Holberg Triton

Kurs
127,44

I år
-4,16%

Pr. 20. april 2017

Holberg
Triton

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som hovedsakelig investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren. Inntil 10% av fondets portefølje kan investeres i unoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Holberg Triton har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 20. april 2017

Avkastning pr. 20. april

Avkastning pr. 20. april Fond
Siden oppstart 11,97%
I år -4,16%
Siste 12 måneder 11,04%
Siste 3 år -
Siste 5 år -
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Jann Molnes

Jann
Molnes

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Jann
Hogne I. Tyssøy

Hogne
I. Tyssøy

Porteføljeforvalter aksjer og partner
Les mer om Hogne

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

2 %

Tegningskostnad

0 %

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 630 mill

Innløsningskostnad

0 %

Fondets startdato

27. februar 2015


Sist endret 5. april 2017

Fondets 10 største investeringer

Vinh Hoan Corp 5,80%
Fujicco Co Ltd 5,60%
Oceana Group Ltd 5,00%
Sanford Ltd/NZ 5,00%
Lerøy Seafood Group 4,90%
Maruha Nichiro Corp 4,80%
Toyo Suisan Kaisha Ltd 4,70%
Tassal Group Ltd 4,60%
Austevoll Seafood 4,50%
Charoen Pokphand Foods PCL 4,40%
Bakkafrost 4,30%
Clearwater Seafoods Inc 4,30%
QL Resources Bhd 4,20%
Thai Union Group PCL Co Ltd 4,00%
SalMar 3,90%
Marine Harvest 3,80%
FROSTA AG 3,50%
High Liner Foods Inc 3,50%
Kyokuyo Co Ltd 2,50%
Seafresh Industry PCL 2,50%
Dongwon Industries Co Ltd 2,40%
Central Proteinaprima Tbk PT 2,10%
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 2,10%
Nichimo Co Ltd 1,80%
Hagoromo Foods Corp 1,70%
Ichimasa Kamaboko Co Ltd 1,50%
Silla Co Ltd 1,10%
Bankkonto (EUR) 0,80%
Bankkonto (USD) 0,60%
Annet 0,10%
Pr. 31. mars 2017
Se hele porteføljen
Pr. 31. mars 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.