Holberg Rurik A

Kurs
201,22

I år
18,27%

Pr. 20. juli 2017

Holberg
Rurik A

Holberg Rurik A er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de fremvoksende økonomiene. Fondet fokuserer på selskaper med dyktig ledelse, robuste forretningsmodeller, høy kapitalavkastning, attraktive vekstutsikter og dokumentert aksjonærfokus.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 20. juli 2017

Avkastning pr. 20. juli

Avkastning pr. 20. juli Fond
Siden oppstart 8,61%
I år 18,27%
Siste 12 måneder 14,24%
Siste 3 år 11,20%
Siste 5 år 13,10%
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1 % + 10 % mergodtgjørelse av verdiøkning utover 10 % p.a. Beregningsperioden for variabel forvaltningsgodtgjørelse starter 1. januar hvert år. Se også Holberg Rurik B dersom du kun ønsker et fast årlig forvaltningshonorar.

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 610 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets startdato

1. november 2010


Sist endret 11. juli 2017

Fondets 10 største investeringer

Naspers 6,875%
Guaranty Trust Bank 6,111%
Safaricom Ltd 5,605%
Matahari Department Store 5,473%
KCB Group Ltd 4,580%
Bankkonto NOK 4,383%
Alibaba Group Holding Ltd 4,291%
Yes Bank Ltd 4,027%
Turk Traktor ve Ziraat Makineler 3,919%
Kroton Educacional SA 3,631%
Mobile World Investment Corp 3,616%
MD Medical Group Investments G 3,585%
Samsung Electronics Pref. 3,444%
Dangote Cement PLC 3,304%
Tanzania Breweries Ltd 3,116%
Square Pharmaceuticals Ltd 2,963%
Bank Rakyat 2,953%
Tencent Holdings Ltd 2,936%
Ceylon Cold Stores PLC 2,895%
NetEase Inc 2,866%
Ecobank Ghana Ltd 2,469%
Puregold Price Club 2,386%
Vietnam Dairy Products 2,249%
Samsung Electronics Pref. GDR 2,234%
Hemas Holdings PLC 2,204%
Philippine Stock Exchange 2,012%
Shoprite Holdings 1,916%
Sberbank of Russia Pref. 1,592%
Bankkonto EUR 1,211%
DHG Pharmaceutical 1,079%
Andre 0,072%
Pr. 30. juni 2017
Se hele porteføljen
Pr. 30. juni 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.