Holberg Norge

Kurs
444,09

I år
4,31%

Pr. 22. mars 2017

Holberg
Norge

Holberg Norge är en aktivt förvaltad aktiefond som gör huvuddelen av sina investeringar i börsnoterade norska aktier. Fonden har en långsiktig horisont på investeringar baserat på övertygelsen att värdeskapande i bolag sker under lång tid. Fondens portfölj förvaltas oberoende av jämförelseindex sammansättning. Holberg Norge har en koncentrerad portfölj där varje bolags vikt är betydelsefullt. Risken i fonden genomlyses, kontrolleras och minskas genom analyser av portföljbolagens förutsättningar, affärsmodeller, finansiella position samt aktiernas värdering och likviditet.

Läs detaljer om fonden

Avkastning

Period:

-

Beräkna avkastning:

-
Pr. 22. mars 2017

Avkastning pr. 22. mars

Avkastning pr. 22. mars Fonder Referensindex Diff.avkastn.
Sedan start 9,61% 7,86% 1,75%
I år 4,31% 1,71% 2,60%
Sista 12 månader 32,84% 18,15% 14,69%
Sista 3 år 10,20% 8,49% 1,71%
Sista 5 år 9,27% 11,21% -1,94%
Sista 10 år 2,72% 3,83% -1,11%
Avkastning över 12 månader är annualiserade

Fondförvaltare

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Robert
Tony Fimreite

Tony
Fimreite

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Tony

Fakta

Fakta

Årlig förvaltningsavgift

1.50%

Teckningskostnad

0%

Teckningsbelopp

nok Min. 1.000

Förvaltningskapital

NOK 1034 mill

Inlösenavgift

0%

Fondens referensindex

Oslo Børs Fondsindeks

Fondens startdatum

28. december 2000


Senast ändrad 2. mars 2017

10 största innehav

Subsea 7 9,30%
Sparebank 1 SR-BANK 7,90%
Europris ASA 7,10%
Yara International 6,90%
Tomra Systems 6,50%
Ekornes 4,50%
Selvaag Bolig 4,40%
Orkla ASA 4,20%
Spectrum ASA 4,10%
Aker 3,90%
Aker BP 3,90%
Bankkonto NOK 3,80%
Multiconsult ASA 3,60%
Wilh. Wilhelmsen ASA 3,10%
Weifa ASA 3,00%
Bakkafrost 2,80%
DnB ASA 2,80%
Entra ASA 2,70%
Austevoll Seafood 2,30%
SD Standard Drilling PLC 2,20%
Stolt-Nielsen Ltd 2,20%
Borregaard 1,80%
Vistin Pharma 1,80%
Kongsberg Gruppen 1,70%
Medistim ASA 1,20%
TTS Group ASA 1,20%
MusIT-Musiv Interactive Technology AS 0,40%
Övriga 0,70%
Pr. 28. februari 2017
Se hela portföljen
Pr. 28. februari 2017

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning påverkas av bland annat marknadsutveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå, samt fondens förvaltningsavgift och andra avgifter som belastar fonden. Avkastningen kan komma att bli negativ som en konsekvens av kursfall. Fondens avkastning kan komma att variera betydligt under ett år. Alla avkastningstal är i fondens basvaluta efter avdrag för alla kostnader som belastar fonden.