Fondene

Fond Dato Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Norge Holberg Norge 7/12 500,17 0,81% 5,05% 14,65% 8,63% 11,84%
Holberg Norden Holberg Norden 7/12 378,98 -10,37% -4,36% 4,39% 9,51% 13,24%
Holberg Triton A Holberg Triton A 7/12 150,33 14,12% 15,35% 12,70% - -
Holberg Rurik A Holberg Rurik A 7/12 180,13 -20,64% -19,94% 4,20% 4,20% -
Holberg Global A Holberg Global A 7/12 252,45 -4,64% -2,92% 6,49% 12,57% 13,01%
Holberg Kreditt Holberg Kreditt 7/12 113,79 4,04% 4,49% 5,20% 4,30% -
Holberg Likviditet Holberg Likviditet 7/12 102,52 1,04% 1,11% 1,69% 1,72% 2,78%
Holberg OMF Holberg OMF 7/12 101,88 1,08% 1,16% 1,64% 1,53% -
Holberg Obligasjon Norden Holberg Obligasjon Norden 7/12 101,17 1,02% - - - -
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning. Kursdata levert av Oslo Børs.

Kurs
500,17

I år
0,81%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

5,05%
14,65%
8,63%
11,84%

Pr. 7. desember 2018 Månedsrapport

Kurs
378,98

I år
-10,37%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

-4,36%
4,39%
9,51%
13,24%

Pr. 7. desember 2018 Månedsrapport

Kurs
150,33

I år
14,12%

Holberg
Triton A

1 år
3 år
5 år
10 år

15,35%
12,70%
-
-

Pr. 7. desember 2018 Månedsrapport

Kurs
180,13

I år
-20,64%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

-19,94%
4,20%
4,20%
-

Pr. 7. desember 2018 Månedsrapport

Kurs
252,45

I år
-4,64%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

-2,92%
6,49%
12,57%
13,01%

Pr. 7. desember 2018 Månedsrapport

Kurs
113,79

I år
4,04%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

4,49%
5,20%
4,30%
-

Pr. 7. desember 2018 Månedsrapport

Kurs
102,52

I år
1,04%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,11%
1,69%
1,72%
2,78%

Pr. 7. desember 2018 Månedsrapport

Kurs
101,88

I år
1,08%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,16%
1,64%
1,53%
-

Pr. 7. desember 2018 Månedsrapport

Kurs
101,17

I år
1,02%

Holberg
Oblig. Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

-
-
-
-

Pr. 7. desember 2018 Månedsrapport
Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap.