Holberg Norge

Kurs
525,92

I år
6,00%

Pr. 12. november 2018

Holberg
Norge

Holberg Norge är en aktivt förvaltad aktiefond som gör huvuddelen av sina investeringar i börsnoterade norska aktier. Fonden har en långsiktig horisont på investeringar baserat på övertygelsen att värdeskapande i bolag sker under lång tid. Fondens portfölj förvaltas oberoende av jämförelseindex sammansättning. Holberg Norge har en koncentrerad portfölj där varje bolags vikt är betydelsefullt. Risken i fonden genomlyses, kontrolleras och minskas genom analyser av portföljbolagens förutsättningar, affärsmodeller, finansiella position samt aktiernas värdering och likviditet.

Läs detaljer om fonden

Avkastning

Period:

-

Beräkna avkastning:

-
Pr. 12. november 2018

Avkastning pr. 12. november

Avkastning pr. 12. november Fonder Referensindex Diff.avkastn.
Sedan start 9,73% 8,44% 1,29%
I år 6,00% 8,29% -2,29%
Sista 12 månader 7,91% 9,13% -1,22%
Sista 3 år 16,62% 12,29% 4,33%
Sista 5 år 9,65% 10,26% -0,61%
Sista 10 år 11,39% 15,18% -3,79%
Avkastning över 12 månader är annualiserade

Fondförvaltare

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Robert
Tony Fimreite

Tony
Fimreite

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Tony

Fakta

Fakta

Årlig förvaltningsavgift

1.50%

Teckningskostnad

0%

Teckningsbelopp

nok Min. 1.000

Inlösenavgift

0%

Fondens referensindex

Oslo Børs Fondsindeks

Fondens startdatum

28. december 2000


Senast ändrad 5. september 2018

10 största innehav

Subsea 7 S.A. 9,167%
Europris ASA 8,109%
Yara International ASA 7,808%
Gjensidige Forsikring ASA 6,917%
Orkla ASA 5,324%
Veidekke ASA 4,547%
Kværner ASA 4,545%
Sparebank 1 SR-BANK 4,443%
Aker Solutions ASA 4,309%
Atea ASA 3,958%
Ocean Yield ASA 3,906%
Selvaag Bolig ASA 3,826%
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA 3,733%
TGS NOPEC Geophysical Co ASA 3,654%
Aker BP ASA 3,232%
Pareto Bank ASA 3,229%
Spectrum ASA 3,195%
Kitron AS 2,942%
Medistim ASA 2,743%
Fjordkraft Holding ASA 2,497%
SD Standard Drilling PLC 2,089%
Multiconsult ASA 1,858%
Tomra Systems 1,620%
NOK 1,590%
Övriga 0,758%
Pr. 31. oktober 2018
Se hela portföljen
Pr. 31. oktober 2018

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning påverkas av bland annat marknadsutveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå, samt fondens förvaltningsavgift och andra avgifter som belastar fonden. Avkastningen kan komma att bli negativ som en konsekvens av kursfall. Fondens avkastning kan komma att variera betydligt under ett år. Alla avkastningstal är i fondens basvaluta efter avdrag för alla kostnader som belastar fonden.