Holberg Rurik A

Kurs
205,11

I år
20,56%

Pr. 22. juni 2017

Holberg
Rurik A

Holberg Rurik A er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de fremvoksende økonomiene. Fondet fokuserer på selskaper med dyktig ledelse, robuste forretningsmodeller, høy kapitalavkastning, attraktive vekstutsikter og dokumentert aksjonærfokus.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 22. juni 2017

Avkastning pr. 22. juni

Avkastning pr. 22. juni Fond
Siden oppstart 9,03%
I år 20,56%
Siste 12 måneder 23,54%
Siste 3 år 13,02%
Siste 5 år 14,92%
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1 % + 10 % mergodtgjørelse av verdiøkning utover 10 % p.a. Beregningsperioden for variabel forvaltningsgodtgjørelse starter 1. januar hvert år. Se også Holberg Rurik B dersom du kun ønsker et fast årlig forvaltningshonorar.

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 579 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets startdato

1. november 2010


Sist endret 13. juni 2017

Fondets 10 største investeringer

Naspers 7,235%
Guaranty Trust Bank 6,224%
Safaricom Ltd 5,956%
KCB Group Ltd 5,268%
Matahari Department Store 5,027%
Turk Traktor ve Ziraat Makineler 4,395%
Yes Bank Ltd 4,270%
Bankkonto NOK 4,075%
Alibaba Group Holding Ltd 4,041%
Kroton Educacional SA 3,934%
MD Medical Group Investments G 3,866%
Tencent Holdings Ltd 3,794%
Samsung Electronics Pref. 3,586%
Mobile World Investment Corp 3,563%
NetEase Inc 3,432%
Bank Rakyat 3,043%
Dangote Cement PLC 2,903%
Ecobank Ghana Ltd 2,823%
Tanzania Breweries Ltd 2,714%
Puregold Price Club 2,543%
Ceylon Cold Stores PLC 2,397%
Vietnam Dairy Products 2,317%
Samsung Electronics Pref. GDR 2,282%
Philippine Stock Exchange 2,186%
Bankkonto VND 2,098%
Bankkonto EUR 1,848%
Shoprite Holdings 1,673%
Sberbank of Russia Pref. 1,544%
DHG Pharmaceutical 1,016%
Chemical and Allied Products P 0,648%
Mr Price Group Ltd 0,477%
Bankkonto GHS 0,294%
Bankkonto INR 0,030%
Bankkonto USD 0,012%
Bankkonto HKD 0,009%
Holberg Rurik B 0,000%
Bankkonto TZS -0,047%
Bankkonto BRL -0,401%
Bankkonto NGN -1,074%
Pr. 31. mai 2017
Se hele porteføljen
Pr. 31. mai 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.