Fondene

Fond Dato Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Norge Holberg Norge 24/3 445,14 4,56% 32,72% 10,34% 9,13% 2,71%
Holberg Norden Holberg Norden 24/3 378,56 5,46% 14,27% 14,62% 14,41% 5,50%
Holberg Triton Holberg Triton 24/3 129,45 -2,65% 13,38% - - -
Holberg Global A Holberg Global A 24/3 226,80 5,53% 12,41% 18,66% 16,91% 7,30%
Holberg Global B Holberg Global B 24/3 224,82 5,64% 11,66% 18,34% 16,52% 6,76%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A 24/3 184,83 8,64% 14,55% 12,52% 11,06% -
Holberg Rurik B Holberg Rurik B 24/3 183,18 8,99% 13,81% 11,10% 9,71% -
Holberg Kreditt Holberg Kreditt 24/3 111,44 3,55% 14,57% 3,62% 5,41% -
Holberg Likviditet Holberg Likviditet 24/3 102,07 0,51% 2,30% 1,90% 2,35% 3,50%
Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet 20 24/3 100,62 0,41% 1,70% 1,72% 2,02% 3,13%
Holberg OMF Holberg OMF 24/3 101,03 0,55% 2,21% 1,61% 2,00% -
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning. Kursdata levert av Oslo Børs.

Kurs
445,14

I år
4,56%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

32,72%
10,34%
9,13%
2,71%

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
378,56

I år
5,46%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

14,27%
14,62%
14,41%
5,50%

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
129,45

I år
-2,65%

Holberg
Triton

1 år
3 år
5 år
10 år

13,38%
-
-
-

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
226,80

I år
5,53%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

12,41%
18,66%
16,91%
7,30%

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
224,82

I år
5,64%

Holberg
Global B

1 år
3 år
5 år
10 år

11,66%
18,34%
16,52%
6,76%

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
184,83

I år
8,64%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

14,55%
12,52%
11,06%
-

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
183,18

I år
8,99%

Holberg
Rurik B

1 år
3 år
5 år
10 år

13,81%
11,10%
9,71%
-

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
111,44

I år
3,55%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

14,57%
3,62%
5,41%
-

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
102,07

I år
0,51%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

2,30%
1,90%
2,35%
3,50%

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
100,62

I år
0,41%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

1,70%
1,72%
2,02%
3,13%

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
101,03

I år
0,55%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

2,21%
1,61%
2,00%
-

Pr. 24. mars 2017 Månedsrapport