Ekornes ASA - Ordinær generalforsamling 24.4.2018

På ordinær generalforsamling i Ekornes (EKO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 899 957 aksjer i Ekornes på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 2,44 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.