Fondene

Fond Dato Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Norge Holberg Norge 19/4 521,36 5,08% 16,43% 12,71% 14,16% 5,03%
Holberg Norden Holberg Norden 19/4 396,70 -6,18% -0,03% 9,18% 15,98% 6,30%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A 19/4 219,89 -3,13% 16,12% 9,70% 12,02% -
Holberg Global A Holberg Global A 19/4 251,99 -4,81% 9,04% 9,53% 17,18% 9,51%
Holberg Triton A Holberg Triton A 19/4 137,24 4,19% 7,99% 11,88% - -
Holberg Kreditt Holberg Kreditt 19/4 110,93 1,43% 5,17% 3,99% 4,73% -
Holberg Likviditet Holberg Likviditet 19/4 101,87 0,40% 1,32% 1,64% 1,91% 3,12%
Holberg OMF Holberg OMF 19/4 101,23 0,44% 1,40% 1,43% 1,65% -
Holberg Obligasjon Norden Holberg Obligasjon Norden 19/4 100,50 0,35% - - - -
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning. Kursdata levert av Oslo Børs.

Kurs
521,36

I år
5,08%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

16,43%
12,71%
14,16%
5,03%

Pr. 19. april 2018 Månedsrapport

Kurs
396,70

I år
-6,18%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

-0,03%
9,18%
15,98%
6,30%

Pr. 19. april 2018 Månedsrapport

Kurs
219,89

I år
-3,13%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

16,12%
9,70%
12,02%
-

Pr. 19. april 2018 Månedsrapport

Kurs
251,99

I år
-4,81%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

9,04%
9,53%
17,18%
9,51%

Pr. 19. april 2018 Månedsrapport

Kurs
137,24

I år
4,19%

Holberg
Triton A

1 år
3 år
5 år
10 år

7,99%
11,88%
-
-

Pr. 19. april 2018 Månedsrapport

Kurs
110,93

I år
1,43%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

5,17%
3,99%
4,73%
-

Pr. 19. april 2018 Månedsrapport

Kurs
101,87

I år
0,40%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,32%
1,64%
1,91%
3,12%

Pr. 19. april 2018 Månedsrapport

Kurs
101,23

I år
0,44%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,40%
1,43%
1,65%
-

Pr. 19. april 2018 Månedsrapport

Kurs
100,50

I år
0,35%

Holberg
Oblig. Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

-
-
-
-

Pr. 19. april 2018 Månedsrapport
Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap.