Holberg Global B

Kurs
252,09

I år
-4,82%

Pr. 16. mars 2018

Holberg
Global B

Holberg Global B er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Global B har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter i attraktive bransjer, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 16. mars 2018

Avkastning pr. 16. mars

Avkastning pr. 16. mars Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 8,92% 8,40% 0,52%
I år -4,82% -3,97% -0,85%
Siste 12 måneder 11,76% 6,08% 5,68%
Siste 3 år 9,45% 6,76% 2,69%
Siste 5 år 17,82% 16,97% 0,85%
Siste 10 år 10,63% 10,94% -0,31%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1,25 %

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 20.000.000

Forvaltningskapital

NOK 25

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

MSCI World NOK

Fondets startdato

15. august 2006


Sist endret 7. februar 2018

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.