Fondene

Fond Dato Kurs I år   1 år 3 år 5 år 10 år
Holberg Norge Holberg Norge 27/4 459,79 8,00% 33,15% 11,27% 10,20% 2,66%
Holberg Norden Holberg Norden 27/4 413,20 15,11% 24,48% 16,88% 16,78% 5,87%
Holberg Triton Holberg Triton 27/4 129,00 -2,99% 13,37% - - -
Holberg Global A Holberg Global A 27/4 238,84 11,13% 19,94% 19,87% 18,13% 7,41%
Holberg Global B Holberg Global B 27/4 237,65 11,67% 19,71% 19,74% 17,88% 6,90%
Holberg Rurik A Holberg Rurik A 27/4 194,55 14,35% 20,99% 13,94% 12,08% -
Holberg Rurik B Holberg Rurik B 27/4 193,44 15,09% 20,62% 12,67% 10,83% -
Holberg Kreditt Holberg Kreditt 27/4 112,50 4,53% 14,18% 3,74% 5,45% -
Holberg Likviditet Holberg Likviditet 27/4 102,22 0,66% 2,13% 1,88% 2,32% 3,48%
Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet 20 27/4 100,74 0,53% 1,58% 1,70% 1,99% 3,10%
Holberg OMF Holberg OMF 27/4 101,17 0,69% 2,07% 1,60% 1,93% -
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning. Kursdata levert av Oslo Børs.

Kurs
459,79

I år
8,00%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

33,15%
11,27%
10,20%
2,66%

Pr. 27. april 2017 Månedsrapport

Kurs
413,20

I år
15,11%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

24,48%
16,88%
16,78%
5,87%

Pr. 27. april 2017 Månedsrapport

Kurs
129,00

I år
-2,99%

Holberg
Triton

1 år
3 år
5 år
10 år

13,37%
-
-
-

Pr. 27. april 2017 Månedsrapport

Kurs
238,84

I år
11,13%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

19,94%
19,87%
18,13%
7,41%

Pr. 27. april 2017 Månedsrapport

Kurs
237,65

I år
11,67%

Holberg
Global B

1 år
3 år
5 år
10 år

19,71%
19,74%
17,88%
6,90%

Pr. 27. april 2017 Månedsrapport

Kurs
194,55

I år
14,35%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

20,99%
13,94%
12,08%
-

Pr. 27. april 2017 Månedsrapport

Kurs
193,44

I år
15,09%

Holberg
Rurik B

1 år
3 år
5 år
10 år

20,62%
12,67%
10,83%
-

Pr. 27. april 2017 Månedsrapport

Kurs
112,50

I år
4,53%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

14,18%
3,74%
5,45%
-

Pr. 27. april 2017 Månedsrapport

Kurs
102,22

I år
0,66%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

2,13%
1,88%
2,32%
3,48%

Pr. 27. april 2017 Månedsrapport

Kurs
100,74

I år
0,53%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

1,58%
1,70%
1,99%
3,10%

Pr. 27. april 2017 Månedsrapport

Kurs
101,17

I år
0,69%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

2,07%
1,60%
1,93%
-

Pr. 27. april 2017 Månedsrapport