Fimreite

Tony
Fimreite

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Tony

Fakta

Fakta

Årlig förvaltningsavgift

1.50%

Teckningskostnad

0%

Teckningsbelopp

nok Min. 1.000

Förvaltningskapital

NOK 1 900 mill

Inlösenavgift

0%

Fondens referensindex

Oslo Børs Fondsindeks

Fondens startdatum

28. december 2000


Senast ändrad 5. september 2018

10 största innehav

Subsea 7 S.A. 8,648%
Yara International ASA 7,424%
NOK 5,052%
Sparebank 1 SR-BANK 5,048%
TGS NOPEC Geophysical Co ASA 4,999%
Europris ASA 4,906%
Atea ASA 4,779%
Aker Solutions ASA 4,679%
Orkla ASA 4,621%
Gjensidige Forsikring ASA 4,559%
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA 4,484%
Veidekke ASA 4,409%
Aker BP ASA 4,140%
Spectrum ASA 4,079%
Ocean Yield ASA 3,692%
Selvaag Bolig ASA 3,475%
Kværner ASA 3,378%
Tomra Systems 3,252%
Kitron AS 2,598%
Austevoll Seafood 2,387%
Pareto Bank ASA 2,181%
Fjordkraft Holding ASA 1,795%
SD Standard Drilling PLC 1,778%
Medistim ASA 1,730%
Multiconsult ASA 1,298%
Övriga 0,610%
Pr. 31. juli 2018
Se hela portföljen
Pr. 31. juli 2018

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning påverkas av bland annat marknadsutveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå, samt fondens förvaltningsavgift och andra avgifter som belastar fonden. Avkastningen kan komma att bli negativ som en konsekvens av kursfall. Fondens avkastning kan komma att variera betydligt under ett år. Alla avkastningstal är i fondens basvaluta efter avdrag för alla kostnader som belastar fonden.