Holberg Rurik A

Kurs
206,54

I år
21,40%

Pr. 20. september 2017

Holberg
Rurik A

Holberg Rurik A er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de fremvoksende økonomiene. Fondet fokuserer på selskaper med dyktig ledelse, robuste forretningsmodeller, høy kapitalavkastning, attraktive vekstutsikter og dokumentert aksjonærfokus.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 20. september 2017

Avkastning pr. 20. september

Avkastning pr. 20. september Fond
Siden oppstart 8,80%
I år 21,40%
Siste 12 måneder 16,85%
Siste 3 år 13,65%
Siste 5 år 12,39%
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1 % + 10 % mergodtgjørelse av verdiøkning utover 10 % p.a. Beregningsperioden for variabel forvaltningsgodtgjørelse starter 1. januar hvert år. Se også Holberg Rurik B dersom du kun ønsker et fast årlig forvaltningshonorar.

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 650 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets startdato

1. november 2010


Sist endret 8. september 2017

Fondets 10 største investeringer

Naspers 8,243%
Guaranty Trust Bank 5,844%
Safaricom Ltd 5,714%
Matahari Department Store 5,367%
Yes Bank Ltd 4,750%
KCB Group Ltd 4,680%
Alibaba Group Holding Ltd 4,482%
Square Pharmaceuticals Ltd 4,093%
Dangote Cement PLC 4,043%
Turk Traktor ve Ziraat Makineler 3,851%
Kroton Educacional SA 3,701%
Samsung Electronics Pref. 3,471%
MD Medical Group Investments G 3,470%
Bankkonto NOK 3,437%
Mobile World Investment Corp 3,354%
Tencent Holdings Ltd 3,128%
Tanzania Breweries Ltd 2,882%
NetEase Inc 2,818%
Bank Rakyat 2,718%
Ceylon Cold Stores PLC 2,586%
Puregold Price Club 2,398%
Ecobank Ghana Ltd 2,345%
Samsung Electronics Pref. GDR 2,222%
Sberbank of Russia Pref. 2,168%
Vietnam Dairy Products 2,068%
Hemas Holdings PLC 2,008%
Philippine Stock Exchange 1,883%
Shoprite Holdings 1,828%
Bankkonto EUR 1,193%
Andre -0,745%
Pr. 31. juli 2017
Se hele porteføljen
Pr. 31. juli 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.