Holberg Norge

Kurs
511,54

I år
4,95%

Pr. 17. januar 2019

Holberg
Norge

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond med hovedvekten av investeringene i norske børsnoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Norge har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 17. januar 2019

Avkastning pr. 17. januar

Avkastning pr. 17. januar Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 9,46% 8,04% 1,42%
I år 4,95% 5,19% -0,24%
Siste 12 måneder 0,31% 0,61% -0,30%
Siste 3 år 19,18% 15,21% 3,97%
Siste 5 år 8,52% 8,13% 0,39%
Siste 10 år 10,55% 14,31% -3,76%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Robert Lie Olsen

Robert
Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Robert
Jørgen Müller

Jørgen
Müller

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Jørgen

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 1 000 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Fondets startdato

28. desember 2000


Sist endret 3. januar 2019

Fondets 10 største investeringer

Europris ASA 8,887%
Subsea 7 S.A. 8,554%
Gjensidige Forsikring ASA 7,821%
Yara International ASA 7,542%
Kværner ASA 4,896%
Veidekke ASA 4,484%
Orkla ASA 4,473%
Sparebank 1 SR-BANK 4,409%
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA 4,217%
Atea ASA 4,203%
Selvaag Bolig ASA 3,985%
Kitron AS 3,706%
TGS NOPEC Geophysical Co ASA 3,624%
Aker Solutions ASA 3,441%
Aker BP ASA 3,187%
Ocean Yield ASA 3,113%
Medistim ASA 3,062%
Spectrum ASA 2,937%
Fjordkraft Holding ASA 2,861%
Pareto Bank ASA 2,844%
Multiconsult ASA 2,390%
SD Standard Drilling PLC 1,764%
NOK 1,630%
Tomra Systems 1,024%
Andre 0,944%
Pr. 31. desember 2018
Se hele porteføljen
Pr. 31. desember 2018

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.