Holberg Likviditet 20

Kurs
101,38

I år
1,16%

Pr. 16. november 2017

Holberg
Likviditet 20

Holberg Likviditet 20 er et pengemarkedsfond som investerer i bankinnskudd, obligasjoner og sertifikater utstedt av norske banker, boligkredittforetak og kommuner. Fondet, som har minimum tegningsbeløp på 10 millioner kroner, er et godt alternativ til bankinnskudd.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 16. november 2017

Avkastning pr. 16. november

Avkastning pr. 16. november Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 3,05% 2,43% 0,62%
I år 1,16% 0,42% 0,74%
Siste 12 måneder 1,28% 0,49% 0,79%
Siste 3 år 1,53% 0,67% 0,86%
Siste 5 år 1,80% 0,99% 0,81%
Siste 10 år 2,90% 1,96% 0,94%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Tormod Vågenes

Tormod
Vågenes

Porteføljeforvalter renter
Les mer om Tormod
Roar Tveit

Roar
Tveit

Porteføljeforvalter renter
Les mer om Roar
Gunnar J. Torgersen

Gunnar
Torgersen

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter og partner
Les mer om Gunnar

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

0,15%

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 10.000.000

Forvaltningskapital

NOK 780 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

ST1X

Fondets startdato

26. september 2002


Sist endret 7. november 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.