Holberg Rurik A

Kurs
201,95

I år
18,70%

Pr. 17. augusti 2017

Holberg
Rurik A

Holberg Rurik är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i företag på tillväxtmarknaderna. Fonden fokuserar på bolag med en stabil ledning, en tydlig affärsmodell, hög kapitalavkastning, attraktiva tillväxtutsikter och dokumenterat aktieägarfokus.

Läs detaljer om fonden

Avkastning

Period:

-

Beräkna avkastning:

-
Pr. 17. augusti 2017

Avkastning pr. 17. augusti

Avkastning pr. 17. augusti Fonder
Sedan start 8,57%
I år 18,70%
Sista 12 månader 13,17%
Sista 3 år 12,97%
Sista 5 år 12,36%
Sista 10 år -
Avkastning över 12 månader är annualiserade

Fondförvaltare

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig förvaltningsavgift

1 % + 10 % performance fee på värdeökning utöver 10 % årligen. Beräkningsperioden för variabelt förvaltningsarvode börjar den 1 januari varje år.

Teckningskostnad

0%

Teckningsbelopp

nok Min. 1.000

Förvaltningskapital

NOK 610 mill

Inlösenavgift

0%

Fondens startdatum

1. november 2010


Senast ändrad 7. augusti 2017

10 största innehav

Naspers 8,243%
Guaranty Trust Bank 5,844%
Safaricom Ltd 5,714%
Matahari Department Store 5,367%
Yes Bank Ltd 4,750%
KCB Group Ltd 4,680%
Alibaba Group Holding Ltd 4,482%
Square Pharmaceuticals Ltd 4,093%
Dangote Cement PLC 4,043%
Turk Traktor ve Ziraat Makineler 3,851%
Kroton Educacional SA 3,701%
Samsung Electronics Pref. 3,471%
MD Medical Group Investments G 3,470%
Bankkonto NOK 3,437%
Mobile World Investment Corp 3,354%
Tencent Holdings Ltd 3,128%
Tanzania Breweries Ltd 2,882%
NetEase Inc 2,818%
Bank Rakyat 2,718%
Ceylon Cold Stores PLC 2,586%
Puregold Price Club 2,398%
Ecobank Ghana Ltd 2,345%
Samsung Electronics Pref. GDR 2,222%
Sberbank of Russia Pref. 2,168%
Vietnam Dairy Products 2,068%
Hemas Holdings PLC 2,008%
Philippine Stock Exchange 1,883%
Shoprite Holdings 1,828%
Bankkonto EUR 1,193%
Övriga -0,745%
Pr. 31. juli 2017
Se hela portföljen
Pr. 31. juli 2017

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning påverkas av bland annat marknadsutveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå, samt fondens förvaltningsavgift och andra avgifter som belastar fonden. Avkastningen kan komma att bli negativ som en konsekvens av kursfall. Fondens avkastning kan komma att variera betydligt under ett år. Alla avkastningstal är i fondens basvaluta efter avdrag för alla kostnader som belastar fonden.