Holberg Global D

Kurs
250,67

I år
16,52%

Pr. 8. juni 2017

Holberg
Global D

Holberg Global D er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Global D har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter i attraktive bransjer, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 8. juni 2017

Avkastning pr. 8. juni

Avkastning pr. 8. juni Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 9,77% 8,71% 1,06%
I år 16,52% 16,03% 0,49%
Siste 12 måneder 22,85% 16,14% 6,71%
Siste 3 år 20,01% 14,07% 5,94%
Siste 5 år 21,32% 20,56% 0,76%
Siste 10 år 8,30% 9,36% -1,06%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

0,9 %

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 50.000.000

Forvaltningskapital

NOK 190 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

MSCI World

Fondets startdato

15. august 2006


Sist endret 6. desember 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.