Holberg Triton A

Kurs
148,69

I år
12,88%

Pr. 17. september 2018

Holberg
Triton A

Holberg Triton A er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Holberg Triton A har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 17. september 2018

Avkastning pr. 17. september

Avkastning pr. 17. september Fond
Siden oppstart 11,80%
I år 12,88%
Siste 12 måneder 15,84%
Siste 3 år 14,85%
Siste 5 år -
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Jann Molnes

Jann
Molnes

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Jann
Hogne I. Tyssøy

Hogne
I. Tyssøy

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Hogne

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

2 %

Tegningskostnad

0 %

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 500 mill

Innløsningskostnad

0 %

Fondets startdato

27. februar 2015


Sist endret 5. september 2018

Fondets 10 største investeringer

Lerøy Seafood Group 8,067%
Vinh Hoan Corp 7,355%
Austevoll Seafood 6,997%
Bakkafrost P/F 5,978%
Clearwater Seafoods Inc 5,566%
Maruha Nichiro Corp 4,429%
Sanford Ltd/NZ 4,391%
Oceana Group Ltd 4,387%
Marine Harvest ASA 4,291%
Charoen Pokphand Foods PCL 4,208%
Salmar ASA 4,097%
Frosta AG 3,860%
NOK 3,676%
Fujicco Co Ltd 3,570%
QL Resources Bhd 3,419%
Toyo Suisan Kaisha Ltd 3,211%
Tassal Group Ltd 2,998%
Japfa Comfeed Indonesia Tbk 2,705%
Thai Union Group Plc Co Ltd 2,307%
Dongwon Industries Co Ltd 2,223%
Central Proteinaprima Tbk 2,031%
High Liner Foods Inc 1,950%
Seafresh Industry PCL 1,785%
Nichimo Co Ltd 1,701%
Kyokuyo Co Ltd 1,640%
Hagoromo Foods Corp 1,552%
Silla Co Ltd 1,020%
Andre 0,589%
Pr. 31. juli 2018
Se hele porteføljen
Pr. 31. juli 2018

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.