Holberg Rurik C

Kurs
204,11

I år
-10,13%

Pr. 12. juli 2018

Holberg
Rurik C

Holberg Rurik C er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de fremvoksende økonomiene. Fondet fokuserer på selskaper med dyktig ledelse, robuste forretningsmodeller, høy kapitalavkastning, attraktive vekstutsikter og dokumentert aksjonærfokus.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 12. juli 2018

Avkastning pr. 12. juli

Avkastning pr. 12. juli Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 7,74% 6,20% 1,54%
I år -10,13% -7,15% -2,98%
Siste 12 måneder 1,27% 4,32% -3,05%
Siste 3 år 8,63% 7,70% 0,93%
Siste 5 år 9,45% 11,29% -1,84%
Siste 10 år - 0,00% 0,00%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1,5 %

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 50.000.000

Forvaltningskapital

Kr 50 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

MSCI EM NOK

Fondets startdato

1. november 2010


Sist endret 19. juni 2018

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.