Fondene

Fond Dato Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Norge Holberg Norge 19/10 483,88 13,66% 22,89% 15,51% 12,79% 3,15%
Holberg Norden Holberg Norden 19/10 422,64 17,74% 25,09% 20,47% 18,77% 6,37%
Holberg Triton Holberg Triton 19/10 130,99 -1,49% -0,10% - - -
Holberg Global A Holberg Global A 19/10 249,29 15,99% 18,97% 17,99% 18,95% 7,72%
Holberg Global B Holberg Global B 19/10 246,67 15,91% 18,65% 17,84% 18,79% 7,21%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A 19/10 209,07 22,89% 19,41% 15,51% 12,82% -
Holberg Rurik B Holberg Rurik B 19/10 206,90 23,10% 19,18% 14,32% 11,68% -
Holberg Kreditt Holberg Kreditt 19/10 115,21 7,05% 9,73% 3,94% 5,10% -
Holberg Likviditet Holberg Likviditet 19/10 102,92 1,34% 1,66% 1,73% 2,10% 3,33%
Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet 20 19/10 101,31 1,09% 1,31% 1,55% 1,83% 2,94%
Holberg OMF Holberg OMF 19/10 101,87 1,39% 1,60% 1,43% 1,75% -
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning. Kursdata levert av Oslo Børs.

Kurs
483,88

I år
13,66%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

22,89%
15,51%
12,79%
3,15%

Pr. 19. oktober 2017 Månedsrapport

Kurs
422,64

I år
17,74%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

25,09%
20,47%
18,77%
6,37%

Pr. 19. oktober 2017 Månedsrapport

Kurs
130,99

I år
-1,49%

Holberg
Triton

1 år
3 år
5 år
10 år

-0,10%
-
-
-

Pr. 19. oktober 2017 Månedsrapport

Kurs
249,29

I år
15,99%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

18,97%
17,99%
18,95%
7,72%

Pr. 19. oktober 2017 Månedsrapport

Kurs
246,67

I år
15,91%

Holberg
Global B

1 år
3 år
5 år
10 år

18,65%
17,84%
18,79%
7,21%

Pr. 19. oktober 2017 Månedsrapport

Kurs
209,07

I år
22,89%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

19,41%
15,51%
12,82%
-

Pr. 19. oktober 2017 Månedsrapport

Kurs
206,90

I år
23,10%

Holberg
Rurik B

1 år
3 år
5 år
10 år

19,18%
14,32%
11,68%
-

Pr. 19. oktober 2017 Månedsrapport

Kurs
115,21

I år
7,05%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

9,73%
3,94%
5,10%
-

Pr. 19. oktober 2017 Månedsrapport

Kurs
102,92

I år
1,34%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,66%
1,73%
2,10%
3,33%

Pr. 19. oktober 2017 Månedsrapport

Kurs
101,31

I år
1,09%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

1,31%
1,55%
1,83%
2,94%

Pr. 19. oktober 2017 Månedsrapport

Kurs
101,87

I år
1,39%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,60%
1,43%
1,75%
-

Pr. 19. oktober 2017 Månedsrapport
Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap.