Holberg Global A

Kurs
254,89

I år
-3,72%

Pr. 12. desember 2018

Holberg
Global A

Holberg Global A er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Global A har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter i attraktive bransjer, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 12. desember 2018

Avkastning pr. 12. desember

Avkastning pr. 12. desember Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 8,18% 8,25% -0,07%
I år -3,72% 0,16% -3,88%
Siste 12 måneder -3,24% -0,54% -2,70%
Siste 3 år 7,86% 8,14% -0,28%
Siste 5 år 12,86% 13,67% -0,81%
Siste 10 år 13,10% 13,00% 0,10%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1,5 %

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 1 600 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

MSCI World NOK

Fondets startdato

15. august 2006


Sist endret 1. november 2018

Fondets 10 største investeringer

Vestas Wind System A/S 5,400%
Alimentation Couche-Tard Inc 5,241%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 5,166%
Alphabet Inc, C 4,839%
Novo Nordisk A/S, B 4,802%
Apple Inc 4,765%
Vinh Hoan Corp 4,329%
Arrow Global Group PLC 4,128%
Oaktree Capital Group LLC 4,048%
Mastercard Inc 3,713%
Gilead Sciences Inc 3,254%
Facebook Inc 3,198%
Crest Nicholson Holdings plc 3,126%
Roche Holding AG 2,923%
LyondellBasell Industries NV 2,760%
Masco Corp 2,590%
Planet Fitness Inc 2,577%
Naspers Ltd 2,492%
Walt Disney Co 2,302%
Guaranty Trust Bank PLC 2,280%
Celgene Corp 2,252%
First National Financial Corp 2,022%
Trex Company Inc 2,020%
Bakkafrost P/F 1,906%
Dali Foods Group Co Ltd 1,896%
Shionogi & Co Ltd 1,741%
iRobot Corporation 1,650%
Selamat Sempurna Tbk 1,562%
Samsung Electronics Pref. 1,547%
Verisk Analytics Inc 1,365%
Toro Co 1,232%
KCB Group Ltd 1,212%
Park24 Co Ltd 1,195%
NetEase Inc 1,178%
Andre 3,290%
Pr. 30. november 2018
Se hele porteføljen
Pr. 30. november 2018

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.