Holberg Rurik A

Kurs
203,47

I år
-10,36%

Pr. 18. juli 2018

Holberg
Rurik A

Holberg Rurik A er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de fremvoksende økonomiene. Fondet fokuserer på selskaper med dyktig ledelse, robuste forretningsmodeller, høy kapitalavkastning, attraktive vekstutsikter og dokumentert aksjonærfokus.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 18. juli 2018

Avkastning pr. 18. juli

Avkastning pr. 18. juli Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 7,62% 6,31% 1,31%
I år -10,36% -6,35% -4,01%
Siste 12 måneder 0,95% 5,27% -4,32%
Siste 3 år 7,29% 6,88% 0,41%
Siste 5 år 9,27% 11,47% -2,20%
Siste 10 år - 0,00% 0,00%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

2 %

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 900 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

MSCI EM NOK

Fondets startdato

1. november 2010


Sist endret 19. juni 2018

Fondets 10 største investeringer

Naspers Ltd 8,718%
Guaranty Trust Bank PLC 7,777%
Square Pharmaceuticals Ltd 7,287%
Dangote Cement PLC 5,896%
Samsung Electronics Pref. 5,337%
MD Medical Group Investments PLC 4,618%
Hemas Holdings PLC 4,329%
KCB Group Ltd 4,316%
Safaricom Ltd 4,178%
Yes Bank Ltd 4,137%
Alibaba Group Holding Ltd 3,985%
Subsea 7 S.A. 3,513%
Brac Bank Ltd 3,183%
Tencent Holdings Ltd 3,166%
Matahari Department Store TBK 3,151%
Sberbank of Russia PJSC Pref. 2,879%
Turk Traktor ve Ziraat Makineler 2,781%
Tanzania Breweries Ltd 2,660%
Mobile World Investment Corp 2,632%
Kroton Educacional SA 2,514%
Bank Rakyat Indonesia Tbk 2,384%
Shoprite Holdings Ltd 1,989%
Puregold Price Club Inc 1,978%
Ecobank Ghana Ltd 1,818%
Bankkonto KES 1,384%
Bankkonto LKR 1,289%
Vietnam Dairy Products JSC 1,095%
Andre 1,008%
Pr. 29. juni 2018
Se hele porteføljen
Pr. 29. juni 2018

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.