Om oss

holbergfondene
holbergfondene

Affärsidé och strategi

Holberg Fondsforvaltning AS etablerades våren 2000 och har huvudkontor i Bergen, Norge. Bolaget är, genom moderbolaget Holberg Forvaltning AS, till hälften ägt av initiativtagarna (partners). Vi är övertygade om att partnermodellen skapar stabilitet, kontinuitet och målinriktad verksamhet.


Vår affärsidé är att vara oberoende och utpräglad nischaktör inom fondförvaltning, med marknadens bästa kundkommunikation. Detta ska uppnås genom en fokuserad satsning på kärnområdena: förvaltning, kundservice och administration.

Vi tror på fondprodukter som det enklaste och mest effektiva sättet att förvalta pengar på.

Genom Holberg Fondene erbjuder vi fyra aktiefonder och en företagsobligationsfond, samtliga med målsättningen att ge högest mulig avkastning med lägsta möjliga risk.

God kundkommunikation är för oss en självklarhet. Vi prioriterar lättillgänglighet, god och översiktlig kundrapportering samt effektiv marknadskommunikation genom Holberggraferna.

Holberg Fondsforvaltning AS är stabilt kapitaliserat och uppfyller alla krav som Finanstilsynet ställer för att bedriva fondförvaltning.