Holberg Global C

Kurs
211,33

I år
0,00%

Pr. 31. desember 2015

Holberg
Global C

Holberg Global C er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Global C har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter i attraktive bransjer, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 31. desember 2015

Avkastning pr. 31. desember

Avkastning pr. 31. desember Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 8,70% 8,45% 0,25%
I år 0,00% 8,67% -8,67%
Siste 12 måneder 19,38% 20,36% -0,98%
Siste 3 år 25,65% 17,37% 8,28%
Siste 5 år 14,47% 20,10% -5,63%
Siste 10 år - 0,00% 0,00%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1,25 %

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 20.000.000

Forvaltningskapital

NOK 0

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

MSCI World

Fondets startdato

15. august 2006


Sist endret 8. mai 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.