Om oss

Holberg Fondsforvaltning AS ble etablert våren 2000 og er en uavhengig, aktiv kapitalforvalter med base i Bergen. Samtlige medarbeidere er med på eiersiden sammen med frittstående finansielle investorer. Ansatteierskap bidrar til å sikre stabilitet, kontinuitet og langsiktig målrettet utvikling av Holberg Fondene som en rendyrket aktiv forvalter. Gjennom våre fem aksje- og fire rentefond forvalter vi over 20 milliarder kroner. Viktigst er tilliten våre kunder har gitt oss, 26 dedikterte "Holbergere" arbeider hver dag med å forvalte denne.


Holbergfondenes forretningside er å være en uavhengig og preferert nisjeaktør innen fondsforvaltning, med markedets beste kundekommunikasjon.  Dette vil vi oppnå gjennom høy kvalitet i alle ledd; forvaltning, kundepleie og administrasjon. Vår målsetning er over tid å gi våre kunder konkurransedyktig meravkastning.

Holbergfondene tilbyr aksjefond, Investeringsfilosofi aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond, Investeringsfilosofi rentefond til profesjonelle og private investorer. Du får også tilgang på Holbergfond igjennom en lang rekke samarbeidspartnere.

Holberggrafene er vår markedskommunikasjon, hvor vi formidler fagkunnskap med "glimt i øyet". Registrer deg gjerne som mottaker av grafene våre og bli opplyst.

 

Brosjyre HolbergFondene