Holberg Rurik C

Kurs
178,26

I år
-21,51%

Pr. 12. november 2018

Holberg
Rurik C

Holberg Rurik C er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de fremvoksende økonomiene. Fondet fokuserer på selskaper med dyktig ledelse, robuste forretningsmodeller, høy kapitalavkastning, attraktive vekstutsikter og dokumentert aksjonærfokus.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 12. november 2018

Avkastning pr. 12. november

Avkastning pr. 12. november Fond Ref.indeks Diff.avkastn.
Siden oppstart 5,61% 5,27% 0,34%
I år -21,51% -11,75% -9,76%
Siste 12 måneder -17,59% -8,39% -9,20%
Siste 3 år 3,11% 6,82% -3,71%
Siste 5 år 3,72% 8,51% -4,79%
Siste 10 år - 0,00% 0,00%
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1,5 %

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 50.000.000

Forvaltningskapital

Kr 40 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets referanseindeks

MSCI EM NOK

Fondets startdato

1. november 2010


Sist endret 1. november 2018

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.