Holberg Norge

Kurs
511,54

I år
4,95%

Pr. 17. januari 2019

Holberg
Norge

Holberg Norge är en aktivt förvaltad aktiefond som gör huvuddelen av sina investeringar i börsnoterade norska aktier. Fonden har en långsiktig horisont på investeringar baserat på övertygelsen att värdeskapande i bolag sker under lång tid. Fondens portfölj förvaltas oberoende av jämförelseindex sammansättning. Holberg Norge har en koncentrerad portfölj där varje bolags vikt är betydelsefullt. Risken i fonden genomlyses, kontrolleras och minskas genom analyser av portföljbolagens förutsättningar, affärsmodeller, finansiella position samt aktiernas värdering och likviditet.

Läs detaljer om fonden

Avkastning

Period:

-

Beräkna avkastning:

-
Pr. 17. januari 2019

Avkastning pr. 17. januari

Avkastning pr. 17. januari Fonder Referensindex Diff.avkastn.
Sedan start 9,46% 8,04% 1,42%
I år 4,95% 5,19% -0,24%
Sista 12 månader 0,31% 0,61% -0,30%
Sista 3 år 19,18% 15,21% 3,97%
Sista 5 år 8,52% 8,13% 0,39%
Sista 10 år 10,55% 14,31% -3,76%
Avkastning över 12 månader är annualiserade

Fondförvaltare

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Robert

Fakta

Fakta

Årlig förvaltningsavgift

1.50%

Teckningskostnad

0%

Teckningsbelopp

nok Min. 1.000

Inlösenavgift

0%

Fondens referensindex

Oslo Børs Fondsindeks

Fondens startdatum

28. december 2000


Senast ändrad 5. september 2018

10 största innehav

Europris ASA 8,887%
Subsea 7 S.A. 8,554%
Gjensidige Forsikring ASA 7,821%
Yara International ASA 7,542%
Kværner ASA 4,896%
Veidekke ASA 4,484%
Orkla ASA 4,473%
Sparebank 1 SR-BANK 4,409%
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA 4,217%
Atea ASA 4,203%
Selvaag Bolig ASA 3,985%
Kitron AS 3,706%
TGS NOPEC Geophysical Co ASA 3,624%
Aker Solutions ASA 3,441%
Aker BP ASA 3,187%
Ocean Yield ASA 3,113%
Medistim ASA 3,062%
Spectrum ASA 2,937%
Fjordkraft Holding ASA 2,861%
Pareto Bank ASA 2,844%
Multiconsult ASA 2,390%
SD Standard Drilling PLC 1,764%
NOK 1,630%
Tomra Systems 1,024%
Övriga 0,944%
Pr. 31. december 2018
Se hela portföljen
Pr. 31. december 2018

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning påverkas av bland annat marknadsutveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå, samt fondens förvaltningsavgift och andra avgifter som belastar fonden. Avkastningen kan komma att bli negativ som en konsekvens av kursfall. Fondens avkastning kan komma att variera betydligt under ett år. Alla avkastningstal är i fondens basvaluta efter avdrag för alla kostnader som belastar fonden.