Holberg Rurik A

Kurs
214,55

I år
-5,48%

Pr. 22. mai 2018

Holberg
Rurik A

Holberg Rurik A er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de fremvoksende økonomiene. Fondet fokuserer på selskaper med dyktig ledelse, robuste forretningsmodeller, høy kapitalavkastning, attraktive vekstutsikter og dokumentert aksjonærfokus.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 22. mai 2018

Avkastning pr. 22. mai

Avkastning pr. 22. mai Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 8,54% 7,04% 1,50%
I år -5,48% -2,32% -3,16%
Siste 12 måneder 9,49% 12,77% -3,28%
Siste 3 år 9,09% 7,63% 1,46%
Siste 5 år 9,76% 11,21% -1,45%
Siste 10 år - 0,00% 0,00%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

2 %

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 1 000 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

MSCI EM NOK

Fondets startdato

1. november 2010


Sist endret 7. mai 2018

Fondets 10 største investeringer

Naspers Ltd 7,581%
Guaranty Trust Bank PLC 7,280%
Square Pharmaceuticals Ltd 6,882%
Samsung Electronics Pref. 5,660%
Yes Bank Ltd 5,469%
KCB Group Ltd 4,685%
Dangote Cement PLC 4,407%
Alibaba Group Holding Ltd 4,363%
MD Medical Group Investments PLC 4,286%
Hemas Holdings PLC 4,228%
Safaricom Ltd 4,070%
Matahari Department Store TBK 3,634%
Kroton Educacional SA 3,553%
Brac Bank Ltd 3,300%
Turk Traktor ve Ziraat Makineler 3,106%
Tencent Holdings Ltd 3,010%
Shoprite Holdings Ltd 2,712%
Bank Rakyat Indonesia Tbk 2,670%
Sberbank of Russia PJSC Pref. 2,356%
Tanzania Breweries Ltd 2,167%
Ecobank Ghana Ltd 2,033%
Mobile World Investment Corp 2,017%
NetEase Inc 1,954%
Ceylon Cold Stores PLC 1,805%
Puregold Price Club Inc 1,768%
Samsung Electronics Pref. GDR 1,373%
Bankkonto NOK 1,047%
Vietnam Dairy Products JSC 1,021%
Andre 1,561%
Pr. 30. april 2018
Se hele porteføljen
Pr. 30. april 2018

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.