Fondene

Fond Dato Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Norge Holberg Norge 19/2 493,01 -0,64% 10,49% 13,65% 12,88% 4,77%
Holberg Norden Holberg Norden 19/2 402,67 -4,77% 10,47% 12,79% 16,31% 6,71%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A 19/2 225,22 -0,78% 31,17% 13,55% 12,63% -
Holberg Global A Holberg Global A 19/2 252,44 -4,64% 14,03% 11,51% 17,76% 9,42%
Holberg Triton Holberg Triton 19/2 126,60 -3,89% -2,33% - - -
Holberg Kreditt Holberg Kreditt 19/2 110,57 1,11% 6,35% 4,64% 4,90% -
Holberg Likviditet Holberg Likviditet 19/2 101,65 0,18% 1,41% 1,65% 1,96% 3,18%
Holberg OMF Holberg OMF 19/2 100,99 0,21% 1,50% 1,39% 1,67% -
Holberg Obligasjon Norden Holberg Obligasjon Norden 19/2 100,30 0,15% - - - -
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning. Kursdata levert av Oslo Børs.

Kurs
493,01

I år
-0,64%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

10,49%
13,65%
12,88%
4,77%

Pr. 19. februar 2018 Månedsrapport

Kurs
402,67

I år
-4,77%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

10,47%
12,79%
16,31%
6,71%

Pr. 19. februar 2018 Månedsrapport

Kurs
225,22

I år
-0,78%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

31,17%
13,55%
12,63%
-

Pr. 19. februar 2018 Månedsrapport

Kurs
252,44

I år
-4,64%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

14,03%
11,51%
17,76%
9,42%

Pr. 19. februar 2018 Månedsrapport

Kurs
126,60

I år
-3,89%

Holberg
Triton

1 år
3 år
5 år
10 år

-2,33%
-
-
-

Pr. 19. februar 2018 Månedsrapport

Kurs
110,57

I år
1,11%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

6,35%
4,64%
4,90%
-

Pr. 19. februar 2018 Månedsrapport

Kurs
101,65

I år
0,18%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,41%
1,65%
1,96%
3,18%

Pr. 19. februar 2018 Månedsrapport

Kurs
100,99

I år
0,21%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,50%
1,39%
1,67%
-

Pr. 19. februar 2018 Månedsrapport

Kurs
100,30

I år
0,15%

Holberg
Oblig. Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

-
-
-
-

Pr. 19. februar 2018 Månedsrapport
Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap.