Holberg Norge

Kurs
500,30

I år
0,83%

Pr. 12. desember 2018

Holberg
Norge

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond med hovedvekten av investeringene i norske børsnoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Norge har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 12. desember 2018

Avkastning pr. 12. desember

Avkastning pr. 12. desember Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 9,37% 8,10% 1,27%
I år 0,83% 3,16% -2,33%
Siste 12 måneder 3,30% 5,55% -2,25%
Siste 3 år 15,77% 11,38% 4,39%
Siste 5 år 9,11% 9,68% -0,57%
Siste 10 år 11,34% 15,34% -4,00%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Robert

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 1 200 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Fondets startdato

28. desember 2000


Sist endret 1. november 2018

Fondets 10 største investeringer

Subsea 7 S.A. 9,009%
Europris ASA 8,767%
Yara International ASA 7,395%
Gjensidige Forsikring ASA 7,310%
Orkla ASA 5,391%
Kværner ASA 4,587%
Sparebank 1 SR-BANK 4,367%
Veidekke ASA 4,314%
Atea ASA 4,205%
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA 4,069%
TGS NOPEC Geophysical Co ASA 3,860%
Selvaag Bolig ASA 3,625%
Kitron AS 3,481%
Aker Solutions ASA 3,474%
Aker BP ASA 3,201%
Ocean Yield ASA 3,130%
Spectrum ASA 3,035%
Pareto Bank ASA 2,804%
Fjordkraft Holding ASA 2,755%
Medistim ASA 2,717%
Multiconsult ASA 2,283%
SD Standard Drilling PLC 2,033%
NOK 1,966%
Tomra Systems 1,364%
Andre 0,858%
Pr. 30. november 2018
Se hele porteføljen
Pr. 30. november 2018

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.