Eierskapsstyring

Vi mener det er viktig at vi som profesjonell eier gir utrykk for hva vi mener gjennom deltagelse på eiermøtene. Vi har en ting for øyet å ivareta våre andelseieres interesser, men også bidra med innspill som er i pakt med  det å være en konstruktiv og langsiktig eier. Vi informerer gjennom dette hvilke eiermøter vi er med på.

Retningslinjer for bruk av stemmerett