Holberg Triton A

Kurs
137,33

I år
4,26%

Pr. 21. juni 2018

Holberg
Triton A

Holberg Triton A är en aktivt förvaltad branschfond som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier globalt inom marina tillgångar. Upp till 10% av fondens tillgångar kan placeras i onoterade aktier. Fonden har en långsiktig placeringshorisont baserat på övertygelsen att värdeskapande i bolagen sker över flera år. Holberg Triton A har en koncentrerad portfölj där varje innehavs portföljvikt är av betydelse. Förvaltningen är bolagsspecifik genom egna analysmodeller och företagsbesök. Vi letar efter bolag med en hög avkastning på eget kapital, starka tillväxtutsikter, god ledning, dokumenterat aktieägarfokus, aktiv riskstyrning och en attraktiv värdering.

Läs detaljer om fonden

Avkastning

Period:

-

Beräkna avkastning:

-
Pr. 21. juni 2018

Avkastning pr. 21. juni

Avkastning pr. 21. juni Fonder
Sedan start 10,04%
I år 4,26%
Sista 12 månader 2,91%
Sista 3 år 12,91%
Sista 5 år -
Sista 10 år -
Avkastning över 12 månader är annualiserade

Fondförvaltare

Jann Molnes

Jann
Molnes

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Jann
Hogne I. Tyssøy

Hogne
I. Tyssøy

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Hogne

Fakta

Fakta

Årlig förvaltningsavgift

2 %

Teckningskostnad

0 %

Teckningsbelopp

nok min. NOK 1.000

Förvaltningskapital

NOK 500 mill

Inlösenavgift

0 %

Fondens startdatum

27. februari 2015


Senast ändrad 19. juni 2018

10 största innehav

Lerøy Seafood Group 6,975%
Austevoll Seafood 6,154%
Bakkafrost P/F 5,696%
Vinh Hoan Corp 5,580%
Clearwater Seafoods Inc 5,443%
Sanford Ltd/NZ 4,936%
Bankkonto NOK 4,814%
Oceana Group Ltd 4,785%
Maruha Nichiro Corp 4,682%
Fujicco Co Ltd 4,582%
Charoen Pokphand Foods PCL 4,109%
Marine Harvest ASA 4,039%
Frosta AG 3,994%
Salmar ASA 3,849%
Toyo Suisan Kaisha Ltd 3,264%
QL Resources Bhd 3,166%
Tassal Group Ltd 3,087%
Thai Union Group Plc Co Ltd 2,590%
Dongwon Industries Co Ltd 2,474%
High Liner Foods Inc 2,343%
Central Proteinaprima Tbk 2,156%
Japfa Comfeed Indonesia Tbk 2,077%
Seafresh Industry PCL 2,036%
Kyokuyo Co Ltd 1,883%
Nichimo Co Ltd 1,762%
Hagoromo Foods Corp 1,605%
Silla Co Ltd 1,258%
Övriga 0,661%
Pr. 31. maj 2018
Se hela portföljen
Pr. 31. maj 2018

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning påverkas av bland annat marknadsutveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå, samt fondens förvaltningsavgift och andra avgifter som belastar fonden. Avkastningen kan komma att bli negativ som en konsekvens av kursfall. Fondens avkastning kan komma att variera betydligt under ett år. Alla avkastningstal är i fondens basvaluta efter avdrag för alla kostnader som belastar fonden.