Fondene

Fond Dato Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Norge Holberg Norge 14/12 482,92 13,44% 14,67% 15,36% 13,29% 3,62%
Holberg Norden Holberg Norden 14/12 406,36 13,21% 15,50% 15,47% 18,31% 6,20%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A 14/12 225,05 32,28% 35,27% 14,38% 13,96% -
Holberg Rurik B Holberg Rurik B 14/12 223,63 33,05% 35,95% 13,44% 12,93% -
Holberg Global A Holberg Global A 14/12 263,16 22,45% 23,36% 14,97% 20,03% 8,23%
Holberg Global B Holberg Global B 14/12 261,09 22,68% 23,54% 14,52% 19,99% 7,77%
Holberg Triton Holberg Triton 14/12 130,90 -1,56% 0,04% - - -
Holberg Kreditt Holberg Kreditt 14/12 115,71 7,52% 8,14% 4,31% 4,97% -
Holberg Likviditet Holberg Likviditet 14/12 103,07 1,49% 1,61% 1,68% 2,03% 3,27%
Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet 20 14/12 101,45 1,23% 1,32% 1,50% 1,77% 2,88%
Holberg OMF Holberg OMF 14/12 102,03 1,54% 1,66% 1,38% 1,70% -
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning. Kursdata levert av Oslo Børs.

Kurs
482,92

I år
13,44%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

14,67%
15,36%
13,29%
3,62%

Pr. 14. desember 2017 Månedsrapport

Kurs
406,36

I år
13,21%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

15,50%
15,47%
18,31%
6,20%

Pr. 14. desember 2017 Månedsrapport

Kurs
225,05

I år
32,28%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

35,27%
14,38%
13,96%
-

Pr. 14. desember 2017 Månedsrapport

Kurs
223,63

I år
33,05%

Holberg
Rurik B

1 år
3 år
5 år
10 år

35,95%
13,44%
12,93%
-

Pr. 14. desember 2017 Månedsrapport

Kurs
263,16

I år
22,45%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

23,36%
14,97%
20,03%
8,23%

Pr. 14. desember 2017 Månedsrapport

Kurs
261,09

I år
22,68%

Holberg
Global B

1 år
3 år
5 år
10 år

23,54%
14,52%
19,99%
7,77%

Pr. 14. desember 2017 Månedsrapport

Kurs
130,90

I år
-1,56%

Holberg
Triton

1 år
3 år
5 år
10 år

0,04%
-
-
-

Pr. 14. desember 2017 Månedsrapport

Kurs
115,71

I år
7,52%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

8,14%
4,31%
4,97%
-

Pr. 14. desember 2017 Månedsrapport

Kurs
103,07

I år
1,49%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,61%
1,68%
2,03%
3,27%

Pr. 14. desember 2017 Månedsrapport

Kurs
101,45

I år
1,23%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

1,32%
1,50%
1,77%
2,88%

Pr. 14. desember 2017 Månedsrapport

Kurs
102,03

I år
1,54%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,66%
1,38%
1,70%
-

Pr. 14. desember 2017 Månedsrapport
Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap.