Etiska riktlinjer

Holberg Fondene har ett aktivt och medvetet förhållande till etik inom förvaltningen. Vi försöker aktivt att undvika bolag som av oss själva, av våra kunder och av samhället uppfattas verkar strida mot den allmänna uppfattningen av god etik.


 

Bedömningen av etik är en väldigt omfattande och vidsträckt bedömning. De allra flesta har upplevt eller upplever etiska dilemman, och det är inte säkert att omfattningen av de etiska problemställningarna når varken media eller aktieägare.

Holberg Fondene har inte en aktiv egen etisk analys, som uteslutande skall avslöja oetiska förhållanden i de investeringar vi värderar. Men Holberg Fondene har en del riktlinjer som hjälper oss att navigera i det etiska investeringslandskapet.

  1. Vi önskar inte att investera i bolag som medvetet bryter lagen i de länder som de opererar i, internationellrätt och riktlinjer till internationella organisationer.
  2. Vi eftersträvar att undvika investeringar i bolag som handlar i strid med den allmänna uppfattningen av god affärssed och etik, därför att vi menar att detta kan försvaga aktievärdena och göra investeringen mindre lönsam på sikt.
  3. Vi eftersträvar att undvika investeringar i bolag som idag agerar i enighet med uppfattningar om god affärssed, men som i framtiden kan komma i konflikt med kunder, regeringar och/eller organisationer på grund av sin affärsverksamhet.
  4. Vi har en positiv grundinställning till bolag som långsiktigt arbetar för en bättre miljö, infrastruktur och teknologi, till nytta för både miljö, hälsa och samhälle.

Själv i vår verksamhet i vår verksamhet lägger stor vikt på att undvika investeringar som är i konflikt med punkterna ovan, utesluts inte investeringar i bolag som historiskt har brutit någon av dessa punkter, men som handlar aktivt i förhållande till bättre renommé och etik inom verksamheten.

I förhållande till riktlinjer vi har dragit upp för våra investeringar, stöder vi oss på FN konventionerna:

  • FNs internationella konventioner om människorättigheterna
  • FNs konventioner om barns rättigheter
  • FNs konventioner mot rasism
  • FNs konventioner om urbefolkning och stambefolkning
  • FNs konventioner mot diskriminering i förhållande till kön eller sexuelläggning

Holberg Fondene följer ”Statens Pensjonsfond (utland)” etiska riktlinjer

För våra globala investeringar i Holberg Global, samt för de internationella aktierna vi kan ha i Holberg Norden, Holberg Norge och Holberg Rurik, använder vi Etiska Rådet tillhörande ”Statens Pensjonsfond (utland)” rekommendationer.

Etiska Rådet har en omfattande verksamhet som värderar de etiska implikationerna i väldigt många bolag på den globala aktiemarknaden. En del av strategin bakom den etiska värderingen i pensionsfonden är att utnyttja den påverkningskraft man har i kraft av att vara en av de största fonderna globalt. I förlängningen av detta kommunicerar pensionsfonden sin strategi med hänsyn till vilka bolag som alltid är exkluderade.

Vi har valt att använda oljefondens lista av exkluderade bolag som riktlinje för vilka aktier som ska vara aktuella för investeringar utanför Norden, händer detta samman med resurserna pensionsfonden sätter in i jobbet med att värdera de etiska aspekterna i bolagen.

Pensionsfondens kriterier är inte särskilt strikta, per idag är cirka 20-25 bolag exkluderade. Bland dessa är det tillverkare av, eller komponenter till klusterbomber, landminor och kärnvapen, bolag som har ett speciellt skadligt beteende mot miljö och bolag som bryter grundläggande arbetstagarrättigheter. 

I tillägg till den mekaniska exkluderingen på vi ålägger våra portföljer i hänsyn till ”Statens Pensjonsfond (utland)” sina riktlinjer, åligger det förvaltningen den skjönnsmessige etiska genomlysningen som är beskriven ovan.

Holberg Fondene har ett aktivt och medvetet förhållande till etik inom förvaltningen. Vi försöker aktivt att undvika bolag som av oss själva, våra kunder och samhället uppfattas strida mot den allmänna uppfattningen av god etik.
Bedömningen av etik är en väldigt omfattande och vidsträckt . De allra flesta har upplevt eller upplever etiska dilemman och det är inte säkert att omfattningen av de etiska problemställningarna når varken media eller aktieägare.
Holberg Fondene har inte en aktiv egen etisk analys som uteslutande skall avslöja oetiska förhållanden i de investeringar som intresserar oss. Men Holberg Fondene har en del riktlinjer som hjälper oss att navigera i det etiska investeringslandskapet.
1. Vi är inte intresserade attinvestera i bolag som medvetet bryter lagen i de länder som de opererar i eller mot internationellrätt och riktlinjer för internationella organisationer.
2. Vi eftersträvar att undvika investeringar i bolag som handlar i strid med den allmänna uppfattningen av god affärssed och etik, därför att vi hävdar att detta kan försvaga aktievärdena och göra investeringen mindre lönsam på sikt.
3. Vi eftersträvar att undvika investeringar i bolag som idag agerar i enighet med uppfattningar om god affärssed, men som i framtiden kan komma i konflikt med kunder, regeringar och/eller organisationer på grund av sin affärsverksamhet.
4. Vi har en positiv grundinställning till bolag som långsiktigt arbetar för en bättre miljö, infrastruktur och teknologi, till nytta för både miljö, hälsa och samhälle.
I vår egen verksamhet lägger vi stor vikt vid att undvika investeringar som är i konflikt med punkterna ovan. Investeringar i bolag som historiskt har brutit någon av dessa punkter men som nu handlar aktivt i förhållande till bättre renommé och etik inom verksamheten utesluts inte.
I förhållande till riktlinjer vi har dragit upp för våra investeringar, stöder vi oss på FN konventionerna:
•    FNs internationella konventioner om människorättigheterna
•    FNs konventioner om barns rättigheter
•    FNs konventioner mot rasism
•    FNs konventioner om urbefolkning och stambefolkning
•    FNs konventioner mot diskriminering i förhållande till kön eller sexuelläggning
Holberg Fondene följer ”Statens Pensjonsfond (utland)” etiska riktlinjer
För våra globala investeringar i Holberg Global, samt för de internationella aktierna vi kan ha i Holberg Norden, Holberg Norge och Holberg Rurik, använder vi Etiska Rådet tillhörande ”Statens Pensjonsfonds (utland)” rekommendationer.
Etiska Rådet har en omfattande verksamhet som värderar de etiska implikationerna i väldigt många bolag på den globala aktiemarknaden. En del av strategin bakom den etiska värderingen i pensionsfonden är att utnyttja den påverkningskraft man har i kraft av att vara en av de största fonderna globalt. I förlängningen av detta kommunicerar pensionsfonden sin strategi med hänsyn till vilka bolag som alltid är exkluderade.
Vi har valt att använda oljefondens lista av exkluderade bolag som riktlinje för vilka aktier som ska vara aktuella för investeringar utanför Norden, händer detta samman med resurserna pensionsfonden sätter in i jobbet med att värdera de etiska aspekterna i bolagen.
Pensionsfondens kriterier är inte särskilt strikta, per idag är cirka 20-25 bolag exkluderade. Bland dessa är det tillverkare av, eller komponenter till klusterbomber, landminor och kärnvapen, bolag som har ett speciellt skadligt beteende mot miljö och bolag som bryter grundläggande arbetstagarrättigheter.
I tillägg till den mekaniska exkluderingen med hänsyn till ”Statens Pensjonsfonds (utland)” riktlinjer, åligger det förvaltningen att genomföra den etiska genomlysningen som är beskriven ovan.