Holberg Global A

Kurs
248,09

I år
15,43%

Pr. 22. juni 2017

Holberg
Global A

Holberg Global A er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Global A har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter i attraktive bransjer, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 22. juni 2017

Avkastning pr. 22. juni

Avkastning pr. 22. juni Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 9,07% 8,48% 0,59%
I år 15,43% 8,95% 6,48%
Siste 12 måneder 21,88% 20,25% 1,63%
Siste 3 år 17,88% 17,38% 0,50%
Siste 5 år 20,26% 20,16% 0,10%
Siste 10 år 7,49% 7,80% -0,31%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1 % + 10 % mergodtgjørelse av verdiøkning utover 10 % p.a. Beregningsperioden for variabel forvaltningsgodtgjørelse starter 1. januar hvert år. Se også Holberg Global B dersom du kun ønsker et fast årlig forvaltningshonorar.

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 1 600 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

MSCI World

Fondets startdato

15. august 2006


Sist endret 13. juni 2017

Fondets 10 største investeringer

Arrow Global Group 5,548%
Novo Nordisk, B 5,207%
NetEase Inc 5,001%
Bakkafrost 4,891%
Alphabet CL C 4,861%
Apple 4,747%
Crest Nicholson Holdings plc 3,717%
Toro Co 3,321%
Vestas Wind System 3,225%
Naspers 3,146%
Mastercard Inc 3,095%
Ping An Insurance Group Co of Ch 2,925%
Celgene Corp 2,909%
Matahari Department Store 2,511%
Facebook INC 2,467%
Masco Corp 2,280%
Vinh Hoan Corp 1,984%
Walt Disney Co 1,982%
First National Financial Corp 1,940%
Roche Holding AG 1,901%
Guaranty Trust Bank 1,893%
Gilead Sciences Inc 1,867%
Alimentation Couche-Tard Inc 1,852%
Distribuidora Internacional de A 1,845%
Oaktree Capital Group LLC 1,733%
Subsea 7 1,688%
Kroton Educacional SA 1,655%
Turk Traktor ve Ziraat Makineler 1,650%
KCB Group Ltd 1,629%
Amerisource Bergen 1,616%
Trex Company Inc 1,513%
Polaris Industries 1,456%
Alibaba Group Holding Ltd 1,384%
Selamat Sempurna Tbk PT 1,274%
Neinor Homes Slu 1,253%
Park24 Co Ltd 1,208%
Samsung Electronics Pref. 1,206%
Verisk Analytics 1,203%
Berkshire Hathaway Inc 1,152%
Etalon Group Ltd 0,979%
Shire PLC 0,904%
Ecobank Ghana Ltd 0,743%
Bankkonto USD 0,498%
Bankkonto GBP 0,106%
Bankkonto DKK 0,093%
Bankkonto GHS 0,089%
Bankkonto CHF 0,048%
Bankkonto CAD 0,047%
Bankkonto EUR 0,003%
Holberg Global B 0,000%
Holberg Global D 0,000%
Holberg Global E 0,000%
Bankkonto NGN -0,069%
Bankkonto NOK -0,174%
Pr. 31. mai 2017
Se hele porteføljen
Pr. 31. mai 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.