Fondene

Fond Dato Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Norge Holberg Norge 19/2 535,34 9,83% 8,59% 19,34% 9,65% 11,40%
Holberg Norden Holberg Norden 19/2 406,51 11,20% 0,95% 9,05% 10,04% 13,63%
Holberg Triton A Holberg Triton A 19/2 151,78 2,93% 19,89% 12,70% - -
Holberg Rurik A Holberg Rurik A 19/2 192,06 6,54% -14,72% 9,20% 6,67% -
Holberg Global A Holberg Global A 19/2 271,60 10,00% 7,59% 12,59% 14,33% 14,93%
Holberg Kreditt A Holberg Kreditt A 19/2 108,57 1,65% 4,14% 9,36% 4,19% -
Holberg Likviditet Holberg Likviditet 19/2 101,51 0,29% 1,23% 1,68% 1,68% 2,66%
Holberg OMF Holberg OMF 19/2 100,75 0,28% 1,27% 1,66% 1,51% -
Holberg Obligasjon Norden Holberg Obligasjon Norden 19/2 99,89 0,18% 1,17% - - -
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning. Kursdata levert av Oslo Børs.

Kurs
535,34

I år
9,83%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

8,59%
19,34%
9,65%
11,40%

Pr. 19. februar 2019 Månedsrapport

Kurs
406,51

I år
11,20%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

0,95%
9,05%
10,04%
13,63%

Pr. 19. februar 2019 Månedsrapport

Kurs
151,78

I år
2,93%

Holberg
Triton A

1 år
3 år
5 år
10 år

19,89%
12,70%
-
-

Pr. 19. februar 2019 Månedsrapport

Kurs
192,06

I år
6,54%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

-14,72%
9,20%
6,67%
-

Pr. 19. februar 2019 Månedsrapport

Kurs
271,60

I år
10,00%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

7,59%
12,59%
14,33%
14,93%

Pr. 19. februar 2019 Månedsrapport

Kurs
108,57

I år
1,65%

Holberg
Kreditt A

1 år
3 år
5 år
10 år

4,14%
9,36%
4,19%
-

Pr. 19. februar 2019 Månedsrapport

Kurs
101,51

I år
0,29%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,23%
1,68%
1,68%
2,66%

Pr. 19. februar 2019 Månedsrapport

Kurs
100,75

I år
0,28%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,27%
1,66%
1,51%
-

Pr. 19. februar 2019 Månedsrapport

Kurs
99,89

I år
0,18%

Holberg
Oblig. Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

1,17%
-
-
-

Pr. 19. februar 2019 Månedsrapport
Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap.