Holberg Norge

Kurs
551,28

I år
11,11%

Pr. 12. juli 2018

Holberg
Norge

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond med hovedvekten av investeringene i norske børsnoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Norge har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 12. juli 2018

Avkastning pr. 12. juli

Avkastning pr. 12. juli Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 10,22% 8,58% 1,64%
I år 11,11% 7,83% 3,28%
Siste 12 måneder 20,49% 20,99% -0,50%
Siste 3 år 16,27% 11,34% 4,93%
Siste 5 år 14,17% 12,02% 2,15%
Siste 10 år 6,39% 7,32% -0,93%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Robert
Tony Fimreite

Tony
Fimreite

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Tony

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 1 900 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Fondets startdato

28. desember 2000


Sist endret 19. juni 2018

Fondets 10 største investeringer

Subsea 7 S.A. 9,387%
TGS NOPEC Geophysical Co ASA 7,597%
Sparebank 1 SR-BANK 5,926%
Europris ASA 5,356%
Bankkonto NOK 5,141%
Aker Solutions ASA 4,888%
Gjensidige Forsikring ASA 4,581%
Yara International ASA 4,547%
Veidekke ASA 4,348%
Spectrum ASA 4,279%
Aker BP ASA 4,205%
Orkla ASA 4,143%
Atea ASA 4,038%
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA 4,009%
Ocean Yield ASA 3,864%
Tomra Systems 3,609%
Selvaag Bolig ASA 3,218%
Kværner ASA 2,719%
Kitron AS 2,651%
Ekornes ASA 2,359%
Austevoll Seafood 2,064%
SD Standard Drilling PLC 1,781%
Fjordkraft Holding ASA 1,741%
Medistim ASA 1,683%
Multiconsult ASA 1,286%
Andre 0,580%
Pr. 29. juni 2018
Se hele porteføljen
Pr. 29. juni 2018

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.