Holberg Rurik A

Kurs
225,72

I år
32,67%

Pr. 23. november 2017

Holberg
Rurik A

Holberg Rurik A er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de fremvoksende økonomiene. Fondet fokuserer på selskaper med dyktig ledelse, robuste forretningsmodeller, høy kapitalavkastning, attraktive vekstutsikter og dokumentert aksjonærfokus.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 23. november 2017

Avkastning pr. 23. november

Avkastning pr. 23. november Fond
Siden oppstart 9,95%
I år 32,67%
Siste 12 måneder 32,32%
Siste 3 år 15,85%
Siste 5 år 15,13%
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1 % + 10 % mergodtgjørelse av verdiøkning utover 10 % p.a. Beregningsperioden for variabel forvaltningsgodtgjørelse starter 1. januar hvert år. Se også Holberg Rurik B dersom du kun ønsker et fast årlig forvaltningshonorar.

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 735 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets startdato

1. november 2010


Sist endret 7. november 2017

Fondets 10 største investeringer

Naspers 7,949%
Guaranty Trust Bank 6,730%
Square Pharmaceuticals Ltd 5,063%
Safaricom Ltd 4,951%
Bankkonto NOK 4,727%
Alibaba Group Holding Ltd 4,443%
Yes Bank Ltd 4,264%
Matahari Department Store 4,204%
Turk Traktor ve Ziraat Makineler 4,108%
Samsung Electronics Pref. 4,081%
Dangote Cement PLC 4,067%
MD Medical Group Investments G 4,020%
KCB Group Ltd 3,634%
Mobile World Investment Corp 3,566%
Kroton Educacional SA 3,503%
NetEase Inc 3,446%
Bank Rakyat 3,008%
Tencent Holdings Ltd 2,905%
Tanzania Breweries Ltd 2,854%
Ceylon Cold Stores PLC 2,759%
Shoprite Holdings 2,619%
Vietnam Dairy Products 2,536%
Sberbank of Russia Pref. 2,451%
Samsung Electronics Pref. GDR 2,163%
Ecobank Ghana Ltd 2,106%
Puregold Price Club 2,105%
Philippine Stock Exchange 1,557%
Hemas Holdings PLC 1,547%
Bankkonto EUR 1,032%
Andre -2,397%
Pr. 31. oktober 2017
Se hele porteføljen
Pr. 31. oktober 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.