Investeringsfilosofi räntor

Låg ränterisk

  • Vi tror att det är svårt att skapa meravkastning i ränteportföljer baserat på räntespekulationer och lägger därför lite tid på detta.  Vi är skeptiska till prognostisering och har därför ingen egen ränte- eller makrosyn. Alla våra räntefonder har en låg ränterisk.

Klart definierad kreditrisk

  • Vi strävar efter att skapa meravkastning i våra räntefonder genom att ta kreditrisk innanför klart definierade ramar knutna till kreditkvalité på bolag och obligationer. Vi baserar våra ramar på officiella ratings från internationella kreditvärderingsbolag och så kallad skuggrating från nordiska mäklarhus.

Flexibilitet

  • Vi anser att det är viktigt att vara ”snabba i vändningarna”, speciellt i marknader som präglas av turbulens. Vi försöker att förvänta oss det oväntade och utnyttja irrationella beteenden i marknaden.