Holberg Triton

Kurs
133,09

I år
0,09%

Pr. 22. juni 2017

Holberg
Triton

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som hovedsakelig investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren. Inntil 10% av fondets portefølje kan investeres i unoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Holberg Triton har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 22. juni 2017

Avkastning pr. 22. juni

Avkastning pr. 22. juni Fond
Siden oppstart 13,12%
I år 0,09%
Siste 12 måneder 5,52%
Siste 3 år -
Siste 5 år -
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Jann Molnes

Jann
Molnes

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Jann
Hogne I. Tyssøy

Hogne
I. Tyssøy

Porteføljeforvalter aksjer og partner
Les mer om Hogne

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

2 %

Tegningskostnad

0 %

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 640 mill

Innløsningskostnad

0 %

Fondets startdato

27. februar 2015


Sist endret 13. juni 2017

Fondets 10 største investeringer

Lerøy Seafood Group 5,715%
Vinh Hoan Corp 4,999%
Austevoll Seafood 4,971%
Bakkafrost 4,969%
Fujicco Co Ltd 4,891%
Sanford Ltd/NZ 4,655%
SalMar 4,646%
Toyo Suisan Kaisha Ltd 4,636%
Oceana Group Ltd 4,511%
Clearwater Seafoods Inc 4,426%
Maruha Nichiro Corp 4,336%
QL Resources Bhd 4,313%
Marine Harvest 4,181%
Frosta AG 3,864%
Tassal Group 3,807%
Charoen Pokphand Foods PCL 3,798%
Thai Union Group Plc Co Ltd 3,774%
High Liner Foods Inc 3,520%
Seafresh Industry PCL 2,361%
Dongwon Industries Co Ltd 2,310%
Bankkonto NOK 2,258%
Kyokuyo Co Ltd 1,994%
Central Proteinaprima 1,982%
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 1,692%
Nichimo Co Ltd 1,682%
Hagoromo Foods Corp 1,567%
Ichimasa Kamaboko Co Ltd 1,466%
Bankkonto EUR 1,447%
Silla Co Ltd 1,043%
Bankkonto USD 0,146%
Bankkonto CAD 0,038%
Holberg Triton B 0,000%
Pr. 31. mai 2017
Se hele porteføljen
Pr. 31. mai 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.