Holberg Triton A

Kurs
150,33

I år
14,12%

Pr. 7. desember 2018

Holberg
Triton A

Holberg Triton A er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Holberg Triton A har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 7. desember 2018

Avkastning pr. 7. desember

Avkastning pr. 7. desember Fond
Siden oppstart 11,39%
I år 14,12%
Siste 12 måneder 15,35%
Siste 3 år 12,70%
Siste 5 år -
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Jann Molnes

Jann
Molnes

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Jann
Hogne I. Tyssøy

Hogne
I. Tyssøy

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Hogne

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

2 %

Tegningskostnad

0 %

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 550 mill

Innløsningskostnad

0 %

Fondets startdato

27. februar 2015


Sist endret 1. november 2018

Fondets 10 største investeringer

NOK 8,468%
Lerøy Seafood Group 7,366%
Vinh Hoan Corp 6,659%
Clearwater Seafoods Inc 5,399%
Austevoll Seafood 5,330%
Maruha Nichiro Corp 4,773%
Sanford Ltd/NZ 4,593%
Toyo Suisan Kaisha Ltd 4,503%
Fujicco Co Ltd 4,474%
Oceana Group Ltd 4,429%
Bakkafrost P/F 4,244%
Tassal Group Ltd 4,214%
Charoen Pokphand Foods PCL 4,040%
Marine Harvest ASA 3,747%
QL Resources Bhd 3,385%
Thai Union Group Plc Co Ltd 3,189%
Japfa Comfeed Indonesia Tbk 3,185%
Salmar ASA 3,014%
Frosta AG 2,734%
Central Proteinaprima Tbk 1,763%
Silla Co Ltd 1,696%
Nichimo Co Ltd 1,620%
Dongwon Industries Co Ltd 1,534%
Seafresh Industry PCL 1,494%
Kyokuyo Co Ltd 1,426%
Hagoromo Foods Corp 1,267%
High Liner Foods Inc 1,266%
Andre 0,189%
Pr. 30. november 2018
Se hele porteføljen
Pr. 30. november 2018

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.