Fondene

Fond Dato Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Norge Holberg Norge 23/2 444,29 4,36% 39,91% 9,31% 9,28% 2,67%
Holberg Norden Holberg Norden 23/2 362,92 1,10% 14,98% 12,58% 13,68% 5,04%
Holberg Triton Holberg Triton 23/2 129,45 -2,65% 20,63% - - -
Holberg Global A Holberg Global A 23/2 221,76 3,18% 15,94% 16,59% 17,10% 7,09%
Holberg Global B Holberg Global B 23/2 219,65 3,21% 14,98% 16,23% 16,72% 6,53%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A 23/2 174,94 2,83% 17,12% 8,05% 10,36% -
Holberg Rurik B Holberg Rurik B 23/2 172,69 2,75% 15,76% 6,50% 8,93% -
Holberg Kreditt Holberg Kreditt 23/2 110,62 2,79% 18,19% 3,55% 5,46% -
Holberg Likviditet Holberg Likviditet 23/2 101,90 0,34% 2,43% 1,92% 2,39% 3,52%
Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet 20 23/2 100,50 0,29% 1,78% 1,75% 2,05% 3,15%
Holberg OMF Holberg OMF 23/2 100,82 0,34% 2,22% 1,60% 2,03% -
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning. Kursdata levert av Oslo Børs.

Kurs
444,29

I år
4,36%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

39,91%
9,31%
9,28%
2,67%

Pr. 23. februar 2017 Månedsrapport

Kurs
362,92

I år
1,10%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

14,98%
12,58%
13,68%
5,04%

Pr. 23. februar 2017 Månedsrapport

Kurs
129,45

I år
-2,65%

Holberg
Triton

1 år
3 år
5 år
10 år

20,63%
-
-
-

Pr. 23. februar 2017 Månedsrapport

Kurs
221,76

I år
3,18%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

15,94%
16,59%
17,10%
7,09%

Pr. 23. februar 2017 Månedsrapport

Kurs
219,65

I år
3,21%

Holberg
Global B

1 år
3 år
5 år
10 år

14,98%
16,23%
16,72%
6,53%

Pr. 23. februar 2017 Månedsrapport

Kurs
174,94

I år
2,83%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

17,12%
8,05%
10,36%
-

Pr. 23. februar 2017 Månedsrapport

Kurs
172,69

I år
2,75%

Holberg
Rurik B

1 år
3 år
5 år
10 år

15,76%
6,50%
8,93%
-

Pr. 23. februar 2017 Månedsrapport

Kurs
110,62

I år
2,79%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

18,19%
3,55%
5,46%
-

Pr. 23. februar 2017 Månedsrapport

Kurs
101,90

I år
0,34%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

2,43%
1,92%
2,39%
3,52%

Pr. 23. februar 2017 Månedsrapport

Kurs
100,50

I år
0,29%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

1,78%
1,75%
2,05%
3,15%

Pr. 23. februar 2017 Månedsrapport

Kurs
100,82

I år
0,34%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

2,22%
1,60%
2,03%
-

Pr. 23. februar 2017 Månedsrapport