Holberg Norge

Kurs
463,81

I år
8,95%

Pr. 20. juli 2017

Holberg
Norge

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond med hovedvekten av investeringene i norske børsnoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Norge har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 20. juli 2017

Avkastning pr. 20. juli

Avkastning pr. 20. juli Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 9,70% 7,99% 1,71%
I år 8,95% 6,49% 2,46%
Siste 12 måneder 26,39% 16,73% 9,66%
Siste 3 år 9,48% 6,89% 2,59%
Siste 5 år 11,72% 12,18% -0,46%
Siste 10 år 2,17% 3,15% -0,98%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Robert
Tony Fimreite

Tony
Fimreite

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Tony

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 1 300 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Fondets startdato

28. desember 2000


Sist endret 11. juli 2017

Fondets 10 største investeringer

Subsea 7 9,046%
Europris ASA 9,009%
Sparebank 1 SR-BANK 7,437%
Tomra Systems 6,909%
Bankkonto NOK 5,666%
Yara International 4,721%
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA 4,685%
Ekornes 4,573%
Selvaag Bolig 4,520%
Orkla ASA 4,512%
TGS NOPEC Geophysical Co ASA 4,483%
Spectrum ASA 4,108%
Multiconsult ASA 3,914%
Weifa ASA 3,491%
Austevoll Seafood 3,388%
Aker BP 3,091%
Entra ASA 3,091%
Kitron AS 2,539%
Medistim ASA 2,494%
SD Standard Drilling PLC 1,994%
Borregaard 1,611%
Stolt-Nielsen Ltd 1,532%
Vistin Pharma 1,406%
Andre 1,780%
Pr. 30. juni 2017
Se hele porteføljen
Pr. 30. juni 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.