Fondene

Fond Dato Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Norge Holberg Norge 22/6 445,10 4,55% 25,20% 7,72% 11,72% 1,89%
Holberg Norden Holberg Norden 22/6 414,96 15,60% 24,92% 15,47% 19,14% 5,55%
Holberg Triton Holberg Triton 22/6 133,09 0,09% 5,52% - - -
Holberg Global A Holberg Global A 22/6 248,09 15,43% 21,88% 17,88% 20,26% 7,49%
Holberg Global B Holberg Global B 22/6 247,07 16,10% 21,94% 17,71% 20,20% 6,98%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A 22/6 205,11 20,56% 23,54% 13,02% 14,92% -
Holberg Rurik B Holberg Rurik B 22/6 204,30 21,56% 23,60% 11,91% 13,96% -
Holberg Kreditt Holberg Kreditt 22/6 113,03 5,03% 11,65% 3,53% 5,44% -
Holberg Likviditet Holberg Likviditet 22/6 102,48 0,91% 2,06% 1,84% 2,29% 3,44%
Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet 20 22/6 100,94 0,73% 1,50% 1,66% 1,95% 3,05%
Holberg OMF Holberg OMF 22/6 101,45 0,97% 1,96% 1,52% 1,93% -
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning. Kursdata levert av Oslo Børs.

Kurs
445,10

I år
4,55%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

25,20%
7,72%
11,72%
1,89%

Pr. 22. juni 2017 Månedsrapport

Kurs
414,96

I år
15,60%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

24,92%
15,47%
19,14%
5,55%

Pr. 22. juni 2017 Månedsrapport

Kurs
133,09

I år
0,09%

Holberg
Triton

1 år
3 år
5 år
10 år

5,52%
-
-
-

Pr. 22. juni 2017 Månedsrapport

Kurs
248,09

I år
15,43%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

21,88%
17,88%
20,26%
7,49%

Pr. 22. juni 2017 Månedsrapport

Kurs
247,07

I år
16,10%

Holberg
Global B

1 år
3 år
5 år
10 år

21,94%
17,71%
20,20%
6,98%

Pr. 22. juni 2017 Månedsrapport

Kurs
205,11

I år
20,56%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

23,54%
13,02%
14,92%
-

Pr. 22. juni 2017 Månedsrapport

Kurs
204,30

I år
21,56%

Holberg
Rurik B

1 år
3 år
5 år
10 år

23,60%
11,91%
13,96%
-

Pr. 22. juni 2017 Månedsrapport

Kurs
113,03

I år
5,03%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

11,65%
3,53%
5,44%
-

Pr. 22. juni 2017 Månedsrapport

Kurs
102,48

I år
0,91%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

2,06%
1,84%
2,29%
3,44%

Pr. 22. juni 2017 Månedsrapport

Kurs
100,94

I år
0,73%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

1,50%
1,66%
1,95%
3,05%

Pr. 22. juni 2017 Månedsrapport

Kurs
101,45

I år
0,97%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,96%
1,52%
1,93%
-

Pr. 22. juni 2017 Månedsrapport