Holberg Rurik A

Kurs
194,55

I år
14,35%

Pr. 27. april 2017

Holberg
Rurik A

Holberg Rurik är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i företag på tillväxtmarknaderna. Fonden fokuserar på bolag med en stabil ledning, en tydlig affärsmodell, hög kapitalavkastning, attraktiva tillväxtutsikter och dokumenterat aktieägarfokus.

Läs detaljer om fonden

Avkastning

Period:

-

Beräkna avkastning:

-
Pr. 27. april 2017

Avkastning pr. 27. april

Avkastning pr. 27. april Fonder
Sedan start 8,37%
I år 14,35%
Sista 12 månader 20,99%
Sista 3 år 13,94%
Sista 5 år 12,08%
Sista 10 år -
Avkastning över 12 månader är annualiserade

Fondförvaltare

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig förvaltningsavgift

1 % + 10 % performance fee på värdeökning utöver 10 % årligen. Beräkningsperioden för variabelt förvaltningsarvode börjar den 1 januari varje år.

Teckningskostnad

0%

Teckningsbelopp

nok Min. 1.000

Förvaltningskapital

NOK 470 mill

Inlösenavgift

0%

Fondens startdatum

1. november 2010


Senast ändrad 5. april 2017

10 största innehav

Naspers 7,70%
Guaranty Trust Bank 7,00%
KCB Group Ltd 5,90%
Safaricom Ltd 5,70%
Matahari Department Store 5,60%
Kroton Educacional SA 4,30%
Alibaba Group Holding Ltd 4,20%
MD Medical Group Investments GDR 4,10%
Mobile World Investment Corp 4,10%
Turk Traktor ve Ziraat Makineleri 4,10%
Yes Bank Ltd 4,10%
Tencent Holdings Ltd 4,00%
Bankkonto NOK 3,60%
Ecobank Ghana Ltd 3,60%
DHG Pharmaceutical JSC 3,30%
Puregold Price Club 3,30%
Bank Rakyat 3,00%
Vietnam Dairy Products 2,80%
Philippine Stock Exchange 2,70%
Samsung Electronics Pref. GDR 2,70%
Tanzania Breweries Ltd 2,70%
Samsung Electronics Pref. 2,60%
Dangote Cement PLC 2,40%
Ceylon Cold Stores PLC 1,90%
Shoprite Holdings 1,50%
Sberbank of Russia Pref. 1,40%
Bankkonto (EUR) 1,20%
Bankkonto (VND) 0,90%
Chemical and Allied Products PLC 0,90%
Mr Price Group Ltd 0,60%
Påløpt utbytte (NGN) 0,40%
Pr. 31. mars 2017
Se hela portföljen
Pr. 31. mars 2017

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning påverkas av bland annat marknadsutveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå, samt fondens förvaltningsavgift och andra avgifter som belastar fonden. Avkastningen kan komma att bli negativ som en konsekvens av kursfall. Fondens avkastning kan komma att variera betydligt under ett år. Alla avkastningstal är i fondens basvaluta efter avdrag för alla kostnader som belastar fonden.