Fondene

Fond Dato Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Norge Holberg Norge 21/6 538,85 8,60% 20,24% 15,26% 14,23% 5,09%
Holberg Norden Holberg Norden 21/6 407,25 -3,69% -2,59% 9,48% 15,84% 6,60%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A 21/6 206,54 -9,01% 0,43% 9,55% 10,37% -
Holberg Global A Holberg Global A 21/6 251,62 -4,95% 1,14% 8,96% 16,49% 9,59%
Holberg Triton A Holberg Triton A 21/6 137,33 4,26% 2,91% 12,91% - -
Holberg Kreditt Holberg Kreditt 21/6 112,25 2,64% 5,37% 3,87% 4,76% -
Holberg Likviditet Holberg Likviditet 21/6 102,08 0,61% 1,24% 1,62% 1,85% 3,04%
Holberg OMF Holberg OMF 21/6 101,45 0,66% 1,29% 1,43% 1,62% -
Holberg Obligasjon Norden Holberg Obligasjon Norden 21/6 100,71 0,56% - - - -
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning. Kursdata levert av Oslo Børs.

Kurs
538,85

I år
8,60%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

20,24%
15,26%
14,23%
5,09%

Pr. 21. juni 2018 Månedsrapport

Kurs
407,25

I år
-3,69%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

-2,59%
9,48%
15,84%
6,60%

Pr. 21. juni 2018 Månedsrapport

Kurs
206,54

I år
-9,01%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

0,43%
9,55%
10,37%
-

Pr. 21. juni 2018 Månedsrapport

Kurs
251,62

I år
-4,95%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

1,14%
8,96%
16,49%
9,59%

Pr. 21. juni 2018 Månedsrapport

Kurs
137,33

I år
4,26%

Holberg
Triton A

1 år
3 år
5 år
10 år

2,91%
12,91%
-
-

Pr. 21. juni 2018 Månedsrapport

Kurs
112,25

I år
2,64%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

5,37%
3,87%
4,76%
-

Pr. 21. juni 2018 Månedsrapport

Kurs
102,08

I år
0,61%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,24%
1,62%
1,85%
3,04%

Pr. 21. juni 2018 Månedsrapport

Kurs
101,45

I år
0,66%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,29%
1,43%
1,62%
-

Pr. 21. juni 2018 Månedsrapport

Kurs
100,71

I år
0,56%

Holberg
Oblig. Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

-
-
-
-

Pr. 21. juni 2018 Månedsrapport
Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap.