Månedskommentar april

7. mai 2018

Finansmarkedene har en finurlig tradisjon for å henge seg opp i bestemte nivåer på økonomiske størrelser eller spesielle dager og perioder i kalenderen. Disse temaene er kjent informasjon for markedet og betyr trolig lite eller ingenting for kursutviklingen.


Eksemplene er mange, men vi nøyer oss med å kommentere noen få.

I aksjemarkedet snakkes det hvert eneste år om januareffekten. De finansielle spåmennene omtaler ofte januareffekten i desember, mens vi de siste årene har sett at enkelte vil være først ute og gjør det allerede i november måned.

Hvis man ser på avkastningen som er oppnådd i januar på Oslo Børs i perioden fra 1984 til 2018, så har den variert fra minus 20% til pluss 20% med et gjennomsnitt på pluss 1,5%. Omtrent som de andre månedene i året.

At rentenivået skulle kunne gå under nullstreken var utenkelig for noen år tilbake. Investorene ville aldri plassere penger i noe som ikke gir avkastning. I dag har mange land negative renter og investorer er villig til å akseptere at man får tilbake litt mindre av sitt innskutte beløp ved å plassere pengene i trygge banker eller obligasjoner.

Det siste eksempelet er bare noen dager gammelt da den amerikanske 10 års renten passerte 3%. Enkelte markedsaktører har i lang tid hauset opp ulike spådommer om hva som vil skje med amerikansk konkurransekraft, hvordan dollaren vil utvikle seg og hva vil den amerikanske forbrukeren gjøre om renten passerer den magiske 3% grensen. Trolig spiller det ingen rolle for noen av disse størrelsene om rentenivået er 2,9% eller 3,1%. Verden går videre folkens. 3% er bare et tall som alle andre.

Og mens vi tar fatt på mai måned kan vi gjenta at «Sell in May and stay away - thats a stupid thing to say».

Kjetil Melkevik
Leder institusjonelle kunder