Holberg Rurik A

Kurs
209,07

I år
22,89%

Pr. 19. oktober 2017

Holberg
Rurik A

Holberg Rurik A er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de fremvoksende økonomiene. Fondet fokuserer på selskaper med dyktig ledelse, robuste forretningsmodeller, høy kapitalavkastning, attraktive vekstutsikter og dokumentert aksjonærfokus.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 19. oktober 2017

Avkastning pr. 19. oktober

Avkastning pr. 19. oktober Fond
Siden oppstart 8,89%
I år 22,89%
Siste 12 måneder 19,41%
Siste 3 år 15,51%
Siste 5 år 12,82%
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1 % + 10 % mergodtgjørelse av verdiøkning utover 10 % p.a. Beregningsperioden for variabel forvaltningsgodtgjørelse starter 1. januar hvert år. Se også Holberg Rurik B dersom du kun ønsker et fast årlig forvaltningshonorar.

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 690 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets startdato

1. november 2010


Sist endret 9. oktober 2017

Fondets 10 største investeringer

Naspers 7,516%
Guaranty Trust Bank 6,243%
Safaricom Ltd 5,177%
Bankkonto NOK 4,914%
Alibaba Group Holding Ltd 4,443%
Square Pharmaceuticals Ltd 4,381%
MD Medical Group Investments G 4,345%
Kroton Educacional SA 4,324%
Matahari Department Store 4,302%
KCB Group Ltd 4,223%
Dangote Cement PLC 4,141%
Samsung Electronics Pref. 3,925%
Yes Bank Ltd 3,717%
Turk Traktor ve Ziraat Makineler 3,579%
Mobile World Investment Corp 3,452%
NetEase Inc 3,009%
Tencent Holdings Ltd 2,984%
Bank Rakyat 2,790%
Ceylon Cold Stores PLC 2,686%
Tanzania Breweries Ltd 2,664%
Shoprite Holdings 2,475%
Ecobank Ghana Ltd 2,394%
Puregold Price Club 2,339%
Sberbank of Russia Pref. 2,311%
Samsung Electronics Pref. GDR 2,096%
Vietnam Dairy Products 1,799%
Philippine Stock Exchange 1,660%
Hemas Holdings PLC 1,450%
Bankkonto EUR 1,082%
Andre -0,420%
Pr. 29. september 2017
Se hele porteføljen
Pr. 29. september 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.