Holberg Norden

Kurs
385,20

I år
-8,90%

Pr. 12. desember 2018

Holberg
Norden

Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond med hovedvekten av investeringene i nordiske børsnoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Norden har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter i attraktive bransjer, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 12. desember 2018

Avkastning pr. 12. desember

Avkastning pr. 12. desember Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 7,80% 7,68% 0,12%
I år -8,90% -3,79% -5,11%
Siste 12 måneder -5,44% -4,03% -1,41%
Siste 3 år 6,08% 5,38% 0,70%
Siste 5 år 10,28% 11,22% -0,94%
Siste 10 år 12,76% 14,10% -1,34%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Robert

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 1 600 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap Index

Fondets startdato

28. november 2000


Sist endret 1. november 2018

Fondets 10 største investeringer

Subsea 7 S.A. 8,263%
Electrolux AB, B 7,046%
Hoist Finance AB 6,735%
International Petroleum Corp 6,418%
Vestas Wind System A/S 5,100%
Inwido AB 4,673%
Loomis AB 4,594%
Novo Nordisk A/S, B 4,514%
Lundin Mining Corp 4,444%
Arjo AB, B 4,416%
Valmet Corporation 4,310%
Sandvik AB 4,288%
Carlsberg A/S, B 4,220%
NCC AB B 4,079%
Intrum Justitia AB 3,487%
Duni 3,455%
Europris ASA 3,370%
AcadeMedia AB 3,073%
Hexpol AB, B 2,786%
AF AB 2,638%
AddTech AB 2,622%
Danske Bank 2,619%
SKF AB 1,660%
Andre 1,190%
Pr. 30. november 2018
Se hele porteføljen
Pr. 30. november 2018

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.