Fondene

Fond Dato Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Triton Holberg Triton 20/1 130,06 -2,19% 29,15% - - -
Holberg Norden Holberg Norden 20/1 362,50 0,99% 21,87% 12,67% 14,35% 5,25%
Holberg Global A Holberg Global A 20/1 215,73 0,37% 14,08% 15,31% 16,60% 6,58%
Holberg Global B Holberg Global B 20/1 213,49 0,32% 12,94% 14,88% 16,18% 5,99%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A 20/1 169,68 -0,27% 20,12% 5,84% 10,81% -
Holberg Rurik B Holberg Rurik B 20/1 167,48 -0,35% 18,56% 4,26% 9,43% -
Holberg Norge Holberg Norge 20/1 442,70 3,99% 50,18% 9,18% 10,29% 2,78%
Holberg Kreditt Holberg Kreditt 20/1 108,76 1,06% 10,56% 3,22% 5,38% -
Holberg Likviditet Holberg Likviditet 20/1 101,75 0,19% 2,42% 1,97% 2,46% 3,54%
Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet 20 20/1 100,37 0,16% 1,84% 1,78% 2,09% 3,17%
Holberg OMF Holberg OMF 20/1 100,69 0,21% 2,16% 1,64% 2,14% -
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning. Kursdata levert av Oslo Børs.

Kurs
130,06

I år
-2,19%

Holberg
Triton

1 år
3 år
5 år
10 år

29,15%
-
-
-

Pr. 20. januar 2017 Månedsrapport

Kurs
362,50

I år
0,99%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

21,87%
12,67%
14,35%
5,25%

Pr. 20. januar 2017 Månedsrapport

Kurs
215,73

I år
0,37%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

14,08%
15,31%
16,60%
6,58%

Pr. 20. januar 2017 Månedsrapport

Kurs
213,49

I år
0,32%

Holberg
Global B

1 år
3 år
5 år
10 år

12,94%
14,88%
16,18%
5,99%

Pr. 20. januar 2017 Månedsrapport

Kurs
169,68

I år
-0,27%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

20,12%
5,84%
10,81%
-

Pr. 20. januar 2017 Månedsrapport

Kurs
167,48

I år
-0,35%

Holberg
Rurik B

1 år
3 år
5 år
10 år

18,56%
4,26%
9,43%
-

Pr. 20. januar 2017 Månedsrapport

Kurs
442,70

I år
3,99%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

50,18%
9,18%
10,29%
2,78%

Pr. 20. januar 2017 Månedsrapport

Kurs
108,76

I år
1,06%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

10,56%
3,22%
5,38%
-

Pr. 20. januar 2017 Månedsrapport

Kurs
101,75

I år
0,19%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

2,42%
1,97%
2,46%
3,54%

Pr. 20. januar 2017 Månedsrapport

Kurs
100,37

I år
0,16%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

1,84%
1,78%
2,09%
3,17%

Pr. 20. januar 2017 Månedsrapport

Kurs
100,69

I år
0,21%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

2,16%
1,64%
2,14%
-

Pr. 20. januar 2017 Månedsrapport