Holberg Rurik A

Kurs
180,63

I år
-20,42%

Pr. 12. desember 2018

Holberg
Rurik A

Holberg Rurik A er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de fremvoksende økonomiene. Fondet fokuserer på selskaper med dyktig ledelse, robuste forretningsmodeller, høy kapitalavkastning, attraktive vekstutsikter og dokumentert aksjonærfokus.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 12. desember 2018

Avkastning pr. 12. desember

Avkastning pr. 12. desember Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 5,67% 5,53% 0,14%
I år -20,42% -9,56% -10,86%
Siste 12 måneder -20,12% -7,23% -12,89%
Siste 3 år 5,62% 10,29% -4,67%
Siste 5 år 4,10% 9,00% -4,90%
Siste 10 år - 0,00% 0,00%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

2 %

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 700 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

MSCI EM NOK

Fondets startdato

1. november 2010


Sist endret 1. november 2018

Fondets 10 største investeringer

Naspers Ltd 8,666%
Guaranty Trust Bank PLC 7,499%
Square Pharmaceuticals Ltd 7,222%
Samsung Electronics Pref. 5,480%
Dangote Cement PLC 4,946%
Alibaba Group Holding Ltd 4,722%
Bank Rakyat Indonesia Tbk 4,601%
Brac Bank Ltd 4,250%
Safaricom Ltd 4,175%
Matahari Department Store TBK 3,738%
Tencent Holdings Ltd 3,572%
Hemas Holdings PLC 3,488%
HDFC Bank Ltd 3,380%
Sberbank of Russia PJSC Pref. 3,358%
KCB Group Ltd 3,332%
Shoprite Holdings Ltd 3,217%
Mobile World Investment Corp 3,048%
Subsea 7 S.A. 2,983%
MD Medical Group Investments PLC 2,971%
Puregold Price Club Inc 2,800%
Tanzania Breweries Ltd 2,425%
Turk Traktor ve Ziraat Makineler 1,952%
Ecobank Ghana Ltd 1,842%
Kroton Educacional SA 1,655%
USD 1,488%
NOK 1,399%
Vietnam Dairy Products JSC 1,125%
Andre 0,667%
Pr. 30. november 2018
Se hele porteføljen
Pr. 30. november 2018

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.