Holberg Norden

Kurs
407,41

I år
13,50%

Pr. 16. november 2017

Holberg
Norden

Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond med hovedvekten av investeringene i nordiske børsnoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Norden har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter i attraktive bransjer, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 16. november 2017

Avkastning pr. 16. november

Avkastning pr. 16. november Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 8,68% 8,37% 0,31%
I år 13,50% 18,07% -4,57%
Siste 12 måneder 20,69% 27,23% -6,54%
Siste 3 år 16,36% 14,52% 1,84%
Siste 5 år 19,88% 19,73% 0,15%
Siste 10 år 6,20% 7,86% -1,66%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Robert
Tony Fimreite

Tony
Fimreite

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Tony

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 2 100 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap Index

Fondets startdato

28. november 2000


Sist endret 7. november 2017

Fondets 10 største investeringer

Subsea 7 8,277%
Vestas Wind System 7,804%
Hoist Finance AB 7,719%
International Petroleum Corp 7,331%
Valmet Corporation 7,311%
Carlsberg B 4,612%
Novo Nordisk, B 4,593%
Inwido AB 4,576%
Sampo Oyj 4,535%
Hexpol 4,435%
Europris ASA 4,275%
Ekornes 4,206%
Bankkonto NOK 3,937%
Lundin Mining Corp 3,259%
Kungsleden AB 3,258%
Alfa Laval 3,215%
AFB AB 3,169%
Spectrum ASA 3,149%
Duni 2,951%
Selvaag Bolig 2,693%
AddTech AB 2,368%
AcadeMedia AB 2,095%
Andre 0,232%
Pr. 31. oktober 2017
Se hele porteføljen
Pr. 31. oktober 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.