Holberg Norge

Kurs
488,72

I år
-1,50%

Pr. 20. mars 2018

Holberg
Norge

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond med hovedvekten av investeringene i norske børsnoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Norge har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 20. mars 2018

Avkastning pr. 20. mars

Avkastning pr. 20. mars Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 9,64% 8,12% 1,52%
I år -1,50% -2,29% 0,79%
Siste 12 måneder 8,88% 10,72% -1,84%
Siste 3 år 12,36% 8,50% 3,86%
Siste 5 år 12,47% 10,71% 1,76%
Siste 10 år 5,27% 6,93% -1,66%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Robert
Tony Fimreite

Tony
Fimreite

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Tony

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 1 594 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Fondets startdato

28. desember 2000


Sist endret 2. mars 2018

Fondets 10 største investeringer

Subsea 7 9,190%
TGS NOPEC Geophysical Co ASA 7,422%
Europris ASA 6,028%
Sparebank 1 SR-BANK 5,981%
Bankkonto NOK 4,749%
Aker Solutions ASA 4,588%
Tomra Systems 4,568%
Veidekke ASA 4,493%
Spectrum ASA 4,377%
Orkla ASA 4,375%
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA 4,259%
Atea ASA 4,132%
Gjensidige Forsikring ASA 4,083%
Aker BP ASA 4,030%
Selvaag Bolig 3,932%
Yara International ASA 3,862%
Ekornes 3,683%
Ocean Yield ASA 2,977%
Kitron AS 2,748%
SD Standard Drilling PLC 2,745%
Austevoll Seafood 2,273%
Medistim ASA 2,126%
Multiconsult ASA 1,421%
Stolt-Nielsen Ltd 1,179%
Andre 0,781%
Pr. 28. februar 2018
Se hele porteføljen
Pr. 28. februar 2018

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.