Holberg Triton

Kurs
128,03

I år
-3,72%

Pr. 16. november 2017

Holberg
Triton

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som hovedsakelig investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren. Inntil 10% av fondets portefølje kan investeres i unoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Holberg Triton har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 16. november 2017

Avkastning pr. 16. november

Avkastning pr. 16. november Fond
Siden oppstart 9,51%
I år -3,72%
Siste 12 måneder -0,49%
Siste 3 år -
Siste 5 år -
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Jann Molnes

Jann
Molnes

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Jann
Hogne I. Tyssøy

Hogne
I. Tyssøy

Porteføljeforvalter aksjer og partner
Les mer om Hogne

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

2 %

Tegningskostnad

0 %

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 575 mill

Innløsningskostnad

0 %

Fondets startdato

27. februar 2015


Sist endret 7. november 2017

Fondets 10 største investeringer

Bakkafrost 6,797%
Lerøy Seafood Group 5,852%
Sanford Ltd/NZ 5,278%
Austevoll Seafood 5,245%
SalMar 5,195%
Fujicco Co Ltd 4,734%
Maruha Nichiro Corp 4,734%
Toyo Suisan Kaisha Ltd 4,633%
Oceana Group Ltd 4,522%
Vinh Hoan Corp 4,417%
Frosta AG 4,389%
Charoen Pokphand Foods PCL 4,128%
Marine Harvest 3,905%
Clearwater Seafoods Inc 3,839%
Tassal Group 3,727%
QL Resources Bhd 3,719%
Thai Union Group Plc Co Ltd 3,136%
High Liner Foods Inc 2,862%
Kyokuyo Co Ltd 2,373%
Seafresh Industry PCL 2,339%
Central Proteinaprima 2,128%
Nichimo Co Ltd 1,962%
Dongwon Industries Co Ltd 1,961%
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 1,813%
Bankkonto NOK 1,758%
Hagoromo Foods Corp 1,565%
Ichimasa Kamaboko Co Ltd 1,469%
Silla Co Ltd 1,091%
Andre 0,430%
Pr. 31. oktober 2017
Se hele porteføljen
Pr. 31. oktober 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.