Holberg Kreditt

Kurs
113,79

I år
4,04%

Pr. 7. desember 2018

Holberg
Kreditt

Holberg Kreditt er et obligasjonsfond som investerer i nordiske ”high yield” kredittobligasjoner utstedt av selskaper med kredittkvalitet tilsvarende minimum B-. Fondet kan også investere i fondsobligasjoner og ansvarlige lån utstedt av banker. Holberg Kreditt er et godt alternativ for investorer som ønsker meravkastning utover det pengemarkedsfond kan levere, med en risiko som er betydelig lavere enn i aksjefond.

Les detaljer om fondet

Avkastning

Periode:

-

Beregn avkastning:

-
Pr. 7. desember 2018

Avkastning pr. 7. desember

Avkastning pr. 7. desember Fond
Siden oppstart 5,58%
I år 4,04%
Siste 12 måneder 4,49%
Siste 3 år 5,20%
Siste 5 år 4,30%
Siste 10 år -
Avkastning utover 12 mnd er annualisert

Fondsforvaltere

Roar Tveit

Roar
Tveit

Porteføljeforvalter renter
Les mer om Roar
Tormod Vågenes

Tormod
Vågenes

Porteføljeforvalter renter
Les mer om Tormod
Gunnar J. Torgersen

Gunnar
Torgersen

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter
Les mer om Gunnar

Fakta

Fakta

Årlig forvaltningshonorar

0,80%

Tegningskostnad

0%

Tegningsbeløp

min. NOK 50.000

Forvaltningskapital

NOK 4 400 mill

Innløsningskostnad

0%

Fondets startdato

15. desember 2011


Sist endret 1. november 2018

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.