Holberg Rurik A

Kurs
209,07

I år
22,89%

Pr. 19. oktober 2017

Holberg
Rurik A

Holberg Rurik är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i företag på tillväxtmarknaderna. Fonden fokuserar på bolag med en stabil ledning, en tydlig affärsmodell, hög kapitalavkastning, attraktiva tillväxtutsikter och dokumenterat aktieägarfokus.

Läs detaljer om fonden

Avkastning

Period:

-

Beräkna avkastning:

-
Pr. 19. oktober 2017

Avkastning pr. 19. oktober

Avkastning pr. 19. oktober Fonder
Sedan start 8,89%
I år 22,89%
Sista 12 månader 19,41%
Sista 3 år 15,51%
Sista 5 år 12,82%
Sista 10 år -
Avkastning över 12 månader är annualiserade

Fondförvaltare

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig förvaltningsavgift

1 % + 10 % performance fee på värdeökning utöver 10 % årligen. Beräkningsperioden för variabelt förvaltningsarvode börjar den 1 januari varje år.

Teckningskostnad

0%

Teckningsbelopp

nok Min. 1.000

Förvaltningskapital

NOK 650 mill

Inlösenavgift

0%

Fondens startdatum

1. november 2010


Senast ändrad 8. september 2017

10 största innehav

Naspers 7,516%
Guaranty Trust Bank 6,243%
Safaricom Ltd 5,177%
Bankkonto NOK 4,914%
Alibaba Group Holding Ltd 4,443%
Square Pharmaceuticals Ltd 4,381%
MD Medical Group Investments G 4,345%
Kroton Educacional SA 4,324%
Matahari Department Store 4,302%
KCB Group Ltd 4,223%
Dangote Cement PLC 4,141%
Samsung Electronics Pref. 3,925%
Yes Bank Ltd 3,717%
Turk Traktor ve Ziraat Makineler 3,579%
Mobile World Investment Corp 3,452%
NetEase Inc 3,009%
Tencent Holdings Ltd 2,984%
Bank Rakyat 2,790%
Ceylon Cold Stores PLC 2,686%
Tanzania Breweries Ltd 2,664%
Shoprite Holdings 2,475%
Ecobank Ghana Ltd 2,394%
Puregold Price Club 2,339%
Sberbank of Russia Pref. 2,311%
Samsung Electronics Pref. GDR 2,096%
Vietnam Dairy Products 1,799%
Philippine Stock Exchange 1,660%
Hemas Holdings PLC 1,450%
Bankkonto EUR 1,082%
Övriga -0,420%
Pr. 29. september 2017
Se hela portföljen
Pr. 29. september 2017

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning påverkas av bland annat marknadsutveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå, samt fondens förvaltningsavgift och andra avgifter som belastar fonden. Avkastningen kan komma att bli negativ som en konsekvens av kursfall. Fondens avkastning kan komma att variera betydligt under ett år. Alla avkastningstal är i fondens basvaluta efter avdrag för alla kostnader som belastar fonden.