Holberg Norge

Kurs
477,47

I år
12,16%

Pr. 20. september 2017

Holberg
Norge

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond med hovedvekten av investeringene i norske børsnoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Norge har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 20. september 2017

Avkastning pr. 20. september

Avkastning pr. 20. september Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 9,79% 8,14% 1,65%
I år 12,16% 10,36% 1,80%
Siste 12 måneder 27,34% 21,91% 5,43%
Siste 3 år 11,38% 7,91% 3,47%
Siste 5 år 12,20% 11,49% 0,71%
Siste 10 år 3,40% 4,17% -0,77%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Robert
Tony Fimreite

Tony
Fimreite

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Tony

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 1 370 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Fondets startdato

28. desember 2000


Sist endret 8. september 2017

Fondets 10 største investeringer

Subsea 7 9,331%
Europris ASA 8,888%
Sparebank 1 SR-BANK 7,858%
Tomra Systems 7,301%
Aker BP 4,691%
TGS NOPEC Geophysical Co ASA 4,691%
Bankkonto NOK 4,670%
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA 4,601%
Selvaag Bolig 4,587%
Yara International 4,539%
Ekornes 4,290%
Spectrum ASA 4,061%
Orkla ASA 3,963%
Multiconsult ASA 3,757%
Weifa ASA 3,536%
Austevoll Seafood 3,215%
Entra ASA 2,989%
Kitron AS 2,731%
Medistim ASA 2,250%
SD Standard Drilling PLC 1,982%
Stolt-Nielsen Ltd 1,506%
Borregaard 1,483%
Vistin Pharma 1,418%
Andre 1,659%
Pr. 31. juli 2017
Se hele porteføljen
Pr. 31. juli 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.