Linda Knarvik
Linda Knarvik

Linda Knarvik

Leder risikostyring og systemansvarlig

Linda startade i Holberg Fondene 2014.