Holberg Rurik A

Kurs
183,13

I år
7,64%

Pr. 22. mars 2017

Holberg
Rurik A

Holberg Rurik är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i företag på tillväxtmarknaderna. Fonden fokuserar på bolag med en stabil ledning, en tydlig affärsmodell, hög kapitalavkastning, attraktiva tillväxtutsikter och dokumenterat aktieägarfokus.

Läs detaljer om fonden

Avkastning

Period:

-

Beräkna avkastning:

-
Pr. 22. mars 2017

Avkastning pr. 22. mars

Avkastning pr. 22. mars Fonder
Sedan start 7,48%
I år 7,64%
Sista 12 månader 14,27%
Sista 3 år 12,22%
Sista 5 år 10,94%
Sista 10 år -
Avkastning över 12 månader är annualiserade

Fondförvaltare

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig förvaltningsavgift

1 % + 10 % performance fee på värdeökning utöver 10 % årligen. Beräkningsperioden för variabelt förvaltningsarvode börjar den 1 januari varje år.

Teckningskostnad

0%

Teckningsbelopp

nok Min. 1.000

Förvaltningskapital

NOK 423 mill

Inlösenavgift

0%

Fondens startdatum

1. november 2010


Senast ändrad 2. mars 2017

10 största innehav

Naspers 7,90%
Guaranty Trust Bank 6,90%
Safaricom Ltd 6,10%
Matahari Department Store 5,80%
Alibaba Group Holding Ltd 4,60%
KCB Group Ltd 4,60%
MD Medical Group Investments GDR 4,50%
Kroton Educacional SA 4,40%
Tencent Holdings Ltd 4,10%
Turk Traktor ve Ziraat Makineleri 4,10%
Yes Bank Ltd 4,10%
DHG Pharmaceutical JSC 4,00%
Ecobank Ghana Ltd 3,50%
Puregold Price Club 3,20%
Mobile World Investment Corp 3,10%
Vietnam Dairy Products 3,10%
Philippine Stock Exchange 3,00%
Samsung Electronics Pref. GDR 3,00%
Bank Rakyat 2,80%
Tanzania Breweries Ltd 2,80%
Dangote Cement PLC 2,70%
Samsung Electronics Pref. 2,60%
Bankkonto (EUR) 2,50%
Shoprite Holdings 1,90%
Mr Price Group Ltd 1,50%
Sberbank of Russia Pref. 1,50%
Bankkonto (PHP) 1,20%
Chemical and Allied Products PLC 1,00%
Tata Consultancy Services Ltd 1,00%
Bankkonto (USD) 0,70%
Ceylon Cold Stores PLC 0,70%
Bankkonto (INR) 0,60%
Pr. 28. februari 2017
Se hela portföljen
Pr. 28. februari 2017

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning påverkas av bland annat marknadsutveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå, samt fondens förvaltningsavgift och andra avgifter som belastar fonden. Avkastningen kan komma att bli negativ som en konsekvens av kursfall. Fondens avkastning kan komma att variera betydligt under ett år. Alla avkastningstal är i fondens basvaluta efter avdrag för alla kostnader som belastar fonden.