Fondene

Fond Dato Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Norge Holberg Norge 17/9 546,72 10,19% 14,89% 17,69% 12,26% 9,12%
Holberg Norden Holberg Norden 17/9 417,42 -1,28% 1,76% 10,41% 12,97% 10,38%
Holberg Triton A Holberg Triton A 17/9 148,69 12,88% 15,84% 14,85% - -
Holberg Rurik A Holberg Rurik A 17/9 180,82 -20,34% -11,94% 7,66% 5,80% -
Holberg Global A Holberg Global A 17/9 259,41 -2,01% 6,20% 10,34% 15,35% 11,17%
Holberg Kreditt Holberg Kreditt 17/9 113,37 3,66% 4,76% 5,09% 4,60% -
Holberg Likviditet Holberg Likviditet 17/9 102,39 0,91% 1,19% 1,68% 1,80% 2,93%
Holberg OMF Holberg OMF 17/9 101,76 0,97% 1,25% 1,52% 1,59% -
Holberg Obligasjon Norden Holberg Obligasjon Norden 17/9 101,05 0,90% - - - -
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning. Kursdata levert av Oslo Børs.

Kurs
546,72

I år
10,19%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

14,89%
17,69%
12,26%
9,12%

Pr. 17. september 2018 Månedsrapport

Kurs
417,42

I år
-1,28%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

1,76%
10,41%
12,97%
10,38%

Pr. 17. september 2018 Månedsrapport

Kurs
148,69

I år
12,88%

Holberg
Triton A

1 år
3 år
5 år
10 år

15,84%
14,85%
-
-

Pr. 17. september 2018 Månedsrapport

Kurs
180,82

I år
-20,34%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

-11,94%
7,66%
5,80%
-

Pr. 17. september 2018 Månedsrapport

Kurs
259,41

I år
-2,01%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

6,20%
10,34%
15,35%
11,17%

Pr. 17. september 2018 Månedsrapport

Kurs
113,37

I år
3,66%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

4,76%
5,09%
4,60%
-

Pr. 17. september 2018 Månedsrapport

Kurs
102,39

I år
0,91%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,19%
1,68%
1,80%
2,93%

Pr. 17. september 2018 Månedsrapport

Kurs
101,76

I år
0,97%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,25%
1,52%
1,59%
-

Pr. 17. september 2018 Månedsrapport

Kurs
101,05

I år
0,90%

Holberg
Oblig. Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

-
-
-
-

Pr. 17. september 2018 Månedsrapport
Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap.