Satser på fisk i Vietnam

20. september 2017

Forvalter Hogne Tyssøy i Holberg Fondene har sansen for flere selskaper på Oslo Børs, men ser også til Danmark og Vietnam.


-Det er stor optimisme der ute. Jeg synes en fin tilnærming er å være en bekymret optimist, sier fondsforvalter Hogne Tyssøy i Holberg Fondene.

Når han plukker aksjer til fondene han forvalter, er det et par faktorer han mener er viktige. Blant annet ser Tyssøy og hans kolleger på balansekvaliteten, altså om det er sterk balanse i bedriften. Dessuten vurderer de om bedriftene evner å skape verdier over tid.

-Vi ser på selskapenes historie. Fremtiden blir jo aldri helt lik, men vil ligne historien, tror forvalteren.

Er i mål

Tyssøy er forsiktig med å spå hvordan børsene skal gå fremover, men forteller at aksjemarkedet historisk hat hatt en årlig avkastning på 8 til 9 prosent. Han påpeker imidlertid at dette kun er et utgangspunkt, ettersom det «sjelden er gjennomsnittsår».

-Men hittil i år har Oslo Børs allerede gått over 11 prosent?

-Ja, sånn sett er vi allerede i mål med markedets avkastning for året, sier Tyssøy.

-Men det er hyggelig å konstatere at inntjeningsveksten er tilbake. Fortjeneste per aksje er stigende, særlig på amerikanske aksjer. Til en viss grad gjelder dette norske aksjer også, men Oslo Børs er et sært univers som drives av sykliske aksjer, fortsetter han, og forklarer at det i etterkant av oljeprisfallet for et par år siden kom store avskrivinger i selskaper som er olje-, offshore-, råvare-, og shippingrelaterte.

Oppdemmet etterspørsel

Nå ser imidlertid situasjonen lysere ut. I porteføljen forvalteren har plukket ut, som består av både selskaper på Oslo Børs og et par internasjonale, har han med to oljerelaterte favoritter; Subsea 7 og TGS Nopec.

-Subsea 7 er en av våre store aksjer for tiden. Det er helt klart en oppdemmet etterspørsel i sektoren de arbeider innen. Aktiviteten vil ha seg opp innen feltutbygging til havs, og Subsea 7 har flere år med bedre tider foran seg. Veksten i markedet er moderat, men det er utsikter til bedring fremover. I tillegg har det sterk balanse, og det er godt drevet med god ledelse, sier Tyssøy.

Når det gjelder TGS Nopec mener han også dette selskapet har sterk balanse, i tillegg til at seismikk er tidlig i syklusen når det gjelder oljeleting og –produksjon.

Ser på oppdrett i Vietnam

Holberg Fondene er dessuten begeistret for sjømataksjer. På lengre sikt tror Tyssøy at Austevoll og Lerøy, med Havfisk som hundre prosent-eid datterselskap, er gode kjøp. Marine Harvest er et annet sjømatselskap han liker.

-Alle disse selskapene utvikler seg med tanke på produkter, logistikk og når det gjelder å gjøre sjømat mer tilgjengelig for konsumentene, forklarer forvalteren.

-Men vi ser ikke bare på sjømat i Norge, vi ser på sjømat over hele kloden. Vi har et eget fond som investerer i sjømat over hele verden, og har kartlagt alle børsnoterte selskaper som driver med mat fra havet. Blant aksjene vi har investert i er Vinh Hoan, det største oppdrettsselskapet i Vietnam som også er børsnotert der. Det er et kvalitetsselskap, som er veldrevet og godt sertifisert. Vi har eid en tid, og synes fortsatt det er verdt å eie, fortsetter han.

Frykter restriksjoner

Det finnes dog et par risikofaktorer ved sjømataksjene, og matrelaterte aksjer generelt, som Tyssøy trekker frem. Den første risikoen er miljø, og den andre er politiske endringer. Sistnevnte kan være handelsavtaler og eventuelle hindringer som dukker opp, slik som om president Trump velger å innføre restriksjoner på import til USA.

-Ellers vil vi nevne et selskap vi også liker godt, Novo. Det er Nordens største farmasiselskap med hovedfokus på diabetesbehandling. Selskapet har i tillegg på gang produkter innen vektreduksjon og fedmebehandling. Novo har for øyeblikket flere lovende studier, og de meste optimistiske mener dette kan på lang sikt bli like stor del av selskapets omsetning som diabetes, sier forvalteren.

 

Denne artikkelen stod først på trykk i Finansavisen 16.09.2017