Holberg Rurik A

Kurs
191,11

I år
12,33%

Pr. 20. april 2017

Holberg
Rurik A

Holberg Rurik A er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de fremvoksende økonomiene. Fondet fokuserer på selskaper med dyktig ledelse, robuste forretningsmodeller, høy kapitalavkastning, attraktive vekstutsikter og dokumentert aksjonærfokus.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 20. april 2017

Avkastning pr. 20. april

Avkastning pr. 20. april Fond
Siden oppstart 8,09%
I år 12,33%
Siste 12 måneder 18,59%
Siste 3 år 13,13%
Siste 5 år 11,99%
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1 % + 10 % mergodtgjørelse av verdiøkning utover 10 % p.a. Beregningsperioden for variabel forvaltningsgodtgjørelse starter 1. januar hvert år.

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 470 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets startdato

1. november 2010


Sist endret 5. april 2017

Fondets 10 største investeringer

Naspers 7,70%
Guaranty Trust Bank 7,00%
KCB Group Ltd 5,90%
Safaricom Ltd 5,70%
Matahari Department Store 5,60%
Kroton Educacional SA 4,30%
Alibaba Group Holding Ltd 4,20%
MD Medical Group Investments GDR 4,10%
Mobile World Investment Corp 4,10%
Turk Traktor ve Ziraat Makineleri 4,10%
Yes Bank Ltd 4,10%
Tencent Holdings Ltd 4,00%
Bankkonto NOK 3,60%
Ecobank Ghana Ltd 3,60%
DHG Pharmaceutical JSC 3,30%
Puregold Price Club 3,30%
Bank Rakyat 3,00%
Vietnam Dairy Products 2,80%
Philippine Stock Exchange 2,70%
Samsung Electronics Pref. GDR 2,70%
Tanzania Breweries Ltd 2,70%
Samsung Electronics Pref. 2,60%
Dangote Cement PLC 2,40%
Ceylon Cold Stores PLC 1,90%
Shoprite Holdings 1,50%
Sberbank of Russia Pref. 1,40%
Bankkonto (EUR) 1,20%
Bankkonto (VND) 0,90%
Chemical and Allied Products PLC 0,90%
Mr Price Group Ltd 0,60%
Påløpt utbytte (NGN) 0,40%
Pr. 31. mars 2017
Se hele porteføljen
Pr. 31. mars 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.