Holberg Global D

Kurs
235,19

I år
9,33%

Pr. 20. april 2017

Holberg
Global D

Holberg Global D er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Global D har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter i attraktive bransjer, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 20. april 2017

Avkastning pr. 20. april

Avkastning pr. 20. april Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 9,25% 8,33% 0,92%
I år 9,33% 5,89% 3,44%
Siste 12 måneder 17,68% 18,07% -0,39%
Siste 3 år 20,41% 19,32% 1,09%
Siste 5 år 18,89% 19,18% -0,29%
Siste 10 år 7,92% 7,62% 0,30%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

0,9 %

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 50.000.000

Forvaltningskapital

NOK 170 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

MSCI World

Fondets startdato

15. august 2006


Sist endret 5. april 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.