Holberg Rurik D

Kurs
161,98

I år
0,00%

Pr. 31. desember 2015

Holberg
Rurik D

Holberg Rurik D er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de fremvoksende økonomiene. Fondet fokuserer på selskaper med dyktig ledelse, robuste forretningsmodeller, høy kapitalavkastning, attraktive vekstutsikter og dokumentert aksjonærfokus.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 31. desember 2015

Avkastning pr. 31. desember

Avkastning pr. 31. desember Fond
Siden oppstart 6,77%
I år 0,00%
Siste 12 måneder 6,30%
Siste 3 år 10,69%
Siste 5 år 5,47%
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Harald Jeremiassen

Harald
Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Harald

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

1,5 %

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 50.000.000

Forvaltningskapital

Kr 0

Innløsningskostnad

0%

Fondets startdato

1. november 2010


Sist endret 8. mai 2017

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.