Fondene

Fond Dato Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Norge Holberg Norge 12/7 551,28 11,11% 20,49% 16,27% 14,17% 6,39%
Holberg Norden Holberg Norden 12/7 408,22 -3,46% -2,74% 8,90% 14,82% 7,96%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A 12/7 203,69 -10,26% 0,62% 8,19% 9,33% -
Holberg Global A Holberg Global A 12/7 255,75 -3,39% 4,87% 8,92% 15,73% 10,89%
Holberg Triton A Holberg Triton A 12/7 139,28 5,73% 9,47% 12,29% - -
Holberg Kreditt Holberg Kreditt 12/7 112,24 2,63% 5,11% 3,87% 4,73% -
Holberg Likviditet Holberg Likviditet 12/7 102,17 0,69% 1,23% 1,63% 1,84% 3,01%
Holberg OMF Holberg OMF 12/7 101,56 0,77% 1,28% 1,45% 1,62% -
Holberg Obligasjon Norden Holberg Obligasjon Norden 12/7 100,80 0,65% - - - -
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning. Kursdata levert av Oslo Børs.

Kurs
551,28

I år
11,11%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

20,49%
16,27%
14,17%
6,39%

Pr. 12. juli 2018 Månedsrapport

Kurs
408,22

I år
-3,46%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

-2,74%
8,90%
14,82%
7,96%

Pr. 12. juli 2018 Månedsrapport

Kurs
203,69

I år
-10,26%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

0,62%
8,19%
9,33%
-

Pr. 12. juli 2018 Månedsrapport

Kurs
255,75

I år
-3,39%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

4,87%
8,92%
15,73%
10,89%

Pr. 12. juli 2018 Månedsrapport

Kurs
139,28

I år
5,73%

Holberg
Triton A

1 år
3 år
5 år
10 år

9,47%
12,29%
-
-

Pr. 12. juli 2018 Månedsrapport

Kurs
112,24

I år
2,63%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

5,11%
3,87%
4,73%
-

Pr. 12. juli 2018 Månedsrapport

Kurs
102,17

I år
0,69%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,23%
1,63%
1,84%
3,01%

Pr. 12. juli 2018 Månedsrapport

Kurs
101,56

I år
0,77%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,28%
1,45%
1,62%
-

Pr. 12. juli 2018 Månedsrapport

Kurs
100,80

I år
0,65%

Holberg
Oblig. Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

-
-
-
-

Pr. 12. juli 2018 Månedsrapport
Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap.