Holberg Norge

Kurs
509,95

I år
2,78%

Pr. 17. januar 2018

Holberg
Norge

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond med hovedvekten av investeringene i norske børsnoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Norge har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 17. januar 2018

Avkastning pr. 17. januar

Avkastning pr. 17. januar Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 10,02% 8,49% 1,53%
I år 2,78% 2,25% 0,53%
Siste 12 måneder 17,18% 19,02% -1,84%
Siste 3 år 16,48% 12,65% 3,83%
Siste 5 år 13,41% 12,21% 1,20%
Siste 10 år 5,16% 6,88% -1,72%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Robert
Tony Fimreite

Tony
Fimreite

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Tony

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 1 527 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Fondets startdato

28. desember 2000


Sist endret 4. januar 2018

Fondets 10 største investeringer

Subsea 7 9,218%
Europris ASA 7,955%
TGS NOPEC Geophysical Co ASA 7,626%
Tomra Systems 6,745%
Sparebank 1 SR-BANK 5,694%
Orkla ASA 4,586%
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA 4,460%
Yara International 4,315%
Aker BP ASA 4,295%
Ekornes 4,266%
Spectrum ASA 3,956%
Selvaag Bolig 3,758%
Gjensidige Forsikring ASA 3,751%
Veidekke ASA 3,733%
SD Standard Drilling PLC 3,518%
Bankkonto NOK 3,283%
Aker Solutions ASA 3,174%
Ocean Yield ASA 2,729%
Atea ASA 2,646%
Kitron AS 2,281%
Austevoll Seafood 2,279%
Medistim ASA 1,879%
Multiconsult ASA 1,834%
Stolt-Nielsen Ltd 1,284%
Andre 0,737%
Pr. 29. desember 2017
Se hele porteføljen
Pr. 29. desember 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.