Andelseiermøtet samtykket til vedtektsendringene

13. desember 2017

Andelseiermøter i Holberg Global og Holberg Rurik ble avholdt 8. desember 2017. Andelseiermøtet i det respektive fond godkjente samtlige forslag til vedtektsendringer og Holberg Fondsforvaltning AS har oversendt søknad om vedtektsendringer til Finanstilsynet.


Finanstilsynet skal godkjenne vedtektsendringer såfremt lovens krav til vedtektsinnhold og prosedyrene for vedtektsendringer er oppfylt. Det antas at godkjennelse fra Finanstilsynet vil foreligge i begynnelsen av 2018. Vedtektsendringene gjennomføres etter at Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringen og vedtektsendringen er offentliggjort. Offentliggjøring av vedtektsendringene gjøres ved at det legges ut informasjon om dette på forvaltningsselskapets hjemmeside www.holbergfondene.no så snart som mulig etter at Holberg Fondsforvaltning AS har mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet. I informasjonen som legges ut på hjemmesiden vil dato for gjennomføringen av vedtektsendringene fastsettes.

Den dagen vedtektsendringene trer i kraft, vil andelseiere som oppfyller kravene til minstetegning for en andelsklasse med lavere forvaltningshonorar bli flyttet til aktuell klasse.

Stemmeresultat fra andelseiermøtet i Holberg Global
Endring av forvaltningshonorar i Holberg Global A – godkjent med stemmene til 99,9 % av representerte andeler.

Innføring av økt tegningskostnad i Holberg Global – godkjent med stemmene til 100,0 % av representerte andeler.

Stemmeresultat fra andelseiermøtet i Holberg Rurik
Endring av forvaltningshonorar i Holberg Rurik A – godkjent med stemmene til 99,9 % av representerte andeler.

Innføring av økt tegningskostnad i Holberg Rurik – godkjent med stemmene til 100,0 % av representerte andeler.

Ettersom andelseierne i Holberg Global A og Holberg Rurik A har stemt for endring i forvaltningshonorar, og forvaltningshonorar er lavere enn forvaltningshonorar i hhv. Holberg Global B og Holberg Rurik B, er det ikke lenger behov for Holberg Global B og Holberg Rurik B. Holberg Global B og Holberg Rurik B vil slettes når vedtektsendringene trer i kraft og andelseierne i andelsklasse B vil bli flyttet til andelsklasse A. Overføring til klasse A er ikke å anse som skattemessig realisasjon og medfører ingen andre endringer for andelseier utover lavere forvaltningskostnader. 

Nærmere beskrivelse av vedtektsendringene er tilgjengelig her.