Fondene

Fond Dato Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Norge Holberg Norge 22/10 518,47 4,49% 6,59% 16,02% 9,82% 11,02%
Holberg Norden Holberg Norden 22/10 373,89 -11,58% -12,05% 5,89% 9,19% 11,58%
Holberg Triton A Holberg Triton A 22/10 149,49 13,48% 13,97% 13,69% - -
Holberg Rurik A Holberg Rurik A 22/10 175,50 -22,68% -16,29% 3,75% 3,95% -
Holberg Global A Holberg Global A 22/10 249,74 -5,66% 0,12% 7,37% 13,38% 11,70%
Holberg Kreditt Holberg Kreditt 22/10 113,92 4,16% 4,92% 5,61% 4,54% -
Holberg Likviditet Holberg Likviditet 22/10 102,48 1,00% 1,20% 1,69% 1,77% 2,90%
Holberg OMF Holberg OMF 22/10 101,83 1,03% 1,25% 1,61% 1,57% -
Holberg Obligasjon Norden Holberg Obligasjon Norden 22/10 101,14 0,99% - - - -
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning. Kursdata levert av Oslo Børs.

Kurs
518,47

I år
4,49%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

6,59%
16,02%
9,82%
11,02%

Pr. 22. oktober 2018 Månedsrapport

Kurs
373,89

I år
-11,58%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

-12,05%
5,89%
9,19%
11,58%

Pr. 22. oktober 2018 Månedsrapport

Kurs
149,49

I år
13,48%

Holberg
Triton A

1 år
3 år
5 år
10 år

13,97%
13,69%
-
-

Pr. 22. oktober 2018 Månedsrapport

Kurs
175,50

I år
-22,68%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

-16,29%
3,75%
3,95%
-

Pr. 22. oktober 2018 Månedsrapport

Kurs
249,74

I år
-5,66%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

0,12%
7,37%
13,38%
11,70%

Pr. 22. oktober 2018 Månedsrapport

Kurs
113,92

I år
4,16%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

4,92%
5,61%
4,54%
-

Pr. 22. oktober 2018 Månedsrapport

Kurs
102,48

I år
1,00%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,20%
1,69%
1,77%
2,90%

Pr. 22. oktober 2018 Månedsrapport

Kurs
101,83

I år
1,03%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,25%
1,61%
1,57%
-

Pr. 22. oktober 2018 Månedsrapport

Kurs
101,14

I år
0,99%

Holberg
Oblig. Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

-
-
-
-

Pr. 22. oktober 2018 Månedsrapport
Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap.