Holberg Norge

Kurs
534,73

I år
7,77%

Pr. 16. august 2018

Holberg
Norge

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond med hovedvekten av investeringene i norske børsnoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Norge har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 16. august 2018

Avkastning pr. 16. august

Avkastning pr. 16. august Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 9,97% 8,56% 1,41%
I år 7,77% 8,38% -0,61%
Siste 12 måneder 14,91% 19,07% -4,16%
Siste 3 år 16,03% 12,74% 3,29%
Siste 5 år 12,43% 11,68% 0,75%
Siste 10 år 6,44% 7,79% -1,35%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Robert
Tony Fimreite

Tony
Fimreite

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Tony

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 1 900 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Fondets startdato

28. desember 2000


Sist endret 6. august 2018

Fondets 10 største investeringer

Subsea 7 S.A. 8,648%
Yara International ASA 7,424%
NOK 5,052%
Sparebank 1 SR-BANK 5,048%
TGS NOPEC Geophysical Co ASA 4,999%
Europris ASA 4,906%
Atea ASA 4,779%
Aker Solutions ASA 4,679%
Orkla ASA 4,621%
Gjensidige Forsikring ASA 4,559%
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA 4,484%
Veidekke ASA 4,409%
Aker BP ASA 4,140%
Spectrum ASA 4,079%
Ocean Yield ASA 3,692%
Selvaag Bolig ASA 3,475%
Kværner ASA 3,378%
Tomra Systems 3,252%
Kitron AS 2,598%
Austevoll Seafood 2,387%
Pareto Bank ASA 2,181%
Fjordkraft Holding ASA 1,795%
SD Standard Drilling PLC 1,778%
Medistim ASA 1,730%
Multiconsult ASA 1,298%
Andre 0,610%
Pr. 31. juli 2018
Se hele porteføljen
Pr. 31. juli 2018

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.