Holberg Rurik B

Kurs
219,99

I år
-3,17%

Pr. 19. april 2018

Holberg
Rurik B

Holberg Rurik B er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de fremvoksende økonomiene. Fondet fokuserer på selskaper med dyktig ledelse, robuste forretningsmodeller, høy kapitalavkastning, attraktive vekstutsikter og dokumentert aksjonærfokus.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 19. april 2018

Avkastning pr. 19. april

Avkastning pr. 19. april Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 8,81% 7,08% 1,73%
I år -3,17% -2,61% -0,56%
Siste 12 måneder 17,14% 15,28% 1,86%
Siste 3 år 9,53% 6,56% 2,97%
Siste 5 år 11,86% 12,00% -0,14%
Siste 10 år - 0,00% 0,00%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1,75 %

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 20.000.000

Forvaltningskapital

Kr 85 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

MSCI EM NOK

Fondets startdato

1. november 2010


Sist endret 9. april 2018

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.