Investeringsfilosofi aktier

Aktiva förvaltare

  • Vi är aktiva förvaltare med en målsättning att skapa högsta möjliga riskjusterade avkastning över tid i förhållande till respektive fonds investeringsuniversum, detta betyder att våra fonder kommer att avvika från sina respektive referensindex. Vi minskar våra risker genom att bolagsmässigt, sektormässigt och geografisk diversifiera våra innehav.

Långsiktighet

  • Vi har en långsiktig syn på våra investeringar utifrån perspektivet att värdeskapande i bolag sker över en period av flera år.

Bolagsfokus

  • Vårt fokus är primärt riktat mot bolagen via egna analysmodeller, besök hos bolagen och korsreferenser. Vi tittar mindre på makroekonomisk utveckling och aktiemarknadens kortsiktiga svängningar.

Fleksibilitet

  • Vi anser att det är viktigt att vara ”snabba i vändningarna”, speciellt i marknader som präglas av turbulens. Vi försöker att förvänta oss det oväntade och utnyttja irrationella beteenden i marknaden.