Holberg Triton

Kurs
126,81

I år
-3,73%

Pr. 20. mars 2018

Holberg
Triton

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Holberg Triton har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 20. mars 2018

Avkastning pr. 20. mars

Avkastning pr. 20. mars Fond
Siden oppstart 8,07%
I år -3,73%
Siste 12 måneder -2,52%
Siste 3 år 7,95%
Siste 5 år -
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Jann Molnes

Jann
Molnes

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Jann
Hogne I. Tyssøy

Hogne
I. Tyssøy

Porteføljeforvalter aksjer og partner
Les mer om Hogne

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

2 %

Tegningskostnad

0 %

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 505 mill

Innløsningskostnad

0 %

Fondets startdato

27. februar 2015


Sist endret 2. mars 2018

Fondets 10 største investeringer

Lerøy Seafood Group 6,782%
Bakkafrost 6,738%
Oceana Group Ltd 5,674%
Vinh Hoan Corp 5,438%
Sanford Ltd/NZ 5,416%
Austevoll Seafood 5,245%
Fujicco Co Ltd 4,627%
Charoen Pokphand Foods PCL 4,457%
SalMar 4,415%
Frosta AG 4,264%
Toyo Suisan Kaisha Ltd 4,261%
Thai Union Group Plc Co Ltd 4,222%
Maruha Nichiro Corp 4,178%
Marine Harvest 3,797%
QL Resources Bhd 3,349%
Tassal Group 3,264%
Clearwater Seafoods Inc 2,836%
High Liner Foods Inc 2,752%
Dongwon Industries Co Ltd 2,513%
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 2,442%
Central Proteinaprima 2,434%
Seafresh Industry PCL 2,403%
Kyokuyo Co Ltd 2,172%
Nichimo Co Ltd 2,171%
Hagoromo Foods Corp 1,872%
Silla Co Ltd 1,290%
Andre 0,987%
Pr. 28. februar 2018
Se hele porteføljen
Pr. 28. februar 2018

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.