Holberg Triton

Kurs
126,64

I år
-3,86%

Pr. 17. januar 2018

Holberg
Triton

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som hovedsakelig investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren. Inntil 10% av fondets portefølje kan investeres i unoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Holberg Triton har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 17. januar 2018

Avkastning pr. 17. januar

Avkastning pr. 17. januar Fond
Siden oppstart 8,51%
I år -3,86%
Siste 12 måneder -2,60%
Siste 3 år -
Siste 5 år -
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Jann Molnes

Jann
Molnes

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Jann
Hogne I. Tyssøy

Hogne
I. Tyssøy

Porteføljeforvalter aksjer og partner
Les mer om Hogne

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

2 %

Tegningskostnad

0 %

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 541 mill

Innløsningskostnad

0 %

Fondets startdato

27. februar 2015


Sist endret 4. januar 2018

Fondets 10 største investeringer

Bakkafrost 5,961%
Lerøy Seafood Group 5,602%
Sanford Ltd/NZ 5,501%
Vinh Hoan Corp 5,441%
Oceana Group Ltd 5,217%
Fujicco Co Ltd 4,764%
Maruha Nichiro Corp 4,727%
Toyo Suisan Kaisha Ltd 4,570%
Austevoll Seafood 4,483%
QL Resources Bhd 4,413%
Charoen Pokphand Foods PCL 4,172%
Frosta AG 3,973%
Clearwater Seafoods Inc 3,956%
Thai Union Group Plc Co Ltd 3,734%
SalMar 3,692%
High Liner Foods Inc 3,534%
Tassal Group 3,225%
Marine Harvest 3,054%
Kyokuyo Co Ltd 3,008%
Dongwon Industries Co Ltd 2,595%
Seafresh Industry PCL 2,410%
Central Proteinaprima 2,277%
Nichimo Co Ltd 2,018%
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 1,833%
Hagoromo Foods Corp 1,706%
Silla Co Ltd 1,315%
Bankkonto NOK 1,246%
Ichimasa Kamaboko Co Ltd 1,061%
Andre 0,511%
Pr. 29. desember 2017
Se hele porteføljen
Pr. 29. desember 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.