Holberg Norge

Kurs
518,47

I år
4,49%

Pr. 22. oktober 2018

Holberg
Norge

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond med hovedvekten av investeringene i norske børsnoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Norge har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 22. oktober 2018

Avkastning pr. 22. oktober

Avkastning pr. 22. oktober Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 9,67% 8,42% 1,25%
I år 4,49% 7,46% -2,97%
Siste 12 måneder 6,59% 10,04% -3,45%
Siste 3 år 16,02% 12,31% 3,71%
Siste 5 år 9,82% 10,47% -0,65%
Siste 10 år 11,02% 14,07% -3,05%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Robert

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 1 400 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Fondets startdato

28. desember 2000


Sist endret 3. oktober 2018

Fondets 10 største investeringer

Subsea 7 S.A. 8,976%
Yara International ASA 8,764%
Europris ASA 7,005%
Gjensidige Forsikring ASA 6,518%
Orkla ASA 4,397%
Kværner ASA 4,286%
Aker BP ASA 4,165%
Sparebank 1 SR-BANK 4,161%
Veidekke ASA 4,108%
NOK 4,075%
Aker Solutions ASA 4,020%
TGS NOPEC Geophysical Co ASA 3,879%
Atea ASA 3,843%
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA 3,826%
Ocean Yield ASA 3,450%
Selvaag Bolig ASA 3,333%
Spectrum ASA 3,152%
Pareto Bank ASA 2,909%
Kitron AS 2,856%
Medistim ASA 2,610%
Fjordkraft Holding ASA 2,268%
SD Standard Drilling PLC 1,835%
Multiconsult ASA 1,788%
Tomra Systems 1,780%
Austevoll Seafood 1,148%
Andre 0,846%
Pr. 28. september 2018
Se hele porteføljen
Pr. 28. september 2018

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.