Holberg Rurik B

Kurs
223,63

I år
33,05%

Pr. 14. desember 2017

Holberg
Rurik B

Holberg Rurik B er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de fremvoksende økonomiene. Fondet fokuserer på selskaper med dyktig ledelse, robuste forretningsmodeller, høy kapitalavkastning, attraktive vekstutsikter og dokumentert aksjonærfokus.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 14. desember 2017

Avkastning pr. 14. desember

Avkastning pr. 14. desember Fond
Siden oppstart 8,79%
I år 33,05%
Siste 12 måneder 35,95%
Siste 3 år 13,44%
Siste 5 år 12,93%
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

2,5%

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 23 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets startdato

1. november 2010


Sist endret 6. desember 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.