Holberg Global A

Kurs
239,54

I år
11,46%

Pr. 17. august 2017

Holberg
Global A

Holberg Global A er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Global A har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter i attraktive bransjer, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 17. august 2017

Avkastning pr. 17. august

Avkastning pr. 17. august Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 8,59% 7,83% 0,76%
I år 11,46% 3,35% 8,11%
Siste 12 måneder 13,01% 10,74% 2,27%
Siste 3 år 16,22% 15,89% 0,33%
Siste 5 år 17,67% 17,34% 0,33%
Siste 10 år 7,80% 7,84% -0,04%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1 % + 10 % mergodtgjørelse av verdiøkning utover 10 % p.a. Beregningsperioden for variabel forvaltningsgodtgjørelse starter 1. januar hvert år. Se også Holberg Global B dersom du kun ønsker et fast årlig forvaltningshonorar.

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 1 590 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

MSCI World

Fondets startdato

15. august 2006


Sist endret 7. august 2017

Fondets 10 største investeringer

Arrow Global Group 5,722%
Bakkafrost 5,046%
NetEase Inc 4,870%
Novo Nordisk, B 4,815%
Alphabet CL C 4,510%
Apple 4,260%
Vestas Wind System 3,481%
Bankkonto NOK 3,196%
Toro Co 3,164%
Celgene Corp 3,163%
Crest Nicholson Holdings plc 3,158%
Ping An Insurance Group Co of Ch 3,113%
Naspers 3,073%
Facebook INC 2,983%
Mastercard Inc 2,957%
Masco Corp 2,151%
Guaranty Trust Bank 2,082%
Gilead Sciences Inc 2,012%
Matahari Department Store 1,928%
Alimentation Couche-Tard Inc 1,908%
First National Financial Corp 1,907%
Subsea 7 1,859%
Walt Disney Co 1,841%
Roche Holding AG 1,775%
Vinh Hoan Corp 1,693%
Oaktree Capital Group LLC 1,664%
Kroton Educacional SA 1,633%
Trex Company Inc 1,624%
Alibaba Group Holding Ltd 1,605%
KCB Group Ltd 1,554%
Amerisource Bergen 1,517%
Turk Traktor ve Ziraat Makineler 1,513%
Polaris Industries 1,442%
Neinor Homes Slu 1,407%
Verisk Analytics 1,307%
Samsung Electronics Pref. 1,216%
Berkshire Hathaway Inc 1,118%
Selamat Sempurna Tbk PT 1,116%
Park24 Co Ltd 1,026%
Andre 3,593%
Pr. 31. juli 2017
Se hele porteføljen
Pr. 31. juli 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.