Holberg Rurik A

Kurs
230,43

I år
1,51%

Pr. 17. januar 2018

Holberg
Rurik A

Holberg Rurik A er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de fremvoksende økonomiene. Fondet fokuserer på selskaper med dyktig ledelse, robuste forretningsmodeller, høy kapitalavkastning, attraktive vekstutsikter og dokumentert aksjonærfokus.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 17. januar 2018

Avkastning pr. 17. januar

Avkastning pr. 17. januar Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 10,05% 7,93% 2,12%
I år 1,51% 1,31% 0,20%
Siste 12 måneder 35,25% 30,15% 5,10%
Siste 3 år 15,48% 12,59% 2,89%
Siste 5 år 13,88% 12,67% 1,21%
Siste 10 år - 0,00% 0,00%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1 % + 10 % mergodtgjørelse av verdiøkning utover 10 % p.a. Beregningsperioden for variabel forvaltningsgodtgjørelse starter 1. januar hvert år. Se også Holberg Rurik B dersom du kun ønsker et fast årlig forvaltningshonorar.

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 979 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

MSCI EM NOK

Fondets startdato

1. november 2010


Sist endret 4. januar 2018

Fondets 10 største investeringer

Naspers 8,638%
Guaranty Trust Bank 6,904%
Square Pharmaceuticals Ltd 5,934%
Samsung Electronics Pref. 4,941%
Turk Traktor ve Ziraat Makineler 4,594%
Kroton Educacional SA 4,492%
Yes Bank Ltd 4,467%
KCB Group Ltd 4,426%
Safaricom Ltd 4,418%
Dangote Cement PLC 4,410%
MD Medical Group Investments G 4,409%
Matahari Department Store 4,242%
Alibaba Group Holding Ltd 3,727%
Hemas Holdings PLC 3,431%
Shoprite Holdings 3,362%
Bank Rakyat 3,003%
Tencent Holdings Ltd 2,995%
Mobile World Investment Corp 2,787%
Sberbank of Russia Pref. 2,527%
Bankkonto EUR 2,525%
Tanzania Breweries Ltd 2,309%
Ceylon Cold Stores PLC 2,112%
NetEase Inc 1,989%
Puregold Price Club 1,634%
Samsung Electronics Pref. GDR 1,618%
Ecobank Ghana Ltd 1,578%
Vietnam Dairy Products 1,361%
Andre 1,167%
Pr. 29. desember 2017
Se hele porteføljen
Pr. 29. desember 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.