Holberg Triton A

Kurs
149,11

I år
1,12%

Pr. 17. januar 2019

Holberg
Triton A

Holberg Triton A er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Holberg Triton A har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 17. januar 2019

Avkastning pr. 17. januar

Avkastning pr. 17. januar Fond
Siden oppstart 10,81%
I år 1,12%
Siste 12 måneder 17,74%
Siste 3 år 13,62%
Siste 5 år -
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Jann Molnes

Jann
Molnes

Porteføljeforvalter aksjer
Les mer om Jann

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

2 %

Tegningskostnad

0 %

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Forvaltningskapital

NOK 560 mill

Innløsningskostnad

0 %

Fondets startdato

27. februar 2015


Sist endret 3. januar 2019

Fondets 10 største investeringer

Lerøy Seafood Group 7,574%
Vinh Hoan Corp 7,193%
Clearwater Seafoods Inc 5,981%
Bakkafrost P/F 5,323%
Austevoll Seafood 5,285%
Oceana Group Ltd 5,223%
Fujicco Co Ltd 4,896%
Sanford Ltd/NZ 4,819%
Maruha Nichiro Corp 4,816%
Toyo Suisan Kaisha Ltd 4,774%
Tassal Group Ltd 4,731%
Charoen Pokphand Foods PCL 4,490%
Marine Harvest ASA 3,748%
Japfa Comfeed Indonesia Tbk 3,733%
QL Resources Bhd 3,659%
Thai Union Group Plc Co Ltd 3,315%
Frosta AG 2,792%
Nichimo Co Ltd 2,233%
Salmar ASA 1,965%
Central Proteinaprima Tbk 1,942%
Silla Co Ltd 1,896%
Kyokuyo Co Ltd 1,823%
Dongwon Industries Co Ltd 1,671%
Seafresh Industry PCL 1,616%
High Liner Foods Inc 1,525%
Hagoromo Foods Corp 1,445%
NOK 1,092%
Andre 0,442%
Pr. 31. desember 2018
Se hele porteføljen
Pr. 31. desember 2018

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.