Holberg Rurik A

Kurs
183,13

I år
7,64%

Pr. 22. mars 2017

Holberg
Rurik A

Holberg Rurik A er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de fremvoksende økonomiene. Fondet fokuserer på selskaper med dyktig ledelse, robuste forretningsmodeller, høy kapitalavkastning, attraktive vekstutsikter og dokumentert aksjonærfokus.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 22. mars 2017

Avkastning pr. 22. mars

Avkastning pr. 22. mars Fond
Siden oppstart 7,48%
I år 7,64%
Siste 12 måneder 14,27%
Siste 3 år 12,22%
Siste 5 år 10,94%
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1 % + 10 % mergodtgjørelse av verdiøkning utover 10 % p.a. Beregningsperioden for variabel forvaltningsgodtgjørelse starter 1. januar hvert år.

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 423 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets startdato

1. november 2010


Sist endret 2. mars 2017

Fondets 10 største investeringer

Naspers 7,90%
Guaranty Trust Bank 6,90%
Safaricom Ltd 6,10%
Matahari Department Store 5,80%
Alibaba Group Holding Ltd 4,60%
KCB Group Ltd 4,60%
MD Medical Group Investments GDR 4,50%
Kroton Educacional SA 4,40%
Tencent Holdings Ltd 4,10%
Turk Traktor ve Ziraat Makineleri 4,10%
Yes Bank Ltd 4,10%
DHG Pharmaceutical JSC 4,00%
Ecobank Ghana Ltd 3,50%
Puregold Price Club 3,20%
Mobile World Investment Corp 3,10%
Vietnam Dairy Products 3,10%
Philippine Stock Exchange 3,00%
Samsung Electronics Pref. GDR 3,00%
Bank Rakyat 2,80%
Tanzania Breweries Ltd 2,80%
Dangote Cement PLC 2,70%
Samsung Electronics Pref. 2,60%
Bankkonto (EUR) 2,50%
Shoprite Holdings 1,90%
Mr Price Group Ltd 1,50%
Sberbank of Russia Pref. 1,50%
Bankkonto (PHP) 1,20%
Chemical and Allied Products PLC 1,00%
Tata Consultancy Services Ltd 1,00%
Bankkonto (USD) 0,70%
Ceylon Cold Stores PLC 0,70%
Bankkonto (INR) 0,60%
Pr. 28. februar 2017
Se hele porteføljen
Pr. 28. februar 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.