Holberg Norge

Kurs
444,09

I år
4,31%

Pr. 22. mars 2017

Holberg
Norge

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond med hovedvekten av investeringene i norske børsnoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Norge har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 22. mars 2017

Avkastning pr. 22. mars

Avkastning pr. 22. mars Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 9,61% 7,86% 1,75%
I år 4,31% 1,71% 2,60%
Siste 12 måneder 32,84% 18,15% 14,69%
Siste 3 år 10,20% 8,49% 1,71%
Siste 5 år 9,27% 11,21% -1,94%
Siste 10 år 2,72% 3,83% -1,11%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Robert
Tony Fimreite

Tony
Fimreite

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Tony

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1.50%

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 1034 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Fondets startdato

28. desember 2000


Sist endret 2. mars 2017

Fondets 10 største investeringer

Subsea 7 9,30%
Sparebank 1 SR-BANK 7,90%
Europris ASA 7,10%
Yara International 6,90%
Tomra Systems 6,50%
Ekornes 4,50%
Selvaag Bolig 4,40%
Orkla ASA 4,20%
Spectrum ASA 4,10%
Aker 3,90%
Aker BP 3,90%
Bankkonto NOK 3,80%
Multiconsult ASA 3,60%
Wilh. Wilhelmsen ASA 3,10%
Weifa ASA 3,00%
Bakkafrost 2,80%
DnB ASA 2,80%
Entra ASA 2,70%
Austevoll Seafood 2,30%
SD Standard Drilling PLC 2,20%
Stolt-Nielsen Ltd 2,20%
Borregaard 1,80%
Vistin Pharma 1,80%
Kongsberg Gruppen 1,70%
Medistim ASA 1,20%
TTS Group ASA 1,20%
MusIT-Musiv Interactive Technology AS 0,40%
Annet 0,70%
Pr. 28. februar 2017
Se hele porteføljen
Pr. 28. februar 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.