Holberg Rurik A

Kurs
205,11

I år
20,56%

Pr. 22. juni 2017

Holberg
Rurik A

Holberg Rurik är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i företag på tillväxtmarknaderna. Fonden fokuserar på bolag med en stabil ledning, en tydlig affärsmodell, hög kapitalavkastning, attraktiva tillväxtutsikter och dokumenterat aktieägarfokus.

Läs detaljer om fonden

Avkastning

Period:

-

Beräkna avkastning:

-
Pr. 22. juni 2017

Avkastning pr. 22. juni

Avkastning pr. 22. juni Fonder
Sedan start 9,03%
I år 20,56%
Sista 12 månader 23,54%
Sista 3 år 13,02%
Sista 5 år 14,92%
Sista 10 år -
Avkastning över 12 månader är annualiserade

Fondförvaltare

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig förvaltningsavgift

1 % + 10 % performance fee på värdeökning utöver 10 % årligen. Beräkningsperioden för variabelt förvaltningsarvode börjar den 1 januari varje år.

Teckningskostnad

0%

Teckningsbelopp

nok Min. 1.000

Förvaltningskapital

NOK 510 mill

Inlösenavgift

0%

Fondens startdatum

1. november 2010


Senast ändrad 8. maj 2017

10 största innehav

Naspers 7,235%
Guaranty Trust Bank 6,224%
Safaricom Ltd 5,956%
KCB Group Ltd 5,268%
Matahari Department Store 5,027%
Turk Traktor ve Ziraat Makineler 4,395%
Yes Bank Ltd 4,270%
Bankkonto NOK 4,075%
Alibaba Group Holding Ltd 4,041%
Kroton Educacional SA 3,934%
MD Medical Group Investments G 3,866%
Tencent Holdings Ltd 3,794%
Samsung Electronics Pref. 3,586%
Mobile World Investment Corp 3,563%
NetEase Inc 3,432%
Bank Rakyat 3,043%
Dangote Cement PLC 2,903%
Ecobank Ghana Ltd 2,823%
Tanzania Breweries Ltd 2,714%
Puregold Price Club 2,543%
Ceylon Cold Stores PLC 2,397%
Vietnam Dairy Products 2,317%
Samsung Electronics Pref. GDR 2,282%
Philippine Stock Exchange 2,186%
Bankkonto VND 2,098%
Bankkonto EUR 1,848%
Shoprite Holdings 1,673%
Sberbank of Russia Pref. 1,544%
DHG Pharmaceutical 1,016%
Chemical and Allied Products P 0,648%
Mr Price Group Ltd 0,477%
Bankkonto GHS 0,294%
Bankkonto INR 0,030%
Bankkonto USD 0,012%
Bankkonto HKD 0,009%
Holberg Rurik B 0,000%
Bankkonto TZS -0,047%
Bankkonto BRL -0,401%
Bankkonto NGN -1,074%
Pr. 31. maj 2017
Se hela portföljen
Pr. 31. maj 2017

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning påverkas av bland annat marknadsutveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå, samt fondens förvaltningsavgift och andra avgifter som belastar fonden. Avkastningen kan komma att bli negativ som en konsekvens av kursfall. Fondens avkastning kan komma att variera betydligt under ett år. Alla avkastningstal är i fondens basvaluta efter avdrag för alla kostnader som belastar fonden.