Holberg Norge

Kurs
445,10

I år
4,55%

Pr. 22. juni 2017

Holberg
Norge

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond med hovedvekten av investeringene i norske børsnoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Norge har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 22. juni 2017

Avkastning pr. 22. juni

Avkastning pr. 22. juni Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 9,48% 7,70% 1,78%
I år 4,55% 1,24% 3,31%
Siste 12 måneder 25,20% 14,17% 11,03%
Siste 3 år 7,72% 4,26% 3,46%
Siste 5 år 11,72% 13,16% -1,44%
Siste 10 år 1,89% 2,89% -1,00%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Robert
Tony Fimreite

Tony
Fimreite

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Tony

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 1200 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Fondets startdato

28. desember 2000


Sist endret 13. juni 2017

Fondets 10 største investeringer

Subsea 7 9,028%
Europris ASA 8,685%
Sparebank 1 SR-BANK 8,357%
Tomra Systems 6,396%
Bankkonto NOK 5,161%
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA 4,809%
Ekornes 4,627%
Yara International 4,589%
Orkla ASA 4,548%
Spectrum ASA 4,504%
Selvaag Bolig 4,324%
Multiconsult ASA 3,509%
Weifa ASA 3,356%
Entra ASA 3,252%
Aker BP 3,111%
Aker ASA 2,986%
Austevoll Seafood 2,977%
Medistim ASA 2,530%
DnB ASA 2,509%
SD Standard Drilling PLC 2,240%
Stolt-Nielsen Ltd 1,705%
Kongsberg Gruppen 1,696%
Borregaard 1,661%
Vistin Pharma 1,384%
TTS Group ASA 0,992%
MusIT-Musiv Interactive Techno 0,411%
Holberg EEG 0,195%
Novel Diagnostics 0,127%
Sea-Hawk Navigation 0,085%
Amundsen Brands AS 0,070%
eZ Systems 0,056%
Epsis 0,051%
APC AS 0,027%
IC Targets AS 0,017%
Fram Exploration 0,015%
Ludo Group 0,007%
Bipper Communication 0,002%
Bergen Live 0,000%
Pr. 31. mai 2017
Se hele porteføljen
Pr. 31. mai 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.