Holberg Norge

Kurs
488,72

I år
-1,50%

Pr. 20. mars 2018

Holberg
Norge

Holberg Norge är en aktivt förvaltad aktiefond som gör huvuddelen av sina investeringar i börsnoterade norska aktier. Fonden har en långsiktig horisont på investeringar baserat på övertygelsen att värdeskapande i bolag sker under lång tid. Fondens portfölj förvaltas oberoende av jämförelseindex sammansättning. Holberg Norge har en koncentrerad portfölj där varje bolags vikt är betydelsefullt. Risken i fonden genomlyses, kontrolleras och minskas genom analyser av portföljbolagens förutsättningar, affärsmodeller, finansiella position samt aktiernas värdering och likviditet.

Läs detaljer om fonden

Avkastning

Period:

-

Beräkna avkastning:

-
Pr. 20. mars 2018

Avkastning pr. 20. mars

Avkastning pr. 20. mars Fonder Referensindex Diff.avkastn.
Sedan start 9,64% 8,12% 1,52%
I år -1,50% -2,29% 0,79%
Sista 12 månader 8,88% 10,72% -1,84%
Sista 3 år 12,36% 8,50% 3,86%
Sista 5 år 12,47% 10,71% 1,76%
Sista 10 år 5,27% 6,93% -1,66%
Avkastning över 12 månader är annualiserade

Fondförvaltare

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Robert
Tony Fimreite

Tony
Fimreite

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Tony

Fakta

Fakta

Årlig förvaltningsavgift

1.50%

Teckningskostnad

0%

Teckningsbelopp

nok Min. 1.000

Förvaltningskapital

NOK 1 594 mill

Inlösenavgift

0%

Fondens referensindex

Oslo Børs Fondsindeks

Fondens startdatum

28. december 2000


Senast ändrad 2. mars 2018

10 största innehav

Subsea 7 9,190%
TGS NOPEC Geophysical Co ASA 7,422%
Europris ASA 6,028%
Sparebank 1 SR-BANK 5,981%
Bankkonto NOK 4,749%
Aker Solutions ASA 4,588%
Tomra Systems 4,568%
Veidekke ASA 4,493%
Spectrum ASA 4,377%
Orkla ASA 4,375%
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA 4,259%
Atea ASA 4,132%
Gjensidige Forsikring ASA 4,083%
Aker BP ASA 4,030%
Selvaag Bolig 3,932%
Yara International ASA 3,862%
Ekornes 3,683%
Ocean Yield ASA 2,977%
Kitron AS 2,748%
SD Standard Drilling PLC 2,745%
Austevoll Seafood 2,273%
Medistim ASA 2,126%
Multiconsult ASA 1,421%
Stolt-Nielsen Ltd 1,179%
Övriga 0,781%
Pr. 28. februari 2018
Se hela portföljen
Pr. 28. februari 2018

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning påverkas av bland annat marknadsutveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå, samt fondens förvaltningsavgift och andra avgifter som belastar fonden. Avkastningen kan komma att bli negativ som en konsekvens av kursfall. Fondens avkastning kan komma att variera betydligt under ett år. Alla avkastningstal är i fondens basvaluta efter avdrag för alla kostnader som belastar fonden.