Holberg Triton

Kurs
127,99

I år
-3,75%

Pr. 20. september 2017

Holberg
Triton

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som hovedsakelig investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren. Inntil 10% av fondets portefølje kan investeres i unoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Holberg Triton har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 20. september 2017

Avkastning pr. 20. september

Avkastning pr. 20. september Fond
Siden oppstart 10,10%
I år -3,75%
Siste 12 måneder -1,46%
Siste 3 år -
Siste 5 år -
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Jann Molnes

Jann
Molnes

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Jann
Hogne I. Tyssøy

Hogne
I. Tyssøy

Porteføljeforvalter aksjer og partner
Les mer om Hogne

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

2 %

Tegningskostnad

0 %

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 590 mill

Innløsningskostnad

0 %

Fondets startdato

27. februar 2015


Sist endret 8. september 2017

Fondets 10 største investeringer

Lerøy Seafood Group 6,212%
Bakkafrost 5,852%
Austevoll Seafood 5,272%
Fujicco Co Ltd 5,060%
Sanford Ltd/NZ 5,056%
Clearwater Seafoods Inc 4,705%
Vinh Hoan Corp 4,636%
Oceana Group Ltd 4,555%
SalMar 4,504%
Marine Harvest 4,485%
Toyo Suisan Kaisha Ltd 4,369%
Maruha Nichiro Corp 4,175%
Frosta AG 4,142%
Charoen Pokphand Foods PCL 3,874%
QL Resources Bhd 3,856%
Thai Union Group Plc Co Ltd 3,769%
Tassal Group 3,488%
High Liner Foods Inc 3,354%
Seafresh Industry PCL 2,372%
Central Proteinaprima 2,058%
Kyokuyo Co Ltd 2,058%
Dongwon Industries Co Ltd 1,904%
Nichimo Co Ltd 1,794%
Hagoromo Foods Corp 1,675%
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 1,554%
Ichimasa Kamaboko Co Ltd 1,534%
Bankkonto NOK 1,370%
Silla Co Ltd 1,015%
Andre 1,301%
Pr. 31. juli 2017
Se hele porteføljen
Pr. 31. juli 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.