Holberg Likviditet

Kurs
101,51

I år
0,29%

Pr. 19. februar 2019

Holberg
Likviditet

Holberg Likviditet er et pengemarkedsfond som investerer i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner utstedt av norske banker , boligkredittforetak, kommuner og selskaper med høy kredittkvalitet. Fondet er et godt alternativ til bankinnskudd.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 19. februar 2019

Avkastning pr. 19. februar

Avkastning pr. 19. februar Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 3,61% 2,76% 0,85%
I år 0,29% 0,10% 0,19%
Siste 12 måneder 1,23% 0,60% 0,63%
Siste 3 år 1,68% 0,53% 1,15%
Siste 5 år 1,68% 0,73% 0,95%
Siste 10 år 2,66% 1,34% 1,32%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Tormod Vågenes

Tormod
Vågenes

Porteføljeforvalter renter
Les mer om Tormod
Roar Tveit

Roar
Tveit

Porteføljeforvalter renter
Les mer om Roar
Gunnar J. Torgersen

Gunnar
Torgersen

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter
Les mer om Gunnar

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

0,25%

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 50.000

Forvaltningskapital

NOK 7 200 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

ST1X

Fondets startdato

10. november 2000


Sist endret 31. januar 2019

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.