Central Proteinaprima Tbk – ekstraordinær generalforsamling 05.12.2017

På ekstraordinær generalforsamling i Central Proteinaprima Tbk valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Hoberg Fondsforvaltning AS eide 427 848 800 aksjer i selskapet på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.