Holberg Rurik A

Kurs
180,82

I år
-20,34%

Pr. 17. september 2018

Holberg
Rurik A

Holberg Rurik A er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de fremvoksende økonomiene. Fondet fokuserer på selskaper med dyktig ledelse, robuste forretningsmodeller, høy kapitalavkastning, attraktive vekstutsikter og dokumentert aksjonærfokus.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 17. september 2018

Avkastning pr. 17. september

Avkastning pr. 17. september Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 5,85% 5,54% 0,31%
I år -20,34% -10,62% -9,72%
Siste 12 måneder -11,94% -1,46% -10,48%
Siste 3 år 7,66% 10,18% -2,52%
Siste 5 år 5,80% 9,62% -3,82%
Siste 10 år - 0,00% 0,00%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

2 %

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 800 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

MSCI EM NOK

Fondets startdato

1. november 2010


Sist endret 5. september 2018

Fondets 10 største investeringer

Naspers Ltd 8,722%
Guaranty Trust Bank PLC 7,997%
Square Pharmaceuticals Ltd 6,853%
Dangote Cement PLC 6,264%
Samsung Electronics Pref. 5,648%
Yes Bank Ltd 4,662%
KCB Group Ltd 4,584%
MD Medical Group Investments PLC 4,386%
Alibaba Group Holding Ltd 4,183%
Safaricom Ltd 4,180%
Hemas Holdings PLC 3,949%
Subsea 7 S.A. 3,310%
Kroton Educacional SA 3,271%
Brac Bank Ltd 3,025%
Tencent Holdings Ltd 2,969%
Matahari Department Store TBK 2,963%
Sberbank of Russia PJSC Pref. 2,939%
Tanzania Breweries Ltd 2,779%
Mobile World Investment Corp 2,763%
Turk Traktor ve Ziraat Makineler 2,663%
Bank Rakyat Indonesia Tbk 2,658%
Shoprite Holdings Ltd 2,111%
Puregold Price Club Inc 2,013%
Ecobank Ghana Ltd 1,847%
NOK 1,294%
Vietnam Dairy Products JSC 1,110%
Andre 0,856%
Pr. 31. juli 2018
Se hele porteføljen
Pr. 31. juli 2018

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.