Holberg Global A

Kurs
242,83

I år
12,99%

Pr. 20. juli 2017

Holberg
Global A

Holberg Global A er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Global A har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter i attraktive bransjer, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 20. juli 2017

Avkastning pr. 20. juli

Avkastning pr. 20. juli Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 8,79% 8,27% 0,52%
I år 12,99% 6,89% 6,10%
Siste 12 måneder 13,12% 17,96% -4,84%
Siste 3 år 15,86% 16,61% -0,75%
Siste 5 år 18,62% 19,05% -0,43%
Siste 10 år 7,18% 7,63% -0,45%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1 % + 10 % mergodtgjørelse av verdiøkning utover 10 % p.a. Beregningsperioden for variabel forvaltningsgodtgjørelse starter 1. januar hvert år. Se også Holberg Global B dersom du kun ønsker et fast årlig forvaltningshonorar.

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 1 600 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

MSCI World

Fondets startdato

15. august 2006


Sist endret 11. juli 2017

Fondets 10 største investeringer

Arrow Global Group 5,519%
Novo Nordisk, B 5,102%
NetEase Inc 4,965%
Bakkafrost 4,933%
Alphabet CL C 4,439%
Apple 4,355%
Vestas Wind System 3,471%
Toro Co 3,256%
Celgene Corp 3,202%
Crest Nicholson Holdings plc 3,020%
Mastercard Inc 2,966%
Ping An Insurance Group Co of Ch 2,918%
Naspers 2,858%
Facebook INC 2,599%
Masco Corp 2,275%
Matahari Department Store 2,275%
First National Financial Corp 2,104%
Vinh Hoan Corp 2,016%
Distribuidora Internacional de A 1,976%
Gilead Sciences Inc 1,976%
Guaranty Trust Bank 1,958%
Walt Disney Co 1,878%
Alimentation Couche-Tard Inc 1,862%
Roche Holding AG 1,707%
Oaktree Capital Group LLC 1,691%
Amerisource Bergen 1,614%
Kroton Educacional SA 1,606%
Polaris Industries 1,566%
Turk Traktor ve Ziraat Makineler 1,544%
Trex Company Inc 1,542%
Alibaba Group Holding Ltd 1,540%
Subsea 7 1,533%
KCB Group Ltd 1,524%
Verisk Analytics 1,334%
Neinor Homes Slu 1,291%
Selamat Sempurna Tbk PT 1,261%
Samsung Electronics Pref. 1,210%
Berkshire Hathaway Inc 1,142%
Park24 Co Ltd 1,087%
Planet Fitness Inc 1,086%
Shire PLC 1,016%
Andre 2,783%
Pr. 30. juni 2017
Se hele porteføljen
Pr. 30. juni 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.