Holberg Triton

Kurs
130,90

I år
-1,56%

Pr. 14. december 2017

Holberg
Triton

Holberg Triton är en aktivt förvaltad branschfond som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier globalt inom marina tillgångar. Upp till 10% av fondens tillgångar kan placeras i onoterade aktier. Fonden har en långsiktig placeringshorisont baserat på övertygelsen att värdeskapande i bolagen sker över flera år. Holberg Triton har en koncentrerad portfölj där varje innehavs portföljvikt är av betydelse. Förvaltningen är bolagsspecifik genom egna analysmodeller och företagsbesök. Vi letar efter bolag med en hög avkastning på eget kapital, starka tillväxtutsikter, god ledning, dokumenterat aktieägarfokus, aktiv riskstyrning och en attraktiv värdering.

Läs detaljer om fonden

Avkastning

Period:

-

Beräkna avkastning:

-
Pr. 14. december 2017

Avkastning pr. 14. december

Avkastning pr. 14. december Fonder
Sedan start 10,11%
I år -1,56%
Sista 12 månader 0,04%
Sista 3 år -
Sista 5 år -
Sista 10 år -
Avkastning över 12 månader är annualiserade

Fondförvaltare

Jann Molnes

Jann
Molnes

Portföljförvaltare aktier
Läs mer om Jann
Hogne I. Tyssøy

Hogne
I. Tyssøy

Portföljförvaltare aktier och partner
Läs mer om Hogne

Fakta

Fakta

Årlig förvaltningsavgift

2 %

Teckningskostnad

0 %

Teckningsbelopp

nok min. NOK 1.000

Förvaltningskapital

NOK 590 mill

Inlösenavgift

0 %

Fondens startdatum

27. februari 2015


Senast ändrad 8. september 2017

10 största innehav

Bakkafrost 5,840%
Lerøy Seafood Group 5,769%
Vinh Hoan Corp 5,490%
Toyo Suisan Kaisha Ltd 5,273%
Sanford Ltd/NZ 5,157%
Fujicco Co Ltd 4,859%
Maruha Nichiro Corp 4,776%
Oceana Group Ltd 4,579%
Austevoll Seafood 4,570%
QL Resources Bhd 4,490%
Charoen Pokphand Foods PCL 4,122%
Frosta AG 4,067%
SalMar 3,914%
Tassal Group 3,623%
Thai Union Group Plc Co Ltd 3,468%
Clearwater Seafoods Inc 3,428%
Marine Harvest 3,302%
High Liner Foods Inc 2,972%
Kyokuyo Co Ltd 2,722%
Seafresh Industry PCL 2,459%
Dongwon Industries Co Ltd 2,458%
Central Proteinaprima 2,304%
Nichimo Co Ltd 2,029%
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 1,891%
Bankkonto NOK 1,753%
Hagoromo Foods Corp 1,689%
Ichimasa Kamaboko Co Ltd 1,397%
Silla Co Ltd 1,276%
Övriga 0,322%
Pr. 30. november 2017
Se hela portföljen
Pr. 30. november 2017

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens framtida avkastning påverkas av bland annat marknadsutveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå, samt fondens förvaltningsavgift och andra avgifter som belastar fonden. Avkastningen kan komma att bli negativ som en konsekvens av kursfall. Fondens avkastning kan komma att variera betydligt under ett år. Alla avkastningstal är i fondens basvaluta efter avdrag för alla kostnader som belastar fonden.