Holberg Triton A

Kurs
137,24

I år
4,19%

Pr. 19. april 2018

Holberg
Triton A

Holberg Triton A är en aktivt förvaltad branschfond som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier globalt inom marina tillgångar. Upp till 10% av fondens tillgångar kan placeras i onoterade aktier. Fonden har en långsiktig placeringshorisont baserat på övertygelsen att värdeskapande i bolagen sker över flera år. Holberg Triton A har en koncentrerad portfölj där varje innehavs portföljvikt är av betydelse. Förvaltningen är bolagsspecifik genom egna analysmodeller och företagsbesök. Vi letar efter bolag med en hög avkastning på eget kapital, starka tillväxtutsikter, god ledning, dokumenterat aktieägarfokus, aktiv riskstyrning och en attraktiv värdering.

Läs detaljer om fonden

Avkastning

Period:

-

Beräkna avkastning:

-
Pr. 19. april 2018

Avkastning pr. 19. april

Avkastning pr. 19. april Fonder
Sedan start 10,60%
I år 4,19%
Sista 12 månader 7,99%
Sista 3 år 11,88%
Sista 5 år -
Sista 10 år -
Avkastning över 12 månader är annualiserade

Fondförvaltare

Jann Molnes

Jann
Molnes

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Jann
Hogne I. Tyssøy

Hogne
I. Tyssøy

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Hogne

Fakta

Fakta

Årlig förvaltningsavgift

2 %

Teckningskostnad

0 %

Teckningsbelopp

nok min. NOK 1.000

Förvaltningskapital

NOK 400 mill

Inlösenavgift

0 %

Fondens startdatum

27. februari 2015


Senast ändrad 9. april 2018

10 största innehav

Bakkafrost P/F 6,975%
Lerøy Seafood Group 6,812%
Vinh Hoan Corp 6,655%
Austevoll Seafood 5,578%
Oceana Group Ltd 5,548%
Charoen Pokphand Foods PCL 4,675%
Sanford Ltd/NZ 4,518%
Salmar ASA 4,386%
Fujicco Co Ltd 4,384%
Maruha Nichiro Corp 4,277%
Frosta AG 4,250%
Toyo Suisan Kaisha Ltd 3,830%
Marine Harvest ASA 3,808%
Clearwater Seafoods Inc 3,517%
QL Resources Bhd 3,351%
Thai Union Group Plc Co Ltd 3,173%
Tassal Group Ltd 3,085%
High Liner Foods Inc 2,691%
Dongwon Industries Co Ltd 2,454%
Central Proteinaprima Tbk 2,377%
Japfa Comfeed Indonesia Tbk 2,157%
Kyokuyo Co Ltd 2,097%
Nichimo Co Ltd 2,081%
Seafresh Industry PCL 2,062%
Hagoromo Foods Corp 1,772%
Silla Co Ltd 1,426%
Övriga 2,059%
Pr. 28. mars 2018
Se hela portföljen
Pr. 28. mars 2018

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning påverkas av bland annat marknadsutveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå, samt fondens förvaltningsavgift och andra avgifter som belastar fonden. Avkastningen kan komma att bli negativ som en konsekvens av kursfall. Fondens avkastning kan komma att variera betydligt under ett år. Alla avkastningstal är i fondens basvaluta efter avdrag för alla kostnader som belastar fonden.