Holberg Triton A

Kurs
150,33

I år
14,12%

Pr. 7. december 2018

Holberg
Triton A

Holberg Triton A är en aktivt förvaltad branschfond som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier globalt inom marina tillgångar. Upp till 10% av fondens tillgångar kan placeras i onoterade aktier. Fonden har en långsiktig placeringshorisont baserat på övertygelsen att värdeskapande i bolagen sker över flera år. Holberg Triton A har en koncentrerad portfölj där varje innehavs portföljvikt är av betydelse. Förvaltningen är bolagsspecifik genom egna analysmodeller och företagsbesök. Vi letar efter bolag med en hög avkastning på eget kapital, starka tillväxtutsikter, god ledning, dokumenterat aktieägarfokus, aktiv riskstyrning och en attraktiv värdering.

Läs detaljer om fonden

Avkastning

Period:

-

Beräkna avkastning:

-
Pr. 7. december 2018

Avkastning pr. 7. december

Avkastning pr. 7. december Fonder
Sedan start 11,39%
I år 14,12%
Sista 12 månader 15,35%
Sista 3 år 12,70%
Sista 5 år -
Sista 10 år -
Avkastning över 12 månader är annualiserade

Fondförvaltare

Jann Molnes

Jann
Molnes

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Jann
Hogne I. Tyssøy

Hogne
I. Tyssøy

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Hogne

Fakta

Fakta

Årlig förvaltningsavgift

2 %

Teckningskostnad

0 %

Teckningsbelopp

nok min. NOK 1.000

Inlösenavgift

0 %

Fondens startdatum

27. februari 2015


Senast ändrad 5. september 2018

10 största innehav

NOK 8,468%
Lerøy Seafood Group 7,366%
Vinh Hoan Corp 6,659%
Clearwater Seafoods Inc 5,399%
Austevoll Seafood 5,330%
Maruha Nichiro Corp 4,773%
Sanford Ltd/NZ 4,593%
Toyo Suisan Kaisha Ltd 4,503%
Fujicco Co Ltd 4,474%
Oceana Group Ltd 4,429%
Bakkafrost P/F 4,244%
Tassal Group Ltd 4,214%
Charoen Pokphand Foods PCL 4,040%
Marine Harvest ASA 3,747%
QL Resources Bhd 3,385%
Thai Union Group Plc Co Ltd 3,189%
Japfa Comfeed Indonesia Tbk 3,185%
Salmar ASA 3,014%
Frosta AG 2,734%
Central Proteinaprima Tbk 1,763%
Silla Co Ltd 1,696%
Nichimo Co Ltd 1,620%
Dongwon Industries Co Ltd 1,534%
Seafresh Industry PCL 1,494%
Kyokuyo Co Ltd 1,426%
Hagoromo Foods Corp 1,267%
High Liner Foods Inc 1,266%
Övriga 0,189%
Pr. 30. november 2018
Se hela portföljen
Pr. 30. november 2018

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning påverkas av bland annat marknadsutveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå, samt fondens förvaltningsavgift och andra avgifter som belastar fonden. Avkastningen kan komma att bli negativ som en konsekvens av kursfall. Fondens avkastning kan komma att variera betydligt under ett år. Alla avkastningstal är i fondens basvaluta efter avdrag för alla kostnader som belastar fonden.