Holberg Global B

Kurs
231,89

I år
8,96%

Pr. 20. april 2017

Holberg
Global B

Holberg Global B er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Global B har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter i attraktive bransjer, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 20. april 2017

Avkastning pr. 20. april

Avkastning pr. 20. april Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 8,05% 8,33% -0,28%
I år 8,96% 5,89% 3,07%
Siste 12 måneder 16,40% 18,07% -1,67%
Siste 3 år 19,10% 19,32% -0,22%
Siste 5 år 17,60% 19,18% -1,58%
Siste 10 år 6,74% 7,62% -0,88%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

2,0 %

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 0 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

MSCI World

Fondets startdato

15. august 2006


Sist endret 5. april 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.