Fondene

Fond Dato Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Norge Holberg Norge 17/8 460,84 8,25% 24,52% 10,06% 10,98% 3,32%
Holberg Norden Holberg Norden 17/8 404,53 12,70% 15,46% 16,63% 16,95% 6,61%
Holberg Triton Holberg Triton 17/8 127,05 -4,46% -0,30% - - -
Holberg Global A Holberg Global A 17/8 239,54 11,46% 13,01% 16,22% 17,67% 7,80%
Holberg Global B Holberg Global B 17/8 236,85 11,29% 12,43% 15,88% 17,37% 7,27%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A 17/8 201,95 18,70% 13,17% 12,97% 12,36% -
Holberg Rurik B Holberg Rurik B 17/8 199,99 18,99% 12,43% 11,73% 11,17% -
Holberg Kreditt Holberg Kreditt 17/8 114,50 6,39% 11,31% 3,69% 5,33% -
Holberg Likviditet Holberg Likviditet 17/8 102,73 1,16% 1,90% 1,80% 2,20% 3,39%
Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet 20 17/8 101,14 0,92% 1,40% 1,60% 1,89% 3,00%
Holberg OMF Holberg OMF 17/8 101,71 1,23% 1,77% 1,50% 1,85% -
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning. Kursdata levert av Oslo Børs.

Kurs
460,84

I år
8,25%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

24,52%
10,06%
10,98%
3,32%

Pr. 17. august 2017 Månedsrapport

Kurs
404,53

I år
12,70%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

15,46%
16,63%
16,95%
6,61%

Pr. 17. august 2017 Månedsrapport

Kurs
127,05

I år
-4,46%

Holberg
Triton

1 år
3 år
5 år
10 år

-0,30%
-
-
-

Pr. 17. august 2017 Månedsrapport

Kurs
239,54

I år
11,46%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

13,01%
16,22%
17,67%
7,80%

Pr. 17. august 2017 Månedsrapport

Kurs
236,85

I år
11,29%

Holberg
Global B

1 år
3 år
5 år
10 år

12,43%
15,88%
17,37%
7,27%

Pr. 17. august 2017 Månedsrapport

Kurs
201,95

I år
18,70%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

13,17%
12,97%
12,36%
-

Pr. 17. august 2017 Månedsrapport

Kurs
199,99

I år
18,99%

Holberg
Rurik B

1 år
3 år
5 år
10 år

12,43%
11,73%
11,17%
-

Pr. 17. august 2017 Månedsrapport

Kurs
114,50

I år
6,39%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

11,31%
3,69%
5,33%
-

Pr. 17. august 2017 Månedsrapport

Kurs
102,73

I år
1,16%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,90%
1,80%
2,20%
3,39%

Pr. 17. august 2017 Månedsrapport

Kurs
101,14

I år
0,92%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

1,40%
1,60%
1,89%
3,00%

Pr. 17. august 2017 Månedsrapport

Kurs
101,71

I år
1,23%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,77%
1,50%
1,85%
-

Pr. 17. august 2017 Månedsrapport